งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน

2 อาจใช้กำยานได้ตามความสมัครใจในการถวายบูชามิสซาแบบใดๆ ก็ได้
276. การถวายกำยานเป็นการแสดงความเคารพและหมายถึงคำภาวนา ดังที่มีกล่าวในพระคัมภีร์ (ดู สดด 140:2; วว 8:3) อาจใช้กำยานได้ตามความสมัครใจในการถวายบูชามิสซาแบบใดๆ ก็ได้ ก) ขณะที่เดินเป็นขบวนแห่เข้ามาในวัด ข) เมื่อเริ่มมิสซา ถวายกำยานแก่ไม้กางเขนและพระแท่นบูชา ค) ในขบวนแห่และเมื่ออ่านพระวรสาร ง) ถวายกำยานแก่เครื่องบูชา ได้แก่ แผ่นปังและถ้วยกาลิกษ์ที่วางไว้บนพระแท่นแล้วถวายกำยานแก่ไม้กางเขน พระแท่นบูชา พระสงฆ์ และสัตบุรุษ จ) ขณะที่พระสงฆ์ชูแผ่นศีลและถ้วยกาลิกษ์ให้นมัสการหลังเสกศีล

3 277. เมื่อใส่กำยานในหม้อไฟ พระสงฆ์เสกกำยานโดยทำเครื่องหมายกางเขน ไม่กล่าวอะไร
ก่อนและหลังการถวายกำยาน ผู้ถวายกำยานโค้งคำนับอย่างลึกต่อบุคคลหรือสิ่งของที่รับกำยาน ยกเว้นเมื่อถวายกำยานต่อพระแท่นและเครื่องบูชาในมิสซา (ไม่ต้องโค้งคำนับ)

4 ถวายกำยานโดยแกว่ง 3 คู่ (tribus ductibus)
แก่ศีลมหาสนิท แก่พระธาตุไม้กางเขน และพระรูปพระเยซูเจ้าที่ตั้งให้สัตบุรุษแสดงความเคารพ แก่ของถวายในมิสซา แก่ไม้กางเขนของพระแท่นบูชา แก่หนังสือพระวรสาร แก่เทียนปัสกา แก่พระสงฆ์ และแก่สัตบุรุษ

5 ถวายกำยานโดยแกว่ง 2 คู่ (duobus ductibus)
แก่พระธาตุหรือรูปของนักบุญ ที่ตั้งให้สัตบุรุษแสดงความเคารพ ขณะที่ถวายกำยานแก่พระแท่นเมื่อเริ่มพิธีเท่านั้น

6 ถวายกำยานแก่พระแท่นโดยแกว่งครั้งเดียว (singulis ictibus)
ดังนี้ ก) ถ้าพระแท่นอยู่ไม่ติดฝาผนัง พระสงฆ์ถวายกำยานโดยเดินรอบพระแท่น ข) ถ้าพระแท่นอยู่ติดฝาผนัง พระสงฆ์ถวายกำยานด้านขวาแล้วจึงถวายกำยานด้านซ้ายของพระแท่น

7 ส่วนไม้กางเขน ถ้าอยู่เหนือพระแท่นหรือบนพระแท่น ให้ถวายกำยาน แก่ไม้กางเขนก่อนจะถวายแก่พระแท่น มิฉะนั้นพระสงฆ์ถวายกำยานแก่ไม้กางเขนเมื่อเดินผ่านมาข้างหน้า

8 พระสงฆ์ถวายกำยานแก่เครื่องบูชาโดยแกว่ง 3 คู่ (tribus ductibus) ก่อนจะถวายกำยานแก่ไม้กางเขนและแก่พระแท่น พระสงฆ์ยังอาจใช้หม้อไฟ ทำเครื่องหมายกางเขนเหนือเครื่องบูชา 3 ครั้งได้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การถวายกำยาน จากกฎทั่วไปของพิธีมิสซาจารีตโรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google