งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองาน เขียนที่ยกย่อง กันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทาง วรรณศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองาน เขียนที่ยกย่อง กันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทาง วรรณศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองาน เขียนที่ยกย่อง กันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทาง วรรณศิลป์

3 พระอภัยมณี พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่ม หนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระ สุนทรโวหาร

4 นางวันทอง เป็นหญิงรูปงาม แต่ปากจัด ต่อมาได้ แต่งงานกับพลายแก้ว ซึ่งภายหลังมีลูก ชายด้วยกัน คือ พลายงาม

5 หนุมาน หนุมาน เป็นลิงที่มีฤทธิ์มาก สามารถ สำแดงเดชต่างๆ ได้หลายประการ เช่น การขยายร่างกายให้ใหญ่โต

6 นางสีดา นางสีดา มีวรกายสีขาว รูปโฉมงดงาม ยิ่ง เป็นธิดาของทศกัณฑ์และนาง มณโฑ

7 สุดสาคร สุดสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีกับ นางเงือกที่ช่วยเหลือพระอภัยมณีหนี มายังเกาะแก้วพิศดาร

8 ขุนช้าง ขุนช้าง เจ้าสัวใหญ่แห่งเมือง สุพรรณบุรี ผู้ยึดถือความรักที่มีต่อนาง พิมเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด

9 สินสมุทร สินสมุทรเป็นบุตรของพระอภัยมณีกับ นางผีเสื้อสมุทร มีรูปร่างหน้าตางดงาม

10 นางสุวรรณมาลี นางมีรูปโฉมงดงามมาก แต่มีนิสัยขี้หึง ได้หมั้นหมายไว้กับอุศเรนโอรส กษัตริย์เมืองลังกา

11 ผีเสื้อสมุทร นางผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์ อาศัยอยู่ใน ถ้ำซึ่งอยู่กลางทะเล สามารถแปลงร่าง เป็นหญิงสาวสวยได้

12 พระลักษณ์ พระลักษณ์มีพระวรกายสีเหลืองดั่ง ทองทาเป็นโอรสของท้าวทศรถและ นางสมุทรชา

13 อิเหนา อิเหนา หรือระเด่นมนตรี มีชื่อว่า หยังหยังหนึ่งหรัดอินดราอุดากันสาหรี ปาติ

14 ขุนแผน ขุนแผนหรือพลายแก้ว เป็นลูกของขุน ไกลพลพ่ายและนางทองประศรี

15 สังข์ ทอง เป็นลูกของนางจันเทวีกับท้าวยศวิมล คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังข์ และ อภิเษกกับนางรจนา

16 รจนา นางรจนา เป็นธิดาสุดท้องจาก จำนวนเจ็ดองค์ของ ท้าว สามล พี่ๆเลือกคู่ได้สามีสมน้ำสมเนื้อ กันแล้ว แต่นาง รจนากลับ เลือกได้เจ้าเงาะรูปชั่วตัว

17 ด. ญ. วิชญดา รุ่งรัตน์ ม.1/1 เลขที่ 13 http//.www.docstoc.com ส่ง อาจารย์ วันทนีย์ จิกยอง


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองาน เขียนที่ยกย่อง กันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทาง วรรณศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google