งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. 2 - นำเครื่องบริวารกฐินไป จัดตั้งไว้ในโบสถ์ก่อน,1,1 - พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลง ประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์,4,4 - นำผ้ากฐินไปวางไว้บน พานที่จัดไว้หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. 2 - นำเครื่องบริวารกฐินไป จัดตั้งไว้ในโบสถ์ก่อน,1,1 - พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลง ประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์,4,4 - นำผ้ากฐินไปวางไว้บน พานที่จัดไว้หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2 2 - นำเครื่องบริวารกฐินไป จัดตั้งไว้ในโบสถ์ก่อน,1,1 - พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลง ประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์,4,4 - นำผ้ากฐินไปวางไว้บน พานที่จัดไว้หน้า พระสงฆ์

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2,1,1,4,4,9,9 - ประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยแล้ว กราบแบบเบญจางคประ ดิษฐ์ 3 ครั้ง,8,8 - ยกผ้ากฐินขึ้นจากพาน แล้วพาดบนแขนทั้ง 2 ข้าง นั่งพนมมือ,5,5 - หันหน้าไปทางพระสงฆ์ แล้วกล่าวคำ ถวายผ้ากฐิน

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2,1,1,4,4,9,9,8,8,5,5,3,3 - พระสงฆ์รับสาธุพร้อมกัน,7,7 - วางผ้ากฐินลงบนพาน เช่นเดิม แล้วกลับ เข้านั่งที่,6,6 - พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน,12,12 - เจ้าภาพผู้ถวายกฐินและ ผู้เข้าร่วมพิธี ประเคนบริวารกฐิน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2,1,1,4,4,9,9,8,8,5,5,3,3,7,7,6,6,12,12,11,11 - พระสงฆ์เริ่มสวดนำด้วย คาถาอนุโมทนา ยถา วาริวหา....,10,10 - ผู้ถวายกฐินกรวดน้ำแล้ว นั่งประนมมือรับ พรจากพระสงฆ์จนจบ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

7


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. 2 - นำเครื่องบริวารกฐินไป จัดตั้งไว้ในโบสถ์ก่อน,1,1 - พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลง ประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์,4,4 - นำผ้ากฐินไปวางไว้บน พานที่จัดไว้หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google