งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ด้านสื่อผสม

2 ความหมายของสื่อผสม สื่อผสม(Multimedia) คือ การนำเอาสื่อหลายชนิดมา รวมกันมาใช้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สื่อ (Media) คือ ช่องทางหรืเครื่องมือที่จัดเก็บเนื้อหาส่ง ต่อไปยังผู้บริโภค สื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Media) คือ สื่อที่ สามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ใน ระยะไกล

3 ประเภทของภาพบิตแมป ภาพขาวดำ ภาพระดับเทา 8 บิต

4 ภาพสี

5 อุปกรณ์บันทึกรูปภาพบิตแมป
1.กล้องดิจิตอล (Digital Camera) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดย เปลี่ยนแสงที่สะท้อนวัตถุรูรับแสงได้โดยมีตัวรับแสง

6 2.สแกนเนอร์(Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านหรือสแกนภาพ สแกน ข้อมูลเอกสารต่างๆเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์การแปลงข้อมูลแบบแอนะล็อกให้ เป็นดิจิตอล

7 ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในการสร้างภาพบิตแมป
Adobe Photoshop เป็นซอฟแวร์ยอดนิยมในการแก้ไขตกแต่ง รูปภาพ

8 Gimp เป็นซอฟแวร์แบบโอเพนเซอร์สคือสามารถใช้งานได้ฟรี
Photoshop มีเมนูเป็นภาษาไทย สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มทั้ง Microsoft Windows,linux

9 MacOSX ซอฟต์แวร์มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง
Paint.Net เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพเป็นซอฟแวร์ฟรีแวร์สามารถใช้ งานฟรี

10 Paint Brush เป็นซอฟแวร์ที่ติดมากับ Microsoft Windows สามารถใช้ในการตกแต่งรูปได้บางส่วนสามารถวาดและสร้างรูปแบบง่ายๆได้

11 ภาพเคลื่อนที่ไหว 2 มิติ (2D) ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงในรูปแบบ 2 มิติ ใน อดีตการสร้างภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการร่างรูปลงในกระดาษท่ละรูปในลักษณะ 2 มิติ

12 การเคลื่อนไหวภาพ 3 มิติ (3D) ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงภาพในรูปแบบ 3 มิติ ในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีซอฟแวร์ที่ใช้ในการสร้างรูป จำลอง เกิดขึ้นอย่างมากมายและมีแนวโน้มการบริโภคภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

13 Adobe Flash 3D Studio Max

14 กล้องถ่ายวีดีโอ โทรศัพท์มือถือ

15 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google