งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียนตอบสนองการ เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียนตอบสนองการ เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียนตอบสนองการ เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ห้อง ทค.401 อ. ที่ปรึกษา อาจารย์ศราวุธ คำฟู ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2554

2 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกัน พัฒนาวัดดอกพร้าว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเข ลางค์นครบ้านผาลาด ถึงแม้จะเหนื่อยและร้อนพวกเราก็ไม่ หวั่น..... สู้ๆๆ

3 นักศึกษาห้องทค.401 + ทค.501 ช่วยกัน ปลูกดอกไม้รอบๆวัด

4 ถึงกำลังจะน้อยแต่ใจเกินร้อย

5 ผู้นำที่ดีคับผม.... อาจารย์ที่ปรึกษาห้อง ทค.401

6 ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้

7 ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

8 มอบป้ายผลไม้ให้กับคุณครูประจำศูนย์

9 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แนะการลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับคุณครู

10 ใช้เวลานานหน่อยคับ... เล่นกับน้องๆ รอก่อน

11 ช่วยกันถางหญ้าและปลูกต้นไม้ ณ วัด ดอกพร้าว

12 วิทยากรสอนวิธีการทำดอกไม้ถึงไม่ค่อย ถนัดแต่ก็เต็มที่

13 ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ นั่น

14 ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด

15 ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของ นักศึกษา

16 ถ่ายรูปหมู่นำความรู้และประสบการณ์ที่ ได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

17 ตัวแทนนักศึกษาร่วมกันถวาย สังฆทาน

18 คำถวายสังฆทานที่นักศึกษาพิมพ์มอบ ถวายให้กับทางวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

19 อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชา

20 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันฟัง ธรรมเทศนาจากพระอาจารย์

21 อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวคำขอบคุณกับ พระอาจารย์ที่ให้โอกาสพวกเรามาทำ กิจกรรมในครั้งนี้

22 ฟังบรรยายธรรมะจากพระอาจารย์เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวัดดอกพร้าวและ การรู้จักมีความกตัญญูกตเวที เสียสละ ขยันอดทน ใฝ่เรียน และเคารพครูอาจารย์

23 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดปงสนุกใต้

24 อาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษามาดู โบราณสถานเก่าแก่ของจ. ลำปาง

25 นักศึกษาไหว้สักการบูชาขอพรจาก หลวงพ่อเกษม เขมโก

26 รับพรจากหลวงพ่อ กลับบ้านอย่างมี ความสุขและสบายใจ

27 อารยธรรมเก่าแก่และสวยงามที่วัดพระ แก้วดอนเต้า

28 ... ขอขอบคุณ... อาจารย์ศราวุธ คำฟู ที่ให้คำปรึกษา และคอยชี้แนะนักศึกษา ในการทำ กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้รู้จักการ ให้ และการเสียสละต่อสังคมชุมชน และ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มพวกเรา จะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียนตอบสนองการ เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google