งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระอุมา  พระอุมา เป็นมเหสีของพระ อิศวร มีสองภาคคือภาคใจดี กับภาคดุร้าย พระอุมาในภาค ใจดีเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉม งดงามมาก ส่วนในภาคดุร้าย จะมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระอุมา  พระอุมา เป็นมเหสีของพระ อิศวร มีสองภาคคือภาคใจดี กับภาคดุร้าย พระอุมาในภาค ใจดีเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉม งดงามมาก ส่วนในภาคดุร้าย จะมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระอุมา  พระอุมา เป็นมเหสีของพระ อิศวร มีสองภาคคือภาคใจดี กับภาคดุร้าย พระอุมาในภาค ใจดีเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉม งดงามมาก ส่วนในภาคดุร้าย จะมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว มี หัวกะโหลกมนุษย์ห้อยที่พระ ศอ มี 10 กร แต่ละกรถืออาวุธ ต่าง ๆ กัน ทั้งยังมีจิตใจ โหดเหี้ยมมาก แม้แต่พระ อิศวรเองก็ยังเกรงพระอุมาใน ภาคดุร้ายนี้ พระนามของพระอุ มาในภาคดุร้ายมีชื่อเรียกอย่าง อื่น เช่น ทุรคา กาลี จัณฑี เป็นต้น

2 พระอิศวร  พระอิศวร คือเทวดาผู้เป็นใหญ่ใน สวรรค์ มีกายสีเขียว แต่พระศอเป็นสี ดำเพราะเคยดื่มยาพิษ มีพระเนตรถึง 3 ดวง ดวงที่ 3 อยู่กลางพระนลาฏ ซึ่งตามปกติจะหลับอยู่เนื่องจากพระ เนตรดวงที่ 3 นี้มีอานุภาพร้ายแรง มาก หากลืมขึ้นเมื่อใดจะเผาผลาญ ทุกอย่างให้มอดไหม้ได้ พระมเหสี ของพระองค์ คือ พระอุมา มีพระราช โอรสด้วยกัน 2 พระองค์ คือ พระ ขันทกุมารและพระพิฆเณศ พระ อิศวรมีนาคเป็นสังวาล มีพระจันทร์ เป็นปิ่น อาวุธประจำพระองค์คือตรี ศูล ( หลาวสามง่าม ) พาหนะของ พระองค์ คือ โคอุศุภราช พระองค์ยัง มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น พระศุลี พระศิวะ พระภูเตศวร พระตรีเนตร พระสยมภู พระมหาเทพ พระวิศา นาถ พระมเหศวร เป็นต้น

3 พระอินทร์  พระอินทร์ คือ เทวดาผู้เป็น ใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กายสีเขียว มีพระเนตรถึงพัน ดวง ใช้วัชระ ( สายฟ้า ) เป็น อาวุธ มีช้างเอราวัณเป็น พาหนะ พระองค์มีมเหสี 4 องค์ คือ สุจิตรา สุธรรมา สุนัน ทา และสุชาดา พระอินทร์เป็น ผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษยโลก ยามใดที่มีเรื่องเดือดร้อนขึ้น บนโลกมนุษย์ อาสนะของ พระองค์ที่เคยอ่อนนุ่มก็จะแข็ง กระด้าง หรือบางครั้งก็ร้อนจน ไม่สามารถประทับอยู่ได้ พระ อินทร์มีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น ท้าวสหัสนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าว สักกะ เทวราช อมรินทร์ ศักรินทร์ มัฆวาน เพชรปาณี เป็นต้น

4 พระนารายณ์  พระนารายณ์ เป็นเทวดาผู้ เป็นใหญ่ฝ่ายปราบปราม มีกายสีดอกตะแบก มี 4 กร ซึ่งกรทั้ง 4 นั้นถิอ อาวุธต่าง ๆ กัน คือ คฑา ตรี จักร สังข์ ประทับอยู่ กลางเกษียรสมุทรบนหลัง พญานาค ชื่อ อนันต นาคราช พระมเหสีของ พระองค์คือพระลักษมี ทรงใช้ครุฑเป็นพาหนะ พระนารายณ์มีชื่อเรียก อย่างอื่นอีก เช่น พระทรง ครุฑ พระสี่กร พระทรง สังข์ พระวิษณุ พระธราธร พระสังขกร เป็นต้น

5 พระราม  พระราม คือ พระนารายณ์ อวตาร ( แบ่งภาค ) ลงมา ถือ กำเนิดเป็นพระราชโอรสของ ท้าวทศรถกับนางเกาสุริยา แห่งกรุงอยุธยา เพื่อจะ ปราบปรามทศกัณฐ์ พระรามมี พระอนุชาต่างพระมารดา 3 พระองค์ คือ พระพรต พระ ลักษมณ์ และพระสัตรุต พระ มเหสีของพระราม คือ นางสี ดา พระรามมีกายสีเขียว สามารถปรากฎร่างเป็นพระ นารายณ์มีสี่กรได้ อาวุธประจำ พระองค์ คือ ศร ซึ่งเป็นอาวุธ วิเศษที่ได้ประทานมาจากพระ อิศวร

6 นางสีดา  นางสีดา คือ พระลักษมี มเหสีของ พระนารายณ์ อวตารลงมาเกิดเพื่อ เป็นคู่ครองของพระราม ตามบัญชา ของพระอิศวร นางสีดาเป็นพระธิดา ของทศกัณฐ์กับนางมณโฑ แต่เมื่อ ประสูติแล้ว พิเภกได้ทำนายว่า นาง เป็นกาลกิณีแก่พระบิดาและ บ้านเมือง ทศกัณฐ์จึงสั่งให้นำนางใส่ ผอบลอยน้ำไป พระฤาษีชนกพบเข้า จึงเก็บไปเลี้ยงเป็นลูก โดยฝังดิน ฝากพระแม่ธรณ๊ไว้ เวลาผ่านไปถึง 16 ปี พระฤาษีชนกเบื่อหน่ายการ บำเพ็ญพรตคิดกลับไปครองกรุงมิถิ ลาเช่นเดิม จึงลาเพศพรหมจรรย์ไป ขุดนางขึ้นมาและตั้งชื่อให้ว่า " สี ดา "( แปลว่ารอยไถ ) จากนั้นพานาม เข้าเมืองมิถิลา จัดพิธียกศร คู่บ้านคู่เมืองเพื่อเสี่ยงทายหาคู่ครอง ให้นางสีดา พระรามยกศรได้จึงได้ อภิเษกสมรสกับนางสีดา

7 ไมยราพ  ไมยราพณ์ เป็นยักษ์ มีกายสี ม่วงอ่อน เป็นญาติของ ทศกัณฐ์ ปกครองเมืองบาดาล อยู่ มีอาวุธ คือ กล้องยาสะกด ใช้สำหรับเป่าเพื่อสะกดให้ กองทัพของข้าศึกหลับใหล มัยราพณ์ถอดดวงใจใส่ตัว แมลงภู่ ซ่อนไว้บนยอดเขา ตรีกูฏ จึงไม่มีใครฆ่าให้ตายได้ วันหนึ่ง มัยราพณ์ไปพบมัจฉา นุ ซึ่งนางสุพรรณมัจฉามา คลอดทิ้งไว้ที่หาดทราย จึง เก็บไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมา มัยราพณ์ช่วยทศกัณฐ์ ทำสงคราม โดยเป่ากล้องยา สะกดกองทัพของพระราม แล้วจับพระรามไปขังไว้ที่เมือง บาดาล หนุมานตามลงไปช่วย พระรามและฆ่ามัยราพณ์ตาย โดยจับตัวแมลงภู่มาขยี้


ดาวน์โหลด ppt พระอุมา  พระอุมา เป็นมเหสีของพระ อิศวร มีสองภาคคือภาคใจดี กับภาคดุร้าย พระอุมาในภาค ใจดีเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉม งดงามมาก ส่วนในภาคดุร้าย จะมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google