งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.5 การเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วัดเกาะหลัก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (สบก. และ สทภ.7) กำหนดถวาย วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.5 การเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วัดเกาะหลัก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (สบก. และ สทภ.7) กำหนดถวาย วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.5 การเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วัดเกาะหลัก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (สบก. และ สทภ.7) กำหนดถวาย วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 มีพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินฯ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550 3.5 การเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วัดเกาะหลัก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (สบก. และ สทภ.7) กำหนดถวาย วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 มีพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินฯ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550

2 กรมทรัพยากรน้ำ จัดเตรียมย่ามและตาลปัตร บอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา (ในปี พ.ศ.2549 มูลนิธิ ปอเต็กตึ้ง ได้เงินร่วมทำบุญ จำนวน 1 ล้านบาท เศษ) ผู้บริหาร ผอ.สำนัก / ศูนย์ และกลุ่มงาน แต่ง เครื่องแบบปกติขาว เข้าร่วมงานในพระอุโบสถ จำนวน 26 คน กรมทรัพยากรน้ำ จัดเตรียมย่ามและตาลปัตร บอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา (ในปี พ.ศ.2549 มูลนิธิ ปอเต็กตึ้ง ได้เงินร่วมทำบุญ จำนวน 1 ล้านบาท เศษ) ผู้บริหาร ผอ.สำนัก / ศูนย์ และกลุ่มงาน แต่ง เครื่องแบบปกติขาว เข้าร่วมงานในพระอุโบสถ จำนวน 26 คน

3 วัดเกาะหลัก 1.จัดตั้งเต้นท์ที่รับบริจาค ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ ประกาศ ที่นั่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และบริการน้ำ ดื่มตลอดงาน 2.ประสานงานวงดุริยางค์จากโรงเรียนประจวบ วิทยาลัย 3.จัดเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงภายหลังเสร็จพิธีถวายผ้า พระกฐินฯ 4.จัดเตรียมสถานที่และตั้งองค์กฐินฯ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5.จัดเตรียมวัตถุมงคลเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาของ ทน. /ผู้ไปร่วมงานกฐินพระราชทาน วัดเกาะหลัก 1.จัดตั้งเต้นท์ที่รับบริจาค ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ ประกาศ ที่นั่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และบริการน้ำ ดื่มตลอดงาน 2.ประสานงานวงดุริยางค์จากโรงเรียนประจวบ วิทยาลัย 3.จัดเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงภายหลังเสร็จพิธีถวายผ้า พระกฐินฯ 4.จัดเตรียมสถานที่และตั้งองค์กฐินฯ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5.จัดเตรียมวัตถุมงคลเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาของ ทน. /ผู้ไปร่วมงานกฐินพระราชทาน

4 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ 1.ประสานและรับเครื่องกฐินพระราชทานจาก กรมการศาสนา 2.จัดเจ้าหน้าที่ถือเครื่องไทยธรรม สทภ.7 1.ประสานงานกับวัดเกาะหลักในการจัดเลี้ยงอาหาร มื้อเที่ยง 2.จัดหาเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย แห่งละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ 1.ประสานและรับเครื่องกฐินพระราชทานจาก กรมการศาสนา 2.จัดเจ้าหน้าที่ถือเครื่องไทยธรรม สทภ.7 1.ประสานงานกับวัดเกาะหลักในการจัดเลี้ยงอาหาร มื้อเที่ยง 2.จัดหาเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย แห่งละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt 3.5 การเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ วัดเกาะหลัก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (สบก. และ สทภ.7) กำหนดถวาย วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google