งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญเหล่า พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ร่วมงานบุญวันอาทิตย์ ณ วัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญเหล่า พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ร่วมงานบุญวันอาทิตย์ ณ วัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญเหล่า พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ร่วมงานบุญวันอาทิตย์ ณ วัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑

2 กำหนดการงานบุญ  ๐๖. ๐๐ น. - ตักบาตร  ๐๗. ๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า  ๐๘. ๐๐ น. - ฟังพระธรรมเทศนา  ๐๙. ๐๐ น. - ทำวัตรสวดมนต์  ๑๐. ๐๐ น. - ร่วมปฏิบัติธรรม  ๑๑. ๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล  ๑๒. ๐๐ น. - พระสงฆ์อนุโมทนาวิธี

3 รายการร่วมทำบุญ  บริจาคค่าน้ำค่าไฟ  ตักบาตรพระประจำวันเกิด  ค่ารักษาพยาบาลภิกษุอาพาธ  บริจาคกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์  บริจาคทุนการศึกษาสามเณรภาคฤดูร้อน

4 อนุโมทนาบุญกับสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมในงานบุญงานกุศลในครั้งนี้

5 จัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญเหล่า พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ร่วมงานบุญวันอาทิตย์ ณ วัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google