งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทของ เครื่องดนตรีไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทของ เครื่องดนตรีไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทของ เครื่องดนตรีไทย

2

3 คำแนะนำในการใช้ โปรแกรม คำแนะนำในการใช้ โปรแกรม จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

4 คำแนะนำการใช้โปรแกรม ความหมายของปุ่มต่างๆ ใน โปรแกรม 1. ปุ่มย้อนกลับ = 2. ปุ่มถัดไป = 3. ปุ่มกลับเมนูหลัก = 4. ปุ่มออกจากโปรแกรม =

5 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จำแนกประเภทของเครื่อง ดนตรีไทยได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของเครื่องดนตรีไทย จุดประสงค์การ เรียนรู้

6 แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทดสอบ คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทดสอบ

7 1. เครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภท 2 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 4 ประเภท 5 ประเภท 5 ประเภท

8 ผิดค่ะ !!!!

9 ถูกต้องนะ ค่ะ ++++

10 2. จระเข้ เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่อง ดีด สี ตี เป่า

11 ผิดค่ะ !!!!

12 ถูกต้องนะค่ะ ++++

13 3. ขลุ่ย เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่อง ดีด สี ตี เป่า

14 ผิดค่ะ !!!!

15 ถูกต้องนะค่ะ ++++

16 1. ประเภทเครื่องดีด ได้แก่ เครื่อง ดนตรีที่มีสายเสียงเป็นสะพานวางสาย แล้วใช้ไม้ตัดปลายแหลมทู่ เป็นเครื่องมือ ดีดสายร่วมกับใช้นิ้วมือซึ่งจะคอยกดปิด เปิดเสียง ตามฐานเสียงระดับต่างๆเครื่อง ดนตรีประเภทดีด ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมใน ปัจจุบัน คือ จะเข้ นอกจากนั้นก็เป็น พิณ และ กระจับปี่ ซึ่งมีผู้นำมาบรรเลงบ้าง เป็นครั้งคราว

17 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด จระเ ข้ พิณ

18 1. ประเภทเครื่องสี คือ เป็น เครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการ ใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทย เรียกว่า ซอ ซึ่งซอมีอยู่ 3 ชนิด ด้วยกันคือ 1. ซอด้วง 2. ซอสามสาย 3. ซออู้

19 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสี ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย

20 3. ประเภทเครื่องตี คือเสียงดังออกมาและการ กระทบกันมีด้วยกันหลายวิธีดังต่อไปนี้ 3.1 เครื่องตีที่ทำจังหวะ หมายถึงเครื่องตี ที่เมื่อตีแล้วจะเป็นเสียงที่คุมจังหวะการเล่น ของเพลงนั้นๆตลอดทั้งเพลงซึ่งได้แก่ ฉิ่ง และ กรับ 3.2 เครื่องตีที่ประกอบจังหวะ หมายถึง เครื่องดนตรีที่ใช้ตีเพื่อประกอบจังหวะของฉิ่ง และทำนองเพลงเพื่อให้เกิดความไพเราะ สนุกสนานได้อรรถรสของบทเพลงมากขึ้นซึ่ง ก็มีหลายอย่างเช่น กลองแขก กลองทัด ตะโพนไทย 3.3 เครื่องตีที่ทำให้เกิดทำนอง หมายถึง เครื่องตีที่ใช้ตีแล้วเสียงที่ดังออกมาเป็น ทำนองเพลงโดยตรงซึ่งก็ได้แก่ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก

21 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องตี ฆ้องวง ใหญ่ กลอง ทัด กรับ พวง

22 4. ประเภทเครื่องเป่า คือ เป็นเครื่อง ดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ดังเดิมได้จากพืชได้แก่หลอด ไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ได้แก่ เขาสัตว์ ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วยการ เจาะรูและทำลิ้น เพื่อให้เกิดระดับเสียง ได้มาก

23 ตัวอย่าง เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องเป่า ปี่ นอ ก ขลุ่ย อู้ ขลุ่ย นก

24 แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 3 ข้อ จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทดสอบ คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำ แบบทดสอบ

25


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทของ เครื่องดนตรีไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google