งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย นางสาวชัญญานุช มากฉาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย นางสาวชัญญานุช มากฉาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย นางสาวชัญญานุช มากฉาย
วิชา ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย โดย นางสาวชัญญานุช มากฉาย

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
จำแนกเครื่องดนตรีสากลได้ จำแนกเครื่องดนตรีสากลตามหน้าที่ได้

3 ประเภทเครื่องดนตรีสากล
เครื่องดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท โดยทั่วไปแล้วเครื่องดนตรีจะแบ่งตามหลักการเกิดเสียงและวิธีการในการบรรเลง เรียกว่าแบ่งประเภทตามสกุล(Family)ของเครื่องดนตรี ซึ่งจำแนกได้ 5 ประเภท ดังนี้

4 เครื่องสายสากล เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนี้ แบ่งตามวิธีการเล่นได้ 2 ประเภท คือ 1. ประเภทเครื่องดีด การดีดอาจใช้นิ้วหรือปิค(pick) เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Guita Banjo Mandolin Harp

5 ประเภทเครื่องสี เครื่องดนตรีชนิดนี้ใช้คันชัก ซึ่งคันชักจะทำด้วยไม้และขนหางม้า ก่อนเล่นต้องฝนขนหางม้าด้วยยางสน เพื่อทำให้เกิดความฝืด นอกจากใช้คันชักแล้วยังสามารถใช้ดีดได้อีกด้วย เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Violin Viola Cello Double Bass

6 เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามกรรมวิธีที่ทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภทคือ 1.เป่าลมผ่านช่องลม ลำตัวของเครื่องดนตรีประเภทนี้มีลักษณะเป็นท่อ เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Recorder Piccolo Flute

7 2. เป่าลมผ่านลิ้น เครื่องดนตรีประเภทนี้จะมีลิ้นที่ส่วนของปากสำหรับเป่า สามารถเปลี่ยนได้ มีทั้งลิ้นเดี่ยวและลิ้นคู่ เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Clarinet Saxophone Oboe English Horn Bassoon

8 เครื่องเป่าทองเหลือง
เครื่องเป่าประเภทนี้ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า(Mouth Piece) ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของมวลอากาศ เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ French horn Trombone Trumpet Cornet

9 เครื่องเป่าทองเหลือง
Euphonium Tuba Sousaphone

10 เครื่องดีดลิ่มนิ้ว เครื่องดนตรีประเภทนี้มีลิ่มนิ้วเรียงกันเป็นแผง เวลาเล่นใช้นิ้วกดลงบนลิ้มนิ้วของเครื่องดนตรี การเกิดเสียงนั้นขึ้นอยู่กับกลไกภายใน ซึ่งมีลักษณะเป็นค้อนเล็กๆตีที่เส้นลาดหรือแท่งโลหะ หรือมีลักษณะเป็นท่อลมที่มีที่ปิดเปิด เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Piano

11 เครื่องดีดลิ่มนิ้ว Organ Spinet Harpsichord Accordion

12 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
เครื่องดนตรีประเภทนี้ใช้สำหรับประกอบจังหวะ บางชนิดใช้บรรเลงทำนองได้ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆตามลักษณะของระดับเสียงได้ 2ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน ได้แก่ Timpani Maracas Tambourine Drum set Bongos

13 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
ประเภทที่มีระดับเสียงแน่นอน ได้แก่ Xylophone Glockenspiel Tubular bells

14 ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
Timer ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า

15 เครื่องดนตรีนี้บรรเลงด้วยการสีใช่หรือไม่
ไม่ใช่

16 จับคู่ให้ถูกต้อง เป่าลมไม้ เป่าโลหะ เครื่องสาย ดีดลิ่มนิ้ว เครื่องตี

17 <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

18 ให้นักเรียนวาดรูปเครื่องดนตรีที่นักเรียนชื่นชอบ 1 รูป

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย นางสาวชัญญานุช มากฉาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google