งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ศิลปะ ( ดนตรี ) เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย โดย นางสาวชัญญานุช มากฉาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ศิลปะ ( ดนตรี ) เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย โดย นางสาวชัญญานุช มากฉาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ศิลปะ ( ดนตรี ) เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย โดย นางสาวชัญญานุช มากฉาย

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ - จำแนกเครื่องดนตรีสากลได้ - จำแนกเครื่องดนตรีสากลตามหน้าที่ได้

3 ประเภทเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีสากลมีมากมายหลาย ประเภท โดยทั่วไปแล้วเครื่องดนตรีจะแบ่งตาม หลักการเกิดเสียงและวิธีการในการบรรเลง เรียกว่าแบ่งประเภทตามสกุล (Family) ของ เครื่องดนตรี ซึ่งจำแนกได้ 5 ประเภท ดังนี้

4 เครื่องสายสากล เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนี้ แบ่งตามวิธีการ เล่นได้ 2 ประเภท คือ 1. ประเภทเครื่องดีด การดีดอาจใช้นิ้วหรือปิค (pick) เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Guita Banjo Mandolin Harp

5 2. ประเภทเครื่องสี เครื่องดนตรีชนิดนี้ใช้คันชัก ซึ่งคันชักจะทำด้วยไม้และขนหางม้า ก่อนเล่น ต้องฝนขนหางม้าด้วยยางสน เพื่อทำให้เกิด ความฝืด นอกจากใช้คันชักแล้วยังสามารถใช้ ดีดได้อีกด้วย เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Violin Viola Cello Double Bass

6 เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามกรรมวิธีที่ทำ ให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภทคือ 1. เป่าลมผ่านช่องลม ลำตัวของเครื่องดนตรี ประเภทนี้มีลักษณะเป็นท่อ เครื่องดนตรีที่อยู่ใน กลุ่มนี้ได้แก่ Recorder Piccolo Flute

7 2. เป่าลมผ่านลิ้น เครื่องดนตรีประเภทนี้จะมีลิ้นที่ ส่วนของปากสำหรับเป่า สามารถเปลี่ยนได้ มี ทั้งลิ้นเดี่ยวและลิ้นคู่ เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Clarinet Saxophone Oboe English Horn Bassoon

8 เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป่าประเภทนี้ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่า ลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า (Mouth Piece) ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของ มวลอากาศ เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ French horn Trombone Cornet Trumpet

9 เครื่องเป่าทองเหลือง Euphonium Tuba Sousaphone

10 เครื่องดีดลิ่มนิ้ว เครื่องดนตรีประเภทนี้มีลิ่มนิ้วเรียงกันเป็นแผง เวลาเล่นใช้นิ้วกดลงบนลิ้มนิ้วของเครื่องดนตรี การเกิดเสียงนั้นขึ้นอยู่กับกลไกภายใน ซึ่งมี ลักษณะเป็นค้อนเล็กๆตีที่เส้นลาดหรือแท่ง โลหะ หรือมีลักษณะเป็นท่อลมที่มีที่ปิดเปิด เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Piano

11 เครื่องดีดลิ่มนิ้ว Organ Spinet Harpsichord Accordion

12 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เครื่องดนตรีประเภทนี้ใช้สำหรับประกอบ จังหวะ บางชนิดใช้บรรเลงทำนองได้ แบ่งเป็น ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะของระดับเสียงได้ 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน ได้แก่ Timpani Maracas Tambourine Drum set Bongos

13 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี 2. ประเภทที่มีระดับเสียงแน่นอน ได้แก่ Xylophone Glockenspiel Tubular bells

14 ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรี ประเภทเครื่องเป่า Timer

15 เครื่องดนตรีนี้บรรเลงด้วย การสีใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใ ช่

16 จับคู่ให้ถูกต้อง เป่าลมไม้ เป่าโลหะ เครื่องสาย ดีดลิ่มนิ้ว เครื่องตี

17

18 ให้นักเรียนวาดรูปเครื่องดนตรีที่นักเรียนชื่นชอบ 1 รูป

19


ดาวน์โหลด ppt วิชา ศิลปะ ( ดนตรี ) เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีไทย โดย นางสาวชัญญานุช มากฉาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google