งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TENSE Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TENSE Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TENSE Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย adverb of frequency ได้แก่คำว่า

2 Adverb of frequency always  สม่ำเสมอ usually  โดยปกติ often   บ่อยๆ    sometimes บางครั้ง seldom  ไม่ใคร่จะ never   ไม่เคย ever เคย

3 Examples I always go to bed at 10 p.m.
He always goes to bed at 10 p.m. I never drink coffee. She never drinks coffee. He usually walks to school . They usually walk to school . The sun rises in the east.

4 Present Simple Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป Adverb of Time = everyday, every week, every month , every year

5 Positives บอกเล่า You play football everyday.
I go to school everyday. You play football everyday. We have breakfast everyday. They do exercise everyday.

6 Positives บอกเล่า He goes to school everyday.
She has breakfast everyday. It does exercise everyday. Bill plays football everyday.

7 Negatives ปฏิเสธ I do not go to school everyday.
You do not play football everyday. We do not have breakfast everyday. They do not do exercise everyday.

8 Negatives ปฏิเสธ He does not go to school everyday.
She does not have breakfast everyday. It does not do exercise everyday. Bill does not play football everyday.

9 Questions คำถาม Do I go to school everyday?
Do you play football everyday? Do we have breakfast everyday? Do they do exercise everyday?

10 Questions คำถาม Does he go to school everyday?
Does she have breakfast everyday? Does it do exercise everyday? Does Bill play football everyday?


ดาวน์โหลด ppt TENSE Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google