งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2 ผู้บรรยาย... พระครูปลัดธรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) ป.ธ.4, ศน.บ., ศศ.ม. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

3 หมายเหตุ PPT ที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อใช้ในการบรรยายธรรมของผู้จัดทำ
เนื้อหาก็ดี ภาพก็ดี หรือรายละเอียดอื่นๆ ก็ดี ใน PowerPoint Presentation (PPT) ที่ใช้บรรยายนี้ ล้วนแต่ ทั้งรวบรวม เรียบเรียง มาจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ในอินเตอร์เน็ต ทั้งสิ้น ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ที่รวบรวมไว้ก่อนแล้ว ... และแหล่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ไม่สามารถที่จะนำมาอ้างอิงได้ทั้งหมด PPT ที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อใช้ในการบรรยายธรรมของผู้จัดทำ และเพื่อเกื้อกูลแก่การอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา.... ต่อไป พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ., ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

4 ธรรมะ กับ การทำงาน “ขับรถบรรทุก”

5 คุยกันก่อน

6 ครอบครัวที่ 2 ครอบครัวที่ 1
มีพ่อแม่ ลูกชายและลูกสาวมี 2 คน รวมครอบครัว 5 คน 2. มีเงินสด 40,000 บาท ทรัพย์สินที่นา 4 ไร่ แม่ขายส้มตำที่หน้าบ้าน พ่อขับรถสิบล้อ 3. ลูกชายเรียนดี ม.5 เป็นนักกีฬา 4. ลูกสาว ม.2,3 กลับมาช่วยแม่ขายของทุกวัน 1. มีพ่อแม่และลูกชาย ลูกสาว รวมครอบครัวมี 4 คน 2. มีเงินสด 10 ล้าน ที่ดินหลายร้อยไร่ มีบริษัทเป็นของตัวเอง 2 แห่ง 3. ลูกชายติดยา 4. ลูกสาวชอบเที่ยวกลางคืน

7 ครอบครัวไหนมีความสุข
คำถาม ครอบครัวไหนมีความสุข มากกว่า เพราะอะไร

8 คำตอบ เพราะ…………………. (อยู่ที่ตัวคุณ)

9 ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์
ความจำเป็น 5 ประการ 1.อาหาร 2.เครื่องนุ่งห่ม 3.ที่อยู่อาศัย 4.ยารักษาโรค 5.ความรู้

10 มีลูกที่ดี เป้าหมายชีวิต ตามทางโลกิยะ มีงานทำดี เป็นสัมมาชีพ
มีสามี/ภรรยาดี กัลยาณมิตร มีลูกที่ดี

11 เราพึงดีใจว่าเรามีงานทำ....
ของเราคือ การทำงาน เกี่ยวกับ รถบรรทุก

12 ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “คนรถบรรทุก”
1.สุดเท่ห์

13 ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “คนรถบรรทุก”
2.สุดเข้ม

14 ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “คนรถบรรทุก”
3.สุดหล่อ

15 ภาพลักษณ์ ที่ดีของ “คนรถบรรทุก”
4.สุดแกร่ง

16 สิ่งที่รถบรรทุกพึงระลึก
ข้อ ๑ คือ “อย่าคิดว่า ตัวเองใหญ่”

17 ถ้า “คิดว่า ตัวเองใหญ่” ก็ยังมี ที่ใหญ่กว่า..

18 สิ่งที่รถบรรทุกพึงระลึก
ข้อ ๒ คือ “อย่าคิดว่า ตัวเองมีกำลังมาก”

19 ถ้า “คิดว่า ตัวเองมีกำลังมาก” ก็ยังมี คนที่กำลังมากกว่า...

20 สิ่งที่รถบรรทุกพึงระลึก ตัวเองอยู่คนเดียวในโลก”
ข้อ ๓ คือ “อย่าคิดว่า ตัวเองอยู่คนเดียวในโลก”

21 ถ้า “คิดว่า มีตัวเอง คนเดียว ในโลก” ก็พึงรู้ว่า ยังมีเพื่อน ร่วมทาง...

22 คนทำงานรถบรรทุก ต้อง “ไม่ประมาทในชีวิต”

23 1. ต้องเป็นคนขยัน (อุฏฐานสัมปทา) 2. ต้องประหยัด (อารักขสัมปทา)
หลักการทำงานสร้างความร่ำรวย (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) 4 ประการ 1. ต้องเป็นคนขยัน (อุฏฐานสัมปทา) 2. ต้องประหยัด (อารักขสัมปทา) 3. ร่วมงานกับคนดี (กัลยาณมิตร) 4. ดำเนินชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี พอเพียง (สมชีวิตา)

24 สุขของผู้ครองเรือน (กามโภคี)
1. สุขเกิดจากการมีทรัพย์ (อัตถิสุข) 2. สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ (โภคสุข) 3. สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ (อนณสุข) 4. สุขเกิดจากมีการงานที่ไม่มีโทษ (อนวัชชสุข)

25 สามีควรปฏิบัติต่อภรรยา
1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานที่เป็นภรรยา ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม (รวมถึงบุพการี ของภรรยาด้วย) 3. ไม่นอกใจไปยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยา 4. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ 5. หาของขวัญมอบให้ในโอกาสอันควร

26 เหตุแห่งความฉิบหายของสิบล้อ 6 ประการ

27 1.ติดสุรายาเสพติด

28 2.ชอบเที่ยวกลางคืน

29 3.ชอบเที่ยวดูการละเล่น

30 4.เล่นการพนัน

31 5.คบคนชั่วเป็นมิตร

32 6.เกียจคร้านทำการงาน

33 เหตุแห่งความฉิบหายของสิบล้อ
1. ติดสุราและของมึนเมา 2. ชอบเที่ยวกลางคืน 3. ชอบเที่ยวดูการละเล่น 4. ติดการพนัน 5. คบคนชั่ว 6. เกียจคร้านทำการงานหน้าที่

34 ขอให้ท่านโชคดี เจริญพร


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google