งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องดนตรีไทย จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องดนตรีไทย จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องดนตรีไทย จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกชื่อเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ได้ 2. สามารถแยกประเภทเครื่องดนตรี ได้

3 เครื่องดนตรี ไทย ♪ ดนตรีไทย เป็นการเลียนเสียง ธรรมชาติ สมัยโบราณไม่มีการบันทึกไว้ จึงไม่ทราบความเป็นมาแน่ชัด จนถึงสมัย รัชกาลที่ 6 ได้มีการบันทึกเป็นโน้ตตัวเลข ครั้งแรก โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ดนตรีไทย เป็นการเลียนเสียง ธรรมชาติ สมัยโบราณไม่มีการบันทึกไว้ จึงไม่ทราบความเป็นมาแน่ชัด จนถึงสมัย รัชกาลที่ 6 ได้มีการบันทึกเป็นโน้ตตัวเลข ครั้งแรก โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เครื่องดนตรีแยกเป็น 4 ประเภท  ♪♪♪♪ เครื่องดีด ♫ เครื่องดีด เครื่องสี ♫ เครื่องสี ♫ เครื่องตี เครื่องเป่า ♫ เครื่องเป่า

4 เครื่อง ดีด จะเข้ พิณ

5 เครื่อง สี ซอ อู้ ซอ ด้วง ซอสาม สาย

6 เครื่องตี ฉิ่ง, ฉ าบ กลอง ทัด ฆ้อง วง กรั บ ระนา ด โท น

7 เครื่อง เป่า ขลุ่ ย ปี่ แค น ปี่ใน

8 ตอบ คำถาม จากภาพ เป็นเครื่องดนตรี ไทย ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

9 ใช่ ไม่ใ ช่ จากภาพ เป็นเครื่องดนตรี ไทย ใช่หรือไม่ ตอบ คำถาม

10 ดนตรีไทยที่ปรากฏ หลักฐานชัดเจนตั้งแต่ สมัยใด 30 ก. สุโขทัย ข. อยุธยา ค. รัตนโกสินท ร์ ง. สมัย โบราณ

11 ใส่ตัวเลขให้ตรงกับเครื่อง ดนตรี กลอง ทัด ซ ออู้ ปี่ จะเ ข้ พิ ณ 1 2 3 4 5

12 คำชี้แจง. ให้นักเรียนโยงเส้นชื่อเครื่อง ดนตรีให้ตรงกับภาพ ซอ อู้ ฆ้อง วง พิ ณ จะเ ข้ ปี่ ตะโ พน ฉา บ ☜ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜

13 คำชี้แจง. ให้นักเรียนนำเครื่อง ดนตรีเข้าพวก ให้ ถูกต้อ ง เครื่อ งดีด เครื่อ งสี เครื่ องตี เครื่อ งเป่า

14 ให้นักเรียนต่อภาพ ให้สมบูรณ์

15


ดาวน์โหลด ppt ดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องดนตรีไทย จัดทำโดย ครูกฤษณ์พงศ์ บุญทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google