งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย โดย นายชยินทร พุทธิสาร โดย นายชยินทร พุทธิสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย โดย นายชยินทร พุทธิสาร โดย นายชยินทร พุทธิสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย โดย นายชยินทร พุทธิสาร โดย นายชยินทร พุทธิสาร

3 ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย

4 เครื่องสี เครื่องดนตรีไทยมี 4 ประเภท เครื่องดีด เครื่องเป่า เครื่องตี

5 เครื่องดีด พิณอีสาน ซึง จะเข้ กระจับปี่

6 เครื่องสี ซออู้ ซอด้วงซอสามสาย

7 เครื่องตี ทำด้วยไม้ขึ้นด้วยหนัง ทำด้วยไม้ทำด้วยโลหะ

8 เครื่องตี : ทำด้วยไม้ขึ้นด้วยหนัง ตะโพนไทย กลองทัด เปิงมาง โทน รำมะนา กลองแขก

9 เครื่องตี 4 ภาค กลองสะบัดชัย กลองยาวอีสาน โทนชาตรี กลองยาว

10 เครื่องตี : ทำด้วยไม้ ระนาดเอกระนาดทุ้ม กรับไม้ กรับพวง โปงลาง

11 เครื่องตี : ทำด้วยโลหะ ฆ้องวงฆ้องมอญระนาดเหล็ก ฉิ่งฉาบโหม่ง

12 เครื่องเป่า ขลุ่ย ปี่ใน ปี่ ชว า ปี่ไฉน โหวด แคน

13 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย เครื่องดีด เครื่องตี เครื่องสี เครื่องเป่า กระจับปี่ จะเข้ พิณ.... ขลุ่ย ปี่ใน แคน..... ซออู้ ซอสามสาย ซอด้วง...... - ทำด้วยไม้ขึ้น ด้วยหนัง - ทำด้วยไม้ - ทำด้วยโลหะ สรุป เนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย ประเภทของเครื่อง ดนตรีไทย โดย นายชยินทร พุทธิสาร โดย นายชยินทร พุทธิสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google