งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ  ศึกไมยราพ  ฝ่ายทศกรฐ์อับอายและแค้นใจ มาก คิดจะให้ไปลอบฆ่า พระรามและพระลักษมณ์เสีย จะได้ไม่ต้องยกทัพไป รบ เปาวนาสูร จึงทูลว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ  ศึกไมยราพ  ฝ่ายทศกรฐ์อับอายและแค้นใจ มาก คิดจะให้ไปลอบฆ่า พระรามและพระลักษมณ์เสีย จะได้ไม่ต้องยกทัพไป รบ เปาวนาสูร จึงทูลว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ  ศึกไมยราพ  ฝ่ายทศกรฐ์อับอายและแค้นใจ มาก คิดจะให้ไปลอบฆ่า พระรามและพระลักษมณ์เสีย จะได้ไม่ต้องยกทัพไป รบ เปาวนาสูร จึงทูลว่า ควร ไปเชิญไมยราพซึ่งชำนาญใน การล่องหนหายตัวและมีมนต์ สะกด มาช่วยให้เข้าไปลอบ ฆ่าทศกรรฐ์ให้ได้ นนยวิก วายุเวก ไปเชิญไมยราพมา ช่วย ไมยราพได้มาเฝ้าทศ กรรฐ์ที่ลงกา แล้วรับปากกับ ทศกรรฐ์ว่าจะไปฆ่าพระราม และพระลักษมณ์ ให้

2 ไมยราพ  ไมยราพได้ตั้งพิธีหุงยาขึ้นที่เขาสุรกานต์ ได้ยาที่มี คุณลักษณะเป็นสัตว์ร้ายชนิดต่าง ๆ หากเอายาทา ทั่งร่างกายก็จะหายตัวได้ ต่อมาไมยราพได้ฝัน เมื่อโหรทำนายว่า ไวยวิกผู้เป็นญาติจะได้ครอง เมืองบาดาล ไมยราพจึงให้ขังไวยวิกและนาง พิรากวนผู้เป็นแม่ไวยวิกไว้ เมื่อเสร็จศึกก็จะ กลับมาฆ่า

3 หนุมานแปลงร่างใหญ่  ส่วนพระรามก็ฝันเช่นเดียวกัน พิเภกทำนายว่าพระรามจะถูก ไมยราพหลานทศกรรฐ์ ลักพา ไปยังเมืองบาดาล แต่จะไม่ได้ รับอันตราย หนุมานจึงขอ อาสาป้องกันด้วยการมายืน กลางกองทัพ แปลงกายให้ ใหญ่เท่าเขาจักรวาล หยั่งลึก ลงถึงพื้นมหาสมุทร ใช้หางพัน ไว้เป็นปราการล้อมกองทัพไว้ แล้วอมพลับพลาพระราม และ พระลักษมณ์อยู่ที่อก ใช้ปาก เป็นช่องประตู ลิ้นเป็นบาน ประตู บรรดาทหารเอกก็แบ่ง หน้าที่กันรักษาพระราม

4 ไมยราพสะกดทัพ  ไมยราพได้เอายาสะกดใส่ กล้องแก้วเป่าไปถูกเหล่า วานรจนหลับทั้งกองทัพ แล้วเดินเข้าปากหนุมาน เป่ายาอีกเป็นครั้งที่สอง ทำให้สุครีพกับหนุมาน หลับ ไมยราพเข้าไปถึง พลับพลาได้เป่ายาอีก ทำ ให้พิเภก พระราม พระ ลักษมณ์หลับ จึงอุ้ม พระรามไปบาดาล สั่งให้ พลยักษ์ต้มน้ำทิ้งไว้ รุ่ง เช้าจะต้มไวยวิก นาง พิรากวน และพระราม ใน คราวเดียวกัน

5 หนุมานตามพระราม  หลังจากที่ไมยราพลักพาพระรามไปแล้ว มนต์ สะกดก็เสื่อม พิเภกบอกพระลักษมณ์ว่าเป็นการ กระทำของไมยราพ พระลักษมณ์สั่งให้นุมานไป ตาม หนุมานหักด่านชั้นนอกเข้าไปได้ จนพบกับ มัจฉานุซึ่งรักษาด่านชั้นใน ได้เกิดต่อสู้กัน ต่อมา หนุมานรู้ว่ามัจฉานุคือลูก แต่มัจฉานุไม่เชื่อบอกว่า ต้องหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ดู หนุมานหาวให้ดู มัจฉานุจึงขอขมาหนุมาน แต่ไม่ต้องการ อกตัญญูต่อไมยราพ จึงเพียงบอกใบ้ทางให้ หนุ มานหักก้านบัวแล้วลอดลงไป พบนางพิรากวน นางบอกที่ซ่อนของพระราม แต่ว่าถึงจะมีร่างกาย เล็กเท่าแมลงก็ยากจะรอดสายตาเหล่ายักษ์ หนุ มานแปลงเป็นใยบัวติดสายสไบนางพิรากวน

6 หนุมานช่วยพระราม  จนมาถึงดงตาลท้ายเมืองที่คุม ขังพระราม จึงอุ้มพระรามไป ยังเขาสุรกานต์ แล้วกลับมา บาดาล ได้ต่อสู้กับไมยราพ แต่ไม่อาจฆ่าไมยราพได้ นาง พิรากวนจึงบอกว่า ที่ไมยราพ ไม่ตายนั้นเพราะได้ถอดดวงใจ เป็นแมลงภู่ซ่อนไว้ที่ยอดเขา ตรีกูฏ หนุมานจึงแปลงกาย ใหญ่เท่าเขาพระสุเมร แล้ว เอื้อมมือไปจับแมลงภู่บีบขยี้ จนไมยราพตาย จากนั้น กลับมาอุ้มพระรามพากลับไป ยังพลับพลาเขามรกต เมื่อ สร่างมนต์สะกดได้รู้เรื่องราว จึงมอบธำมรงค์นพรัตน์ให้หนุ มาน


ดาวน์โหลด ppt รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ  ศึกไมยราพ  ฝ่ายทศกรฐ์อับอายและแค้นใจ มาก คิดจะให้ไปลอบฆ่า พระรามและพระลักษมณ์เสีย จะได้ไม่ต้องยกทัพไป รบ เปาวนาสูร จึงทูลว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google