งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2 พระครูปลัดธรมจริยวัฒน์ ( พระมหาสาคร ชิตงฺกโร ) ป. ธ. 4, ศน. บ., ศศ. ม. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 08-3149-3809 ผู้บรรยาย...

3 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ( สาคร ชิตงฺกโร น. ธ. เอก, ป. ธ. 4, ศน. บ., ศศ. ม.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัด ขอนแก่น 08-3149-3809 หมายเหตุ เนื้อหาก็ดี ภาพก็ดี หรือรายละเอียดอื่นๆ ก็ดี ใน PowerPoint Presentation (PPT) ที่ใช้บรรยาย นี้ ล้วนแต่ ทั้งรวบรวม เรียบเรียง มาจากแหล่งข้อมูล หลากหลาย ในอินเตอร์เน็ต ทั้งสิ้น ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ที่รวบรวมไว้ก่อนแล้ว... และแหล่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ไม่สามารถที่จะนำมาอ้างอิงได้ทั้งหมด PPT ที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อใช้ในการบรรยายธรรมของผู้จัดทำ และเพื่อเกื้อกูลแก่การอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา.... ต่อไป

4 ธรรมะ กับ การทำงาน “ขับ รถบรรทุก”

5 คุยกัน ก่อน

6 ครอบครัวที่ 1 1. มีพ่อแม่และลูกชาย ลูกสาว รวม ครอบครัวมี 4 คน 2. มีเงินสด 10 ล้าน ที่ดินหลายร้อยไร่ มี บริษัทเป็นของ ตัวเอง 2 แห่ง 3. ลูกชายติดยา 4. ลูกสาวชอบเที่ยว กลางคืน 1.มีพ่อแม่ ลูกชายและ ลูกสาวมี 2 คน รวม ครอบครัว 5 คน 2. มีเงินสด 40,000 บาท ทรัพย์สินที่นา 4 ไร่ แม่ขายส้มตำที่หน้า บ้าน พ่อขับรถสิบล้อ 3. ลูกชายเรียนดี ม.5 เป็นนักกีฬา 4. ลูกสาว ม.2,3 กลับมา ช่วยแม่ขายของทุกวัน ครอบครัวที่ 2

7 คำถาม ครอบครัวไหนมีความสุข มากกว่า เพราะอะไร

8 คำตอบ เพราะ …………………. ( อยู่ที่ตัวคุณ )

9 1.อาหาร 2.เครื่องนุ่งห่ม 3.ที่อยู่อาศัย 4.ยารักษาโรค 5.ความรู้

10 มีสามี / ภรรยาดี กัลยาณมิตร มีงานทำดี เป็นสัมมาชีพ มีลูกที่ดี เป้าหมายชีวิต ตามทางโลกิยะ

11 งาน ของเราคือ การทำงาน เกี่ยวกับ รถบรรทุก เราพึงดีใจว่าเรามีงานทำ....

12 ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “ คนรถบรรทุก ” 1. สุดเท่ห์

13 2. สุดเข้ม ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “ คนรถบรรทุก ”

14 3. สุดหล่อ ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “ คนรถบรรทุก ”

15 4. สุดแกร่ง ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “ คนรถบรรทุก ”

16 สิ่งที่ รถบรรทุก พึงระลึก ข้อ ๑ คือ “อย่าคิดว่า ตัวเอง ใหญ่”

17 ถ้า “คิดว่า ตัวเอง ใหญ่” ก็ยังมี ที่ใหญ่ กว่า..

18 สิ่งที่ รถบรรทุก พึงระลึก ข้อ ๒ คือ “อย่าคิดว่า ตัวเองมี กำลังมาก”

19 ถ้า “คิดว่า ตัวเองมี กำลังมาก” ก็ยังมี คนที่กำลัง มากกว่า...

20 สิ่งที่ รถบรรทุก พึงระลึก ข้อ ๓ คือ “อย่าคิดว่า ตัวเองอยู่ คนเดียวใน โลก”

21 ถ้า “คิดว่า มีตัวเอง คนเดียว ในโลก” ก็พึงรู้ว่า ยังมีเพื่อน ร่วมทาง...

22 คนทำงาน รถบรรทุก ต้อง “ไม่ประมาท ในชีวิต”

23 1. ต้องเป็นคนขยัน ( อุฏฐานสัมปทา ) 2. ต้องประหยัด ( อารักขสัมปทา ) 3. ร่วมงานกับคนดี ( กัลยาณมิตร ) 4. ดำเนินชีวิตอย่าง พอเหมาะพอดี พอเพียง ( สมชีวิตา )

24 1. สุขเกิดจากการมีทรัพย์ ( อัตถิสุข ) 2. สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ ( โภคสุข ) 3. สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ ( อนณสุข ) 4. สุขเกิดจากมีการงานที่ไม่มีโทษ ( อนวัชชสุข )

25 2. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ( รวมถึงบุพการี ของภรรยาด้วย ) 3. ไม่นอกใจไปยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยา 4. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ 5. หาของขวัญมอบให้ในโอกาสอันควร 1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานที่เป็นภรรยา

26 เหตุแห่งความฉิบหายของสิบล้อ 6 ประการ

27 1.ติดสุรายาเสพติด

28 2.ชอบเที่ยวกลางคืน

29 3.ชอบเที่ยวดูการละเล่น

30 4.เล่นการพนัน

31 5.คบคนชั่วเป็นมิตร

32 6.เกียจคร้านทำการงาน

33 เหตุแห่งความฉิบหายของสิบล้อ 1. ติดสุราและของมึนเมา 2. ชอบเที่ยวกลางคืน 3. ชอบเที่ยวดูการละเล่น 4. ติดการพนัน 6. เกียจคร้านทำการงานหน้าที่ 5. คบคนชั่ว

34 เจริญ พร ขอให้ท่าน โชคดี


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google