งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน. 276. การถวายกำยานเป็นการแสดงความ เคารพและหมายถึงคำภาวนา ดังที่มีกล่าวใน พระคัมภีร์ ( ดู สดด 140:2; วว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน. 276. การถวายกำยานเป็นการแสดงความ เคารพและหมายถึงคำภาวนา ดังที่มีกล่าวใน พระคัมภีร์ ( ดู สดด 140:2; วว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน

2 276. การถวายกำยานเป็นการแสดงความ เคารพและหมายถึงคำภาวนา ดังที่มีกล่าวใน พระคัมภีร์ ( ดู สดด 140:2; วว 8:3) อาจใช้กำยานได้ตามความสมัครใจในการถวาย บูชามิสซาแบบใดๆ ก็ได้ ก ) ขณะที่เดินเป็นขบวนแห่เข้ามาในวัด ข ) เมื่อเริ่มมิสซา ถวายกำยานแก่ไม้กางเขนและ พระแท่นบูชา ค ) ในขบวนแห่และเมื่ออ่านพระวรสาร ง ) ถวายกำยานแก่เครื่องบูชา ได้แก่ แผ่นปังและ ถ้วยกาลิกษ์ที่วางไว้บนพระแท่นแล้วถวาย กำยานแก่ไม้กางเขน พระแท่นบูชา พระสงฆ์ และสัตบุรุษ จ ) ขณะที่พระสงฆ์ชูแผ่นศีลและถ้วยกาลิกษ์ให้ นมัสการหลังเสกศีล

3 277. เมื่อใส่กำยานในหม้อไฟ พระสงฆ์ เสกกำยานโดยทำเครื่องหมายกางเขน ไม่กล่าวอะไร ก่อนและหลังการ ถวายกำยาน ผู้ ถวายกำยานโค้ง คำนับอย่างลึก ต่อบุคคลหรือ สิ่งของที่รับ กำยาน ยกเว้น เมื่อถวายกำยาน ต่อพระแท่นและ เครื่องบูชาใน มิสซา ( ไม่ต้อง โค้งคำนับ )

4 ถวายกำยานโดยแกว่ง 3 คู่ (tribus ductibus) • แก่ศีลมหาสนิท แก่พระธาตุไม้ กางเขน และพระ รูปพระเยซูเจ้า ที่ตั้งให้สัตบุรุษ แสดงความ เคารพ แก่ของ ถวายในมิสซา แก่ไม้กางเขน ของพระแท่นบูชา แก่หนังสือพระวร สาร แก่เทียนปัส กา แก่พระสงฆ์ และแก่สัตบุรุษ

5 ถวายกำยานโดยแกว่ง 2 คู่ (duobus ductibus) • แก่พระธาตุหรือรูปของนักบุญ ที่ตั้งให้ สัตบุรุษแสดงความเคารพ ขณะที่ถวาย กำยานแก่พระแท่นเมื่อเริ่มพิธีเท่านั้น

6 ถวายกำยานแก่พระแท่นโดยแกว่ง ครั้งเดียว (singulis ictibus) ดังนี้ ก ) ถ้าพระแท่นอยู่ไม่ ติดฝาผนัง พระสงฆ์ถวาย กำยานโดยเดิน รอบพระแท่น ข ) ถ้าพระแท่นอยู่ติด ฝาผนัง พระสงฆ์ ถวายกำยาน ด้านขวาแล้วจึง ถวายกำยาน ด้านซ้ายของพระ แท่น

7 • ส่วนไม้กางเขน ถ้าอยู่เหนือพระแท่น หรือบนพระแท่น ให้ถวายกำยาน แก่ ไม้กางเขนก่อนจะถวายแก่พระแท่น มิฉะนั้นพระสงฆ์ถวายกำยานแก่ไม้ กางเขนเมื่อเดินผ่านมาข้างหน้า

8 • พระสงฆ์ถวายกำยานแก่เครื่องบูชา โดยแกว่ง 3 คู่ (tribus ductibus) ก่อนจะ ถวายกำยานแก่ไม้กางเขนและแก่พระ แท่น พระสงฆ์ยังอาจใช้หม้อไฟ ทำ เครื่องหมายกางเขนเหนือเครื่องบูชา 3 ครั้งได้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน. 276. การถวายกำยานเป็นการแสดงความ เคารพและหมายถึงคำภาวนา ดังที่มีกล่าวใน พระคัมภีร์ ( ดู สดด 140:2; วว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google