งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคใ ต้มี 14 จังหวั ด ประชากร ประมาณ 5,000,000 คน ไม่มีอักษรเป็น ของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไท - แสก คำ - ไท ไท - กะได.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคใ ต้มี 14 จังหวั ด ประชากร ประมาณ 5,000,000 คน ไม่มีอักษรเป็น ของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไท - แสก คำ - ไท ไท - กะได."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ภาคใ ต้มี 14 จังหวั ด ประชากร ประมาณ 5,000,000 คน ไม่มีอักษรเป็น ของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไท - แสก คำ - ไท ไท - กะได

4 ภาษาถิ่นใต้ สงขลา ตะวันตก ตะวันออก เจ๊ะเห

5 คำความหมายคำความหมาย กุบกั่บรีบร้อนกางหลางเกะกะ แกล้งตั้งใจทำโกปี้กาแฟ ข้องใจ คิดถึง, เป็น ห่วง ขี้หมิ้นขมิ้น ขี้ชิดขี้เหนียวแขบรีบ ขี้หก, ขี้เท็จโกหกแขว็กแคะ

6 คำความหมายคำความหมาย เคร่า คอย, รอ คอย เคยกะปิ ไคร้ตะไคร้ครกเบือครก คงข้าวโพดงูบองหลางูจงอาง ฉ่าหิ้วตะกร้าชันชีสัญญา เชียกเชือกตอเบาผักกระถิน

7 ตัวอย่างการสนทนา ในภาคใต้ ภาษา มาตรฐาน ภาษาถิ่นใต้ จะไปไหนกันค่ะ ติ ไปไหนกันจ๊ะ ไปกับใครหละ ไป กับใครหลาว เรียนที่ ไหน เรียนเท่ ไหน จะรีบไป ไหน แขบไปไหน ทำไมไม่กลับบ้านบ้าง ไซ หม้ายหลบเรินมั้ง อย่าพูดโกหก นะ อย่าแหลงขี้หกนะ ไปด้วยได้ไหม ไป กันได้หม้าย ภาษา มาตรฐาน ภาษาถิ่นใต้ จะไปไหนกันค่ะ ติ ไปไหนกันจ๊ะ ไปกับใครหละ ไป กับใครหลาว เรียนที่ ไหน เรียนเท่ ไหน จะรีบไป ไหน แขบไปไหน ทำไมไม่กลับบ้านบ้าง ไซ หม้ายหลบเรินมั้ง อย่าพูดโกหก นะ อย่าแหลงขี้หกนะ ไปด้วยได้ไหม ไป กันได้หม้าย

8 คำคล้องจอง " รุม กุม ขา 2 ขา เดา คนที สอง ที ขานางแดง “ กลุ่มคำคล้องจอง ที่กล่าวนี้ เมื่อฟังสำเนียงไทย ถิ่นใต้จะมีความหมายไปแต่ทั้งหมดนี้คือ ตำรับยา อายุวัฒนะ ที่ประกอบด้วยสมุนไพร ดังนี้ 1. รุม = มะรุม, 2. กุม = กุ่มน้ำ 3. ขา 2 ขา = ข่าใหญ่ และข่าเล็ก 4. เดา = สะเดา, 5. คนที สองที = คนธีดำ และคนธีสอ, 6. ขานางแดง รวมตัวยา ทั้งหมด 8 ชนิด

9

10 นอนเสียน้องนอน นอนเสียน้องนอน … เหอ นอนให้หลับดี แม่ซื้อทั้งสี่มาช่วยระวังรักษา ป้อนข้าวอาบน้ำ มารักษาเจ้าทุกเวลา มาช่วยระวังและรักษา หวางแม่ติ มาถึง … เหอ

11 คุณค่าด้านวรรณศิลป์ บทเพลงกล่อมเด็กนี้อาจจะไม่ได้แต่งโดยใช้คำที่ ไพเราะมากนักแต่สำนวนที่แต่งออกมานั้นมีความคมคาย อย่างมาก

12 คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม ๑. สะท้อนให้เห็นถึงภูมิธรรมคือชี้ให้เห็นความยากลำบาก ของแม่ที่เลี้ยงลูกและให้เห็นว่าแม่รักและห่วงลูกเพียงใด ๒. สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์มีการนับ ถือทวยเทพและต้องมีการบวงสรวง อันแสดงว่าความเชื่อ ตามแบบศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ ชาวปักษ์ใต้ ๓. สะท้อนให้เห็นว่าในระหว่างเดือนสี่เดือนห้านั้นเป็น เทศกาลที่ชาวใต้นิยมจัดงานแก้บนและในงานแก้บนนั้นนิยม รับโนรามาเล่นฉลองการบนบานก็จะให้ของมีค่าหายากเป็น เครื่องพลีแก้บน

13 สมาชิก ม.5/4 1. ไอยรา เลขที่ 3 2. ณัฐณิชา เลขที่ 4 3. อลิสา เลขที่ 9 4. สุชาวลี เลขที่ 20 5. รัชนีกร เลขที่ 25


ดาวน์โหลด ppt ภาคใ ต้มี 14 จังหวั ด ประชากร ประมาณ 5,000,000 คน ไม่มีอักษรเป็น ของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไท - แสก คำ - ไท ไท - กะได.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google