งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUการปรับแต่งระบบเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUการปรับแต่งระบบเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUการปรับแต่งระบบเสียง

3 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUการปรับแต่งระบบเสียง คลิกเมาส์ ปุ่มซ้าย

4 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ ปุ่มซ้าย เลือก Setting s การปรับแต่งระบบเสียง

5 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU ดับเบิ้ลคลิก เมาส์ปุ่มซ้าย การปรับแต่งระบบเสียง

6 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU กำหนด เสียงตาม การ สั่งงาน ปรับความ ระดับเสียง แสดง ลำโพงที่ System tray การปรับแต่งระบบเสียง

7 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ ปุ่มซ้าย แท็บ Audio การปรับแต่งระบบเสียง

8 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ ปุ่มซ้าย ปรับระดับ เสียง ปรับเสียง ลำโพง ซ้าย - ขวา ปิด เสียง การปรับแต่งระบบเสียง

9 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENU คลิกเมาส์ ปุ่มซ้าย การปรับแต่งระบบเสียง

10 จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUจบเรื่องการปรับแต่งเสียง


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย... แผนกวิทยาการสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ ไทยจำกัด MENUการปรับแต่งระบบเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google