งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ระบบ สืบพัน ธุ์ การสืบพันธุ์ของ มนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ เมื่อชายและหญิงย่าง เข้าสู่วัยรุ่น ระบบสืบพันธุ์ถูก กระตุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ระบบ สืบพัน ธุ์ การสืบพันธุ์ของ มนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ เมื่อชายและหญิงย่าง เข้าสู่วัยรุ่น ระบบสืบพันธุ์ถูก กระตุ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ระบบ สืบพัน ธุ์ การสืบพันธุ์ของ มนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ เมื่อชายและหญิงย่าง เข้าสู่วัยรุ่น ระบบสืบพันธุ์ถูก กระตุ้น 26

3 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ให้ทำงานโดยต่อม ใต้สมอง ที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของ สมองส่วนไฮโพทา ลามัส หลั่งฮอร์โมนกระตุ้น ต่อมเพศ ทำให้ร่างกาย เปลี่ยนแปลง 27

4 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ 28

5 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ อัณฑะ (Testis) มี 2 อัน ทำหน้าที่สร้างเซลล์ สืบพันธุ์ คือ อสุจิ (Sperm) และ ฮอร์โมนเทสโทสเตอ โรน (Testostorone) 29

6 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ที่ควบคุมลักษณะ ต่างๆของ เพศชาย เช่น มี หนวด เครา เสียงห้าว มีขน หน้าแข้ง 30

7 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ภายใน อัณฑะมี หลอดสร้าง ตัวอสุจิ ( Seminiferous Tubule) เป็นหลอดเล็กๆ ขดไปมา ทำหน้าที่ สร้าง ตัวอสุจิ 31

8 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ถุงอัณฑะ อยู่นอก ร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุม อุณหภูมิให้ เหมาะสม ในการ สร้างตัวอสุจิ 32

9 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ อุณหภูมิที่เหมาะสม จะต่ำกว่า อุณหภูมิของ ร่างกายประมาณ 3 - 5 องศา เซลเซียส 33

10 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ หลอดเก็บ ตัวอสุจิ อยู่ด้านบน ของอัณฑะ ทำหน้าที่เก็บ ตัวอสุจิ จน แข็งแรง 34

11 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ หลอดนำตัว อสุจิ ทำหน้าที่ลำเลียง ตัวอสุจิ ไปเก็บที่ ต่อมสร้างน้ำ เลี้ยงอสุจิ 35

12 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ สร้างอาหาร เช่น น้ำตาลฟรักโทส วิตามินซี, โปรตีน โกลบูลิน ไว้เลี้ยงตัว อสุจิ 36

13 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ต่อมลูกหมาก อยู่ ตอนต้น ของท่อปัสสาวะ สร้างสารที่มี ฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆ เพื่อทำลาย ฤทธิ์กรดในท่อ ปัสสาวะ 37

14 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ต่อมคาว เปอร์ หลั่งสารหล่อลื่น ในท่อ ปัสสาวะ เพื่อ อสุจิจะ เคลื่อนตัวได้เร็ว ขึ้น 38

15 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ เพศชาย เริ่ม สร้างอสุจิ เมื่ออายุ 12 - 13 ปี และสร้างตลอด ชีวิต 39

16 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ การหลั่งน้ำอสุจิ แต่ละครั้ง มี ของเหลว 3 - 4 ลูกบาศก์ เซนติเมตร มีตัวอสุจิ 300 - 500 ล้านตัว 40

17 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ เซลล์อสุจิ อยู่ภายในร่างกาย เพศหญิงได้นาน 24 - 48 ชั่วโมง ถ้าอยู่นอกร่างกายเซลล์อสุจิ มีชีวิตได้ 2 - 3 ชั่วโมง 41

18 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ เซลล์อสุจิ ประกอบด้วย 1. ส่วนหัว 2. ส่วนตัว 3. ส่วนหาง 42

19 ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ชั่วโมงต่อไป เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ ( ต่อ ) 43


ดาวน์โหลด ppt ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ ระบบ สืบพัน ธุ์ การสืบพันธุ์ของ มนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ เมื่อชายและหญิงย่าง เข้าสู่วัยรุ่น ระบบสืบพันธุ์ถูก กระตุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google