งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย
วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย

2 จัดทำโดย นางสาวพัชรินทร์ แย้มกลีบ
นางสาวพัชรินทร์ แย้มกลีบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1

3 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย คำแนะนำในการใช้โปรแกรม จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

4 คำแนะนำการใช้โปรแกรม ความหมายของปุ่มต่างๆ ในโปรแกรม
ปุ่มย้อนกลับ = ปุ่มถัดไป = ปุ่มกลับเมนูหลัก = ปุ่มออกจากโปรแกรม =

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนรู้จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีไทยได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทย

6 คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

7 1. เครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภท
2 ประเภท 3 ประเภท 5 ประเภท 4 ประเภท

8 ผิดค่ะ!!!!

9 ถูกต้องนะค่ะ++++

10 2. จระเข้ เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่อง
ดีด สี ตี เป่า

11 ผิดค่ะ!!!!

12 ถูกต้องนะค่ะ++++

13 3. ขลุ่ย เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่อง
ดีด สี ตี เป่า

14 ผิดค่ะ!!!!

15 ถูกต้องนะค่ะ++++

16 1. ประเภทเครื่องดีด  ได้แก่  เครื่องดนตรีที่มีสายเสียงเป็นสะพานวางสาย แล้วใช้ไม้ตัดปลายแหลมทู่ เป็นเครื่องมือดีดสายร่วมกับใช้นิ้วมือซึ่งจะคอยกดปิดเปิดเสียง ตามฐานเสียงระดับต่างๆเครื่องดนตรีประเภทดีด  ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  คือ  จะเข้ นอกจากนั้นก็เป็น พิณ และ กระจับปี่  ซึ่งมีผู้นำมาบรรเลงบ้างเป็นครั้งคราว 

17 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด
จระเข้ พิณ

18 1.ประเภทเครื่องสี คือ เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ ซึ่งซอมีอยู่ 3 ชนิด ด้วยกันคือ 1. ซอด้วง 2. ซอสามสาย 3. ซออู้

19 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสี
ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้

20 3.ประเภทเครื่องตี คือเสียงดังออกมาและการกระทบกันมีด้วยกันหลายวิธีดังต่อไปนี้
3.1 เครื่องตีที่ทำจังหวะ หมายถึงเครื่องตีที่เมื่อตีแล้วจะเป็นเสียงที่คุมจังหวะการเล่นของเพลงนั้นๆตลอดทั้งเพลงซึ่งได้แก่ ฉิ่ง และ กรับ 3.2 เครื่องตีที่ประกอบจังหวะ หมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ตีเพื่อประกอบจังหวะของฉิ่งและทำนองเพลงเพื่อให้เกิดความไพเราะสนุกสนานได้อรรถรสของบทเพลงมากขึ้นซึ่งก็มีหลายอย่างเช่น กลองแขก กลองทัด ตะโพนไทย 3.3 เครื่องตีที่ทำให้เกิดทำนอง หมายถึงเครื่องตีที่ใช้ตีแล้วเสียงที่ดังออกมาเป็นทำนองเพลงโดยตรงซึ่งก็ได้แก่ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก

21 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องตี
กลองทัด ฆ้องวงใหญ่ กรับพวง

22 4.ประเภทเครื่องเป่า คือ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ดังเดิมได้จากพืชได้แก่หลอดไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ได้แก่ เขาสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วยการเจาะรูและทำลิ้น เพื่อให้เกิดระดับเสียงได้มาก

23 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า
ขลุ่ยอู้ ปี่นอก ขลุ่ยนก

24 แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ
คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

25


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google