งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COPD Asthma Clinic รพ.นครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COPD Asthma Clinic รพ.นครพนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COPD Asthma Clinic รพ.นครพนม

2 จำนวนผู้ป่วยนอก Asthma + COPD

3 ER GP อายุรกรรม หญิง OPD Chest Clinic ทุกวันจันทร์
Med อายุรกรรม ชาย GP OPD นอกเวลา อายุรกรรม หญิง แผนก พิเศษ OPD Chest Clinic ทุกวันจันทร์ ได้รับการซักประวัติอาการกำเริบไอ ได้รับการประเมิน BMI ได้รับการประเมินเหนื่อยหอบ MMRC ได้รับบริการเพื่อเลิกบุหรี่/หลีกเลี่ยงบุหรี่ ได้รับการสอน+ประเมินการใช้ยาสูตรพ่น ได้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง ได้รับการรักษาด้วยสูดยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ระยะยาวหรือร่วมกับยาสูด สเตียรอยด์(LABAหรือJCH+LABA) ได้รับการประเมิน COPD Assessmenttest เป่า Spirometer ทุกราย100% สอน HHC การบริหารปอด ทำ 6 MW ทุกครั้ง ทุก Case

4 nurse. System. พบพยาบาลลงทะเบียน ประเมินการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วย
nurse System พบพยาบาลลงทะเบียน ประเมินการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วย ใช้แบบสอบถาม(asthma control questionnaires) เป่า Peak Flow Doctor Treatment (GINA guideline) ผู้ป่วยควบคุมโรคหอบหืดได้หรือยัง(ควบคุมได้ ไม่มีอาการทั้งกลางวัน)กลางคืน ต้องไม่ใช้ยาขยายหลอดลม ไม่ไป ER PEFR 80% ค่ามาตรฐาน ควบคุมไม่ได้ แพทย์ให้ยาพ่น Steroid (500-1,000 mg) 3 ตัว nurse Asthma COPD education , Appointment กายภาพ สอนการบริหารปอด ทดสอบ Minite walk test Pharmacist Inhaler technigue ให้ความรู้เรื่องหืดและการรักษาโรค พร้อมสอนเรื่องการใช้ยาพ่น

5 โภชนากร Body Mass Index BMI ค่าดัชนีมวลกาย BMI = Weight Kg Height m ผอมเกินไป : น้อยกว่า 18.5 (18.5) เหมาะสม : มากกว่าหรือเท่ากับ 18.5 แต่น้อยกว่า 2.5 (18.5 แต่ 2.5)

6 จิตเวช Psycho-social Support การให้คำแนะนำเรื่องสูบบุหรี่ Smoking Cessation Counseling 1 Ask มีการถามประวัติการสูบบุหรี่ 2 Assessment ประเมินความต้องการ 3 Assist ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 4 Advice/Educate แนะนำวิธีและกระตุ้นให้เกิดการเลิกบุหรี่ 5 Arrange Follow-up ติดตามผลการรักษา

7 End of life programe COPD
1. ใช้กับ Pt mMRC ระดับ 3 และ 4 ร่วมกับอาการและอาการแสดงทางคลินิกและโรคร่วม COPD ในขั้นรุนแรงมาก 2. อาการทางคลินิกแย่ลง แม้จะได้รับการรักษาด้วยยาอย่าถูกต้องและดีที่สุด รวมถึงพื้นฟู สมรรถภาพปอด และยา อาการยังทรุด อาการและอาการแสดง 3.1 Frequent exerbation ต้องพึ่ง invansive ventilator มากกว่า 2 ครั้ง/ปีและหย่าเครื่องเกิน นานเกิน 10 วัน 3.2 ต้องพึ่งออกซิเจนตลอด หรือ bed ridden (ทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้) 3.3 มีโรคแทรกหรือโรคร่วมในระยะรุนแรง ไม่สามารถรักษาหายได้ เช่น CHF uncntrolled malignancg, end stage cirrhosis, end stage renal disease

8 เวชกรรมสังคม ติดตามเยี่ยม ขณะ admit (IPD) ติดตามเยี่ยมบ้าน (OPD)


ดาวน์โหลด ppt COPD Asthma Clinic รพ.นครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google