งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของไทยในบังกลาเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของไทยในบังกลาเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของไทยในบังกลาเทศ
บังกลาเทศ ตลาดที่มีศักยภาพ ศักยภาพของสินค้าและบริการไทย กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าสินค้า สินค้าอาหาร และบริการสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกที่จะดำเนินการในปี 2553

2 บังกลาเทศ BANGLADESH

3 Bangladesh at a Glance English Parliamentary Democracy
Area: 147,570 sq.Km. Population: 150 Million Religion/Race: Islam (83%) Hinduism (16%) Buddhism & Christianity (1%) Language: Bangla English Nationality: Bangladeshi Governing System: Parliamentary Democracy

4 บังกลาเทศ : ตลาดที่มีศักยภาพ
ใกล้ไทย ใกล้กว่าอาเซียนบางประเทศ

5 Consumer Classification (Based on Income Level)
High Class (10%): Capable to buy luxurious commodities Higher Middle Class (15%): Afford to buy essential commodities Have tendency to save the partial income Lower Middle Class (25%): Afford to buy essential commodities but having irregular saving tendency Poor (50%): Surviving hand to mouth

6

7

8 รัฐบาลปัจจุบัน : 15 มกราคม ปีงบประมาณใหม่ : กรกฏาคม มิถุนายน นโยบายหลัก: ลดความยากจน รักษาระดับราคาสินค้าจำเป็นให้เหมาะสม มีการปกป้องและส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น โดยเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป ลดภาษีสินค้าวัตถุดิบ คจ ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชนมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้าและพลังงาน มีโครงการสร้างถนนางด่วน ทางยกระดับ รถไฟฟ้าบนดิน/ใต้ดิน สะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ๆหลายแห่ง

9 นโยบายหลัก: (ต่อ) อนุญาตให้สามารถนำเงินนอกระบบ มาลงทุนในตลาดหุ้น และอุตสาหกรรมต่างๆได้ โดยไม่ต้องสำแดงที่มาของเงิน แต่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 จากที่ปกติต้องเสียภาษีเงินได้ร้อยละ เพื่อให้มีการลงทุนสร้างงานในประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับคนงานที่ตกงานเดินทางกลับประเทศ

10 สำรองเงินตราต่างประเทศ ณ สิงหาคม Foreign Currency Reserve US $ 8, Million อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 US $ = TAKA 1 บาท = 2 TAKA อัตราเงินเฟ้อ เฉลี่ย 12เดือน=6.66 /มิ.ย.09 = 2..25

11 General Economy of Bangladesh

12 Structure of GDP (2007 - 2008) $14,500 19% $40,200 52% $21,800 29%
Agriculture Agriculture & Forestry Fishing Industry Mining & Quarrying Manufacturing Power, Gas & Water Construction Service Wholesale & Retail Trade Hotel & Restaurant Transport, Storage & Communication Financial Intermediation Real Estate, Renting etc. Public Administration & Defense Health & Social Work Community, Social & Personal Services $14,500 19% $40,200 52% $21,800 29%

13 รายได้หลัก : : ภาษี 7,973 Mil.USD=25% : ส่งออก - 15,565 Mil.USD=30%
- RMG 80% : เงินโอนจากต่างประเทศ 9,689 Mil.USD=45% ชาวบังกลาเทศอพยพอยู่ในต่างประเทศ แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ

14 Major Exportable Goods of Bangladesh & Export Destination
No. Major Exports Major Export Countries 1. Readymade Garments 80% USA, Canada & EU Countries 2. Frozen Foods 3% USA, UK, Belgium, Japan 3. Jute Manufactures 1.7% USA, UK, EU Countries 4. Leather & Leather Manufactures 1.2% USA, UK, Hong Kong, Italy, Korea Rep. 5. Raw Jute 0.9% USA, India, Pakistan, China 6. Tea Pakistan, Kazakhstan, Afghanistan 7. Fertilizers India, Jordan 8. Handicraft Japan, Italy, Netherlands

15 ศักยภาพของสินค้าและบริการไทย
Million USD No. Country Jan.-Jun. 2009 Jul 08.-Jun.09 1 China, P.R. 1,551.2 3,104 2 India 1,330.2 3,384 3 Singapore 883.5 1,272 4 Japan 536.9 827 5 Korea, Republic of 426.9 619 6 Hong Kong 417.0 821 7 Malaysia 351.3 449 8 Australia 316.3 369 9 Thailand 280.7 (8) 500 10 U.S.A. 236.3 488

16 Major Importable Goods of Bangladesh & Source of Importation
No. Major Imports Major Import Countries 1. Cotton, Cotton Yarn & Fabric India, China, Hong Kong 2. Machinery China, India, Singapore, Germany 3. Mineral Fuels Kuwait, Singapore, UAE 4. Electrical Machinery & Equipments Sweden, China, USA, Singapore 5. Cereals India, Singapore 6. Animal or Vegetables Fat Singapore, Indonesia, Argentina 7. Man-made Staple Fibers China, Taiwan, India 8. Ship, Boats & Floating Structure Japan, Singapore 9. Plastic & Plastic Products Thailand, India, Singapore, Korea

17 Import from Thailand Comparing with Main Import Partners of Bangladesh
During January - June 2009 (in Million USD) No. Commodity Group Thailand China P.R. India Singapore Japan Hong Kong Malaysia Korea R. of Australia U.S.A. 1 Vegetable products 13.6 30.1 55.3 36.8 61.4 2.1 2 Salt, Sulphur, earth and stone, plastering materials, lime and cement 81.3 26.3 12.6 23.4 10.9 6.1 3 Misc. chemical products 4.1 14.6 8.8 4 Plastics and articles thereof 39.4 29.1 31.6 5.3 12.3 17.8 45.6 5 Cotton,(all types) cotton yarn/thread and cotton fabrics 11.9 322.2 27.1 120.6 6.7 84.3 6 Man-made filaments 59.1 14.0 4.3 7 Man-made staple fibres 17.5 91.7 16.1 21.6 1.6 4.7 7.9 8 Iron and steel 62.5 96.8 14.1 114.0 7.3 30.9 9 Nuclear reactors,Boilers, Machinery and mechanical appliances, parts thereof 22.5 252.6 64.9 80.6 44.5 16.5 19.5 38.5 10 Electrical machinery and equipment and parts thereof, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers and parts and accessories of such articles 7.1 181.5 32.5 107.5 22.8 34.0 17.4 4.6 32.7 11 Others 58.5 936.2 721.3 572.9 367.6 174.7 254.5 205.8 243.0 52.2 Total 280.8 1,551.2 1,330.2 883.7 537.0 417.1 351.3 426.9 316.3 236.4

18 ข้อมูลตัวเลขการส่งออกด้านฝั่งไทย (1)
Million USD No. สินค้า Jan.-Jul. 2009 Jan.-Dec.08 1 ปูนซีเมนต์ 67.9 89.5 2 เม็ดพลาสติก 43.1 93.3 3 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 35.4 55.7 4 ผ้าผืน 35.2 61.8 5 น้ำมันสำเร็จรูป 34.7 24.8 6 เคมีภัณฑ์ 14.5 19.8 7 ตู้เย็น ตู้แช่และส่วนประกอบ 10.6 19.2 8 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 8.9 1.9 9 เหล็ก เหล็กกล้า 7.8 29.5 10 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 7.6 12.7

19 ข้อมูลตัวเลขการส่งออกด้านฝั่งไทย (2)
Million USD No. สินค้า Jan.-Jul. 2009 Jan.-Dec.08 11 เครื่องเทศและสมุนไพร 7.3 9.8 12 กระดาษและผลิตภัณฑ์ 10.8 13 เครื่องจักรและส่วนแระกอบ 7.2 16.7 14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 6.8 10.2 15 เครื่องสำอาง สบู่ ผ.รักษาผิว 5.7 8.7 16 ผลิตภัณฑ์ ยาง 4.9 6.9 17 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 4.1 4.2 18 ไม้และผลิตภัณฑ์ 3.7 3.0 19 แร่ยิปซัม 3.6 4.4

20 ศักยภาพสินค้าและบริการของไทย
ชาวบังกลาเทศเชื่อถือในสินค้าไทยว่าคุณภาพดีกว่าสินค้าผลิตในประเทศหรือนำเข้าจากอินเดีย จีน แม้ราคาสูงกว่า แต่ก็ยังเน้นราคาถูก ต้องไม่สูงกว่ามาก - มาม่า 50 ตากา แม็กกี้ 15 ตากา อยู่ใกล้ไทย ใกล้กว่าอาเซียนบางประเทศ โดยเฉพาะบริการสุขภาพ มีเที่ยวบินทุกวัน ชอบ อัธยาศัยคนไทย วัฒนธรรม ภาษาคล้ายคลึงกัน ขาดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การซ่อมบำรุง

21 ศักยภาพสินค้าและบริการของไทย
ใกล้ไทย ใกล้กว่าอาเซียนบางประเทศ

22 กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
Import Policy Order ฉบับล่าสุด หมดอายุ มิถุนายน 09 ยังใช้ได้ ฉบับใหม่ยังไม่ออก แก้ไขตามนโยบายและกฎหมายงบประมาณใหม่ สาระสำคัญ: ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ต้องจดทะเบียนและต่ออายุทุกปี มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตามเพดานมูลค่านำเข้า ต้องนำเข้าโดยเปิด L/C เท่านั้น

23 Banned List : สินค้าที่ห้ามนำเข้า
แผนที่ ซึ่งแสดงตำแหน่งประเทศบังคลาเทศ โปสเตอร์ แผ่นเสียง วีดีโอเทป และสื่อทัศนูปกรณ์ ที่แสดงหรือส่อแสดงถึงความลามก หรือขัดต่อหลักศาสนา หรือประเพณีที่อันดีงามของประชาชน วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้ว และสินค้าปฏิกูลเหลือใช้ สินค้าบรรจุภัณฑ์ ที่มีข้อความกระทบต่อความเชื่อทางศาสนาของประชาชน สุกรมีชีวิต สัตว์ปีก ไขมันสุกร น้ำมันหมู ขนหมู และน้ำมันจากสัตว์ เมล็ดดอกฝิ่น น้ำมันปาล์มดิบหรือกึ่งแปรรูป น้ำตาลทรายดิบ เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปรสภาพ สุรา ไวน์ น้ำมันมัสตาร์ดเทียม ผ้าไหมหรือเศษไหม เศษผ้าใหม่หรือใช้แล้ว เชือกไนล่อน เรืออายุมากกว่า 15 ปี รถจักรยานยนต์อายุมากกว่า 3 ปี ห้ามมิให้นำเข้าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากอิสราเอล และสินค้าที่ได้รับการขนส่งโดยยานพหนะที่ชักธงอิสราเอล สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากเซอร์เบีย (Serbia) และมอนเตนิโกร (Montenigro)

24 Restricted List สินค้าควบคุมต้องขออนุญาตจึงจะนำเข้าได้
ลูกไก่ ผลิตภัณฑ์นม แห อวน ตาข่ายจับปลา ยา สารเคมีใช้ในการผลิตปุ๋ย ฯลฯ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

25 เงื่อนไขที่กำหนด การตรวจสอบ ฉลากสินค้า แตกต่างตามประเภทสินค้า
สารกัมมันตภาพรังสี : Atomic Test ราคาสินค้าก่อนลงเรือ : Pre Shipment Inspection คุณภาพ ความปลอดภัย :BSTI Bangladesh Standards and Testing Institution / ฉลากสินค้า แตกต่างตามประเภทสินค้า แหล่งกำเนิดสินค้า วันเดือนปีผลิต / หมดอายุ ปริมาณ/น้ำหนัก ส่วนประกอบ

26 ตัวอย่าง: การนำเข้านม (Milk Food)
นมและอาหารเด็กจะต้องนำเข้าโดยมีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋อง (Tin container) ต้องระบุข้อความ “There is no alternative for breast feeding” เป็นภาษาบังคลาเทศอย่างเด่นชัดไว้บนภาชนะกระป๋องที่ใช้บรรจุนมด้วย มีข้อความเป็นภาษาบังคลาเทศระบุส่วนประกอบและเปอร์เซนต์ของส่วนประกอบอาหารไว้บนกระป๋อง หรือภาชนะที่ใช้บรรจุ ต้องมีข้อความระบุวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ จำนวนน้ำหนักสุทธิของนมหรืออาหารเป็นภาษาบังคลาเทศหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การปิดข้อความดังกล่าวข้างต้นไว้บนภาชนะบรรจุในลักษณะแผ่นสติกเกอร์ไม่ถือว่าเป็นการปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้ ต้องบรรจุช้อนตวงไว้ในภาชนะบรรจุนมด้วย

27 สินค้าอาหาร และบริการสุขภาพ
No. สินค้า Jan.-Jul. 2009 Jan.-Dec.08 1 ปูนซีเมนต์ 67.9 89.5 2 เม็ดพลาสติก 43.1 93.3 3 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 35.4 55.7 4 ผ้าผืน 35.2 61.8 5 น้ำมันสำเร็จรูป 34.7 24.8 6 เคมีภัณฑ์ 14.5 19.8 7 ตู้เย็น ตู้แช่และส่วนประกอบ 10.6 19.2 8 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 8.9 1.9 9 เหล็ก เหล็กกล้า 7.8 29.5 10 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 7.6 12.7 11 เครื่องเทศและสมุนไพร 7.3 9.8

28 Major Importable Goods of Bangladesh & Source of Importation
No. Major Imports Major Import Countries 1. Cotton, Cotton Yarn & Fabric India, China, Hong Kong 2. Machinery China, India, Singapore, Germany 3. Mineral Fuels Kuwait, Singapore, UAE 4. Electrical Machinery & Equipments Sweden, China, USA, Singapore 5. Cereals India, Singapore 6. Animal or Vegetables Fat Singapore, Indonesia, Argentina 7. Man-made Staple Fibers China, Taiwan, India 8. Ship, Boats & Floating Structure Japan, Singapore 9. Plastic & Plastic Products Thailand, India, Singapore, Korea

29 Import from Thailand Comparing with Main Import Partners of Bangladesh
During January - June 2009 (in Million USD) No. Commodity Group Thailand China P.R. India Singapore Japan Hong Kong Malaysia Korea R. of Australia U.S.A. 1 Vegetable products 13.6 30.1 55.3 36.8 61.4 2.1 2 Salt, Sulphur, earth and stone, plastering materials, lime and cement 81.3 26.3 12.6 23.4 10.9 6.1 3 Misc. chemical products 4.1 14.6 8.8 4 Plastics and articles thereof 39.4 29.1 31.6 5.3 12.3 17.8 45.6 5 Cotton,(all types) cotton yarn/thread and cotton fabrics 11.9 322.2 27.1 120.6 6.7 84.3 6 Man-made filaments 59.1 14.0 4.3 7 Man-made staple fibres 17.5 91.7 16.1 21.6 1.6 4.7 7.9 8 Iron and steel 62.5 96.8 14.1 114.0 7.3 30.9 9 Nuclear reactors,Boilers, Machinery and mechanical appliances, parts thereof 22.5 252.6 64.9 80.6 44.5 16.5 19.5 38.5 10 Electrical machinery and equipment and parts thereof, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers and parts and accessories of such articles 7.1 181.5 32.5 107.5 22.8 34.0 17.4 4.6 32.7 11 Others 58.5 936.2 721.3 572.9 367.6 174.7 254.5 205.8 243.0 52.2 Total 280.8 1,551.2 1,330.2 883.7 537.0 417.1 351.3 426.9 316.3 236.4

30 กลุ่มสินค้าอาหาร กลุ่มอาหารทะเล ปลาทูน่า กลุ่มผัก ผลไม้ ข้าวโพดแปรรูป
บังกลาเทศส่งออก ไม่นิยมบริโภค จำหน่ายชาวต่างชาติ กลุ่มผัก ผลไม้ ข้าวโพดแปรรูป มีโอกาส กลุ่มสับปะรดแปรรูป นอกฤดูได้ นิยมรับประทานสด ทำฟรุ๊ตสลัด กลุ่มเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน มีผู้นำเข้าหลายยี่ห้อ เช่น Thaichoic, Max chop,เด็กสมบูรณ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ส่งออกอันดับที่ 10 กลุ่มน้ำมันถั่วเหลือง นิยมอาหารทอด มีโอกาส

31 การเข้าสู่ตลาด ต้องหาผู้นำเข้า เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ดี เก่ง เชื่อถือได้
- ขอรายชื่อผู้นำเข้าที่ DEP/ สคต. หรือ ตั้งสำนักงานขายเอง ก่อนอื่น : เดินทางไปสำรวจตลาดด้วยตนเองก่อน

32 Activities Plan Trade Mission to BD (12-16 December 2009) Dhaka International Trade Fair 2010 (1 – 31 January 2010) Made in Thailand Exhibition 2010 in Dhaka (3 – 6 March 2010) Construction Material IncomingTrade Mission (July 2010) Trade Mission to Thailand all year round

33 Dhaka International Trade Fair 2009 : DITF During 1 – 31 January 2009
Exhibitors: Local Agents & Importers of Thai Products No. of Participants: 16 Nos. (22 Booths) Exhibit Profile: Household & Decorative items, Jewelry, Fresh Fruits, Cosmetics, Foods etc. No. of Visitors: 20,000 per day (average) Total Sales Value: BDT 30,000,000.- (USD 442,000.-)

34 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของไทยในบังกลาเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google