งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนดนตรีเรื่อง Time signature โดย ครูวิสาร สุทธิสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล กันยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนดนตรีเรื่อง Time signature โดย ครูวิสาร สุทธิสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล กันยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนดนตรีเรื่อง Time signature โดย ครูวิสาร สุทธิสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล กันยา

2 Time signature คือเครื่องหมายกำหนดจังหวะ ลักษณะคล้ายเศษส่วน หรือตัวอักษร มีหน้าที่ บอกจำนวนจังหวะในห้อง เพลง และกำหนดค่าอัตราตัวโน้ต แต่ละตัว

3 เลขตัวบน มีหน้าที่บอกจำนวนจังหวะ ในห้องเพลง ดังตัวอย่าง

4 เลขตัวล่าง บอกให้รู้ว่า โน้ตตัวใดมีค่า 1 จังหวะ เช่น ใช้เลข 1 เป็นเลขตัวล่าง โน้ตตัวกลม มีค่า 1 จังหวะ ใช้เลข 2 เป็นเลขตัวล่าง โน้ตตัวขาว มีค่า 1 จังหวะ ใช้เลข 4 เป็นเลขตัวล่าง โน้ตตัวดำ มีค่า 1 จังหวะ ใช้เลข 8 เป็นเลขตัวล่าง โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น มีค่า 1 จังหวะ ใช้เลข 16 เป็นเลขตัวล่าง โน้ตเขบ็ต 2 ชั้น มีค่า 1 จังหวะ

5 เครื่องหมายกำหนดจังหวะที่ใช้ ตัวอักษร อักษร C หมายถึง common เท่ากับอัตรา ตัวอย่าง อักษร เรียกว่า C cut หรือ ซีแบ่ง เท่ากับอัตรา ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนดนตรีเรื่อง Time signature โดย ครูวิสาร สุทธิสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล กันยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google