งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COPD Asthma Clinic รพ. นครพนม. จำนวนผู้ป่วย นอก Asthma + COPD ปี 2550 / ราย Asthma 1,532 COPD 615 ปี 2551 / ราย Asthma 1,724 COPD 623 ปี 2552 / ราย Asthma.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COPD Asthma Clinic รพ. นครพนม. จำนวนผู้ป่วย นอก Asthma + COPD ปี 2550 / ราย Asthma 1,532 COPD 615 ปี 2551 / ราย Asthma 1,724 COPD 623 ปี 2552 / ราย Asthma."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COPD Asthma Clinic รพ. นครพนม

2 จำนวนผู้ป่วย นอก Asthma + COPD ปี 2550 / ราย Asthma 1,532 COPD 615 ปี 2551 / ราย Asthma 1,724 COPD 623 ปี 2552 / ราย Asthma 1,973 COPD 624 ปี 2553 / ราย Asthma 2,265 COPD 1,034 ปี 2554 / ราย Asthma 2,693 COPD 951 ปี 2554 / ราย - 31 พค 55 Asthma 1,964 COPD 671

3 - ได้รับการซักประวัติอาการกำเริบ ไอ - ได้รับการประเมิน BMI - ได้รับการประเมินเหนื่อยหอบ MMRC - ได้รับบริการเพื่อเลิกบุหรี่ / หลีกเลี่ยงบุหรี่ - ได้รับการสอน + ประเมินการใช้ยา สูตรพ่น - ได้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง - ได้รับการรักษาด้วยสูดยาขยาย หลอดลมชนิดออกฤทธิ์ระยะยาว หรือร่วมกับยาสูด - สเตียรอยด์ (LABA หรือ JCH+LABA) - ได้รับการประเมิน COPD Assessmenttest - ได้รับการซักประวัติอาการกำเริบ ไอ - ได้รับการประเมิน BMI - ได้รับการประเมินเหนื่อยหอบ MMRC - ได้รับบริการเพื่อเลิกบุหรี่ / หลีกเลี่ยงบุหรี่ - ได้รับการสอน + ประเมินการใช้ยา สูตรพ่น - ได้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง - ได้รับการรักษาด้วยสูดยาขยาย หลอดลมชนิดออกฤทธิ์ระยะยาว หรือร่วมกับยาสูด - สเตียรอยด์ (LABA หรือ JCH+LABA) - ได้รับการประเมิน COPD Assessmenttest เป่า Spiromete r ทุกราย 100% เป่า Spiromete r ทุกราย 100% OPD Chest Clinic ทุกวันจันทร์ OPD Chest Clinic ทุกวันจันทร์ ER OPD Med OPD Med GP OPD นอกเวลา OPD นอกเวลา อายุรก รรม ชาย อายุรก รรม ชาย อายุรกรรม หญิง อายุรกรรม หญิง แผน ก พิเศ ษ สอน HHC การ บริหาร ปอด สอน HHC การ บริหาร ปอด ทำ 6 MW ทุกครั้ง ทุก Case ทำ 6 MW ทุกครั้ง ทุก Case

4

5 Body Mass Index BMI ค่าดัชนีมวลกาย BMI = Weight Kg Height m ผอมเกินไป : น้อยกว่า 18.5 (18.5) เหมาะสม : มากกว่าหรือเท่ากับ 18.5 แต่น้อยกว่า 2.5 (18.5 แต่ 2.5)

6 Psycho-social Support การให้คำแนะนำเรื่องสูบบุหรี่ Smoking Cessation Counseling 1 Ask มีการถามประวัติการสูบบุหรี่ 2 Assessment ประเมินความต้องการ 3 Assist ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 4 Advice/Educate แนะนำวิธีและกระตุ้นให้เกิดการเลิกบุหรี่ 5 Arrange Follow-up ติดตามผลการรักษา

7 1. ใช้กับ Pt mMRC ระดับ 3 และ 4 ร่วมกับอาการและอาการแสดงทางคลินิกและโรคร่วม COPD ในขั้นรุนแรงมาก 2. อาการทางคลินิกแย่ลง แม้จะได้รับการรักษาด้วยยาอย่าถูกต้อง และดีที่สุด รวมถึงพื้นฟูสมรรถภาพปอด และยา อาการยังทรุด อาการและอาการแสดง 3.1 Frequent exerbation ต้องพึ่ง invansive ventilator มากกว่า 2 ครั้ง / ปีและหย่าเครื่องเกิน นานเกิน 10 วัน 3.2 ต้องพึ่งออกซิเจนตลอด หรือ bed ridden ( ทำกิจวัตร ประจำวันไม่ได้ ) 3.3 มีโรคแทรกหรือโรคร่วมในระยะรุนแรง ไม่สามารถรักษาหาย ได้ เช่น CHF uncntrolled malignancg, end stage cirrhosis, end stage renal disease

8 ติดตามเยี่ยม ขณะ admit (IPD) ติดตามเยี่ยมบ้าน (OPD)


ดาวน์โหลด ppt COPD Asthma Clinic รพ. นครพนม. จำนวนผู้ป่วย นอก Asthma + COPD ปี 2550 / ราย Asthma 1,532 COPD 615 ปี 2551 / ราย Asthma 1,724 COPD 623 ปี 2552 / ราย Asthma.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google