งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ่อยครั้ง ตั้งแต่ยัง เล็กอยู่ เธอได้แสดง ความรู้สึกของเธอ โดยทางจดหมาย ซึ่งจะเห็นถึงดวงใจ ของเธอ ที่เปี่ยมไป ด้วย ความรักอัน อ่อนหวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ่อยครั้ง ตั้งแต่ยัง เล็กอยู่ เธอได้แสดง ความรู้สึกของเธอ โดยทางจดหมาย ซึ่งจะเห็นถึงดวงใจ ของเธอ ที่เปี่ยมไป ด้วย ความรักอัน อ่อนหวาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ่อยครั้ง ตั้งแต่ยัง เล็กอยู่ เธอได้แสดง ความรู้สึกของเธอ โดยทางจดหมาย ซึ่งจะเห็นถึงดวงใจ ของเธอ ที่เปี่ยมไป ด้วย ความรักอัน อ่อนหวาน

2 โจเซฟีนา วีลีนี มารดาของเทเรซา วัลเซ่ มารดาซึ่งรู้จักนิสัย ของเธอดี ว่าเธอมี ลักษณะที่เข้มแข็ง เธอจึงอบรมบุตร ด้วยวิธีที่เด็ดขาด ซึ่งเทเรซาเองก็ เข้าใจ

3 อิตาโล และ เทเร ซา เทเรซารักพี่ชายของ เธอมากซึ่งภายหลัง เขาได้กลับเป็น ทนายความ พัฒนา ตนในด้านอักษร ศาสตร์และศิลปะ เมื่อ แต่งงานแล้ว อิตาโล มีบุตรที่ดีเยี่ยม ในปี 1885 พระเป็น เจ้าได้ประทาน น้องสาวคนหนึ่ง ชื่อ ว่า โจเซฟปีนา

4 เทเรซา ช่วงวัย เด็ก ช่วงวัยเด็กที่เมือง ไคยโร และที่ อเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เทเรซาได้รับการดูแล อย่างอบอุ่นจากบิดา มารดาของเธอ

5 เทเรซา ช่วงวัยรุ่น เธอได้เดินทางไปที่โดโล มิติ ประเทศสวิตเซอร์แลน ออสเตรีย และเยอรมัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ชีวิต ให้แก่เธอ

6 ในปี 1884 ครอบครัววัลเซ่ ปันเตลลินี ได้ไปอาศัยอยู่ที่ฟิเรนเซ ที่บ้านพักฟีเอโซเล

7 เมื่ออายุ 12 ปี เธอได้ ศึกษาที่คอลเลจ “ คอน แซร์วาโตรีโอ เดลลา ซันตา อัน นุนซีอาตา ” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ ปอจโจ อิมเปรีอาเล ” และของ คณะซิสเตอร์ “ ดาเม เดล ซันโต คูโอเร ”

8 ในวัดที่คอลเลจ เธอ ได้เรียนรู้ถึงการวาง รากลึกในความเชื่อ โดยอาศัยการ ภาวนาที่ลึกซึ้ง ซึ่ง หล่อเลี้ยงชีวิตแห่ง ความเชื่อและ ความหวังของเธอ เธอได้รับศีลมหา สนิทเป็น ครั้ง แรก ในวันที่ 29 มีนาคม 1891 ณ วัดน้อยแห่งนี้

9 เธอใช้ช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนที่รุฟี นา ใน “ วิลลา ดิ ปอจโจ เรอาเล ” เป็น สถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นสุดยอดในด้านศิลปะของ ศตวรรษที่ 16

10 ห้อง ทำงาน ช่วงวันหยุด เธอมักจะอ่าน ตัดเย็บและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอ ชอบที่จะเลือก จัดเตรียมเสื้อผ้าต่างๆ สำหรับคนยากจนมากกว่า วิลล่า ดิ ปอจโจ เรอาเล

11 ทุกๆเย็น เธอจะไปที่ครัว เพื่อแบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการสวด สายประคำ

12 ภายใต้บันไดแห่งนี้ เป็นห้องเก็บฟืน ซึ่ง เป็นสถานที่ที่ เทเรซาใช้เก็บของไว้เพื่อแจกจ่าย ให้แก่คนยากจนในหมู่บ้าน


ดาวน์โหลด ppt บ่อยครั้ง ตั้งแต่ยัง เล็กอยู่ เธอได้แสดง ความรู้สึกของเธอ โดยทางจดหมาย ซึ่งจะเห็นถึงดวงใจ ของเธอ ที่เปี่ยมไป ด้วย ความรักอัน อ่อนหวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google