งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศเกาหลี ( เกาหลี : 한국 หรือ 조선, ฮันกุก หรือ โชซ็อน ) เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ใน คาบสมุทรเกาหลี ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่ง ออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศเกาหลี ( เกาหลี : 한국 หรือ 조선, ฮันกุก หรือ โชซ็อน ) เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ใน คาบสมุทรเกาหลี ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่ง ออกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเทศเกาหลี ( เกาหลี : 한국 หรือ 조선, ฮันกุก หรือ โชซ็อน ) เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ใน คาบสมุทรเกาหลี ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่ง ออกเป็น ประเทศเกาหลีเหนือ และ ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลี คาบสมุทรเกาหลี สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีใต้

3 ธงประจำชาติเกาหลีมีชื่อเรียกว่า แทกึกกี้ ลวดลายของธงบอกถึงสัญลักษณ์ หยินหยางตามหลักปรัชญาตะวันออก รูปวงกลม ตรงกลางธงแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน คือ ส่วนบนที่เป็นสีแดงหมายถึง พลังในเชิงบวก หรือหยาง และส่วนล่างสีน้ำเงินหมายถึง พลังในเชิงลบหรือ หยิน พลังทั้งสองอย่าง รวมกันเป็นหลักแห่งความเคลื่อนไหวอย่าง ต่อเนื่อง สมดุลยภาพ และการสมานสามัคคีอันไม่รู้จบ

4 ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน เป็นดอกไม้ ประจำชาติเกาหลี ซึ่งจะบานสะพรั่งทั่วประเทศระหว่าง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม สิ่งที่ทำให้ดอกไม้ชนิด นี้ไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นคือสามารถทนสภาพอากาศ ที่เลวร้ายและศัตรูพืช ได้เป็นอย่างดี ความหมายของคำ ว่า มูกุงฮวา มาจากรากศัพท์ มูกุง ซึ่งหมายถึงความเป็น อมตะ คำ ๆ นี้สะท้อนความเป็นอมตะของ ประวัติศาสตร์เกาหลี ความมุ่งมั่นและความอดทนของ ชาวเกาหลี

5 คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของ ทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร (612 ไมล์ ) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์ ) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ ร้อยละ 70 ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิ ประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็น หินแกรนิต และ หินปูน ทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้าน ตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่ง ทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบ ชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่ง เกษตรกรรม ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี โดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบ ประชาธิปไตย สาธารณรัฐ เกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบ คอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร หินแกรนิต หินปูน เกษตรกรรม ประชาธิปไตย สาธารณรัฐ คอมมิวนิสต์ ประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 47.9 ล้านคน ( ค. ศ. 2003) ประกอบด้วย 9 จังหวัด ( โด ) กรุงโซล เป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๆ 6 เมือง คือ ปูซาน แทกู อินช็อน ควังจู แทจ็อน และ อุลซัน รวมมีเมือง ทั้งหมด 77 เมือง ( ชี ) 88 มณฑล ( ตุน ) ใน 9 จังหวัด กรุงโซล ปูซาน แทกู อินช็อน ควังจู แทจ็อน อุลซัน มณฑล

6 ฤดูใบไม้ผลิ ปลายเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ ประมาณ 5 - 15 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้ดอกไม้แตกใบงดงาม เหมาะแก่การชม ธรรมชาติของเกาหลี ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียล และอาจมีฝนตกตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือน กรกฎาคม หากเป็นช่วงที่พืชผลเจริญงอกงามชุ่มฉ่ำ อากาศร้อนที่สุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 25 องศาเซลเซียล ฤดูใบไม้ร่วง ปลายเดือนกันยายน ถึงเพฤศจิกายน เป็น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี เพราะเย็นสบาย และใบไม้ตามที่ต่าง ๆ จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม อุณหภูมิ ช่วงต้นฤดูประมาณ 18 องศาเซลเซียล และจะต่ำลงในปลายฤดูประมาณ 5 องศาเซลเซียล ฤดูหนาว เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเหน็บ มีหิมะสลับกับมีฝนประปราย เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานสำหรับคนรักสกี อุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 5 ถึง - 10 องศาเซลเซียล หรืออาจจะต่ำกว่า

7 การเมือง - หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ. ศ. 2491 คาบสมุทรเกาหลีถูก แบ่งเป็นสองส่วนโดยเส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ ( มักเรียกว่าเส้นขนาน 38) โดยสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือมี การปกครองระบอบสังคมนิยม ส่วน สหรัฐอเมริกาดูแลเกาหลีใต้มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยสหภาพโซเวียตเกาหลีเหนือระบอบสังคมนิยม สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ ระบอบประชาธิปไตย

8 ศาสนา - ชาวเกาหลีเหนือนับถือศาสนา พุทธร้อยละ 23.33, ศาสนาคริสต์ร้อยละ 57.05, ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 15.22 และอื่น ๆ ร้อยละ 4.40 ส่วนชาวเกาหลีใต้ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 26, ศาสนา คริสต์ร้อยละ 26, ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 46 และอื่น ๆ ร้อยละ 2ศาสนา พุทธ ศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธ ศาสนา คริสต์

9 เศรษฐกิจ – เปลี่ยนโครงสร้างทาง เศรษฐกิจจากเกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรม

10  นางสาวลลิตวดี ขัมรัตน์ 5621604334 หมู่ 715


ดาวน์โหลด ppt ประเทศเกาหลี ( เกาหลี : 한국 หรือ 조선, ฮันกุก หรือ โชซ็อน ) เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ใน คาบสมุทรเกาหลี ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่ง ออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google