งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤศจิกายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตราย ในบัญชีท้าย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538  วัตถุอันตรายตามบัญชี ข ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรจำนวน 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนพืชซึ่งไม่ผ่าน กรรมวิธีที่ทำให้เกิดเการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เฉพาะที่นำไปใช้ได้แก่ สะเดา ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน ขิง ข่า ดาวเรือง สาบเสือ กากเมล็ดชา พริก คื่น ฉ่าย ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และหนอนตายหยาก  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google