งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของ ไทยในบังกลาเทศ บังกลาเทศ ตลาดที่มีศักยภาพ ศักยภาพของสินค้าและบริการ ไทย กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้า สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของ ไทยในบังกลาเทศ บังกลาเทศ ตลาดที่มีศักยภาพ ศักยภาพของสินค้าและบริการ ไทย กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้า สินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของ ไทยในบังกลาเทศ บังกลาเทศ ตลาดที่มีศักยภาพ ศักยภาพของสินค้าและบริการ ไทย กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้า สินค้า สินค้าอาหาร และบริการสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกที่จะ ดำเนินการในปี 2553

2 บังกลาเทศ BANGLADESH

3 Bangladesh at a Glance Area: 147,570 sq.Km. Population: 150 Million Religion/Race: Islam (83%) Hinduism (16%) Buddhism & Christianity (1%) Language: Bangla English Nationality: Bangladeshi Governing System: Parliamentary Democracy

4 บังกลาเทศ : ตลาดที่มีศักยภาพ  ใกล้ไทย ใกล้กว่าอาเซียนบางประเทศ

5 Consumer Classification (Based on Income Level) High Class (10%): Capable to buy luxurious commodities Higher Middle Class (15%): Afford to buy essential commodities Have tendency to save the partial income Lower Middle Class (25%): Afford to buy essential commodities but having irregular saving tendency Poor (50%): Surviving hand to mouth 15 Mil. 25 Mil. 35 Mil. 75 Mil.

6

7

8 รัฐบาลปัจจุบัน : 15 มกราคม 2552 ปีงบประมาณใหม่ : 1 กรกฏาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553 นโยบายหลัก: - ลดความยากจน - รักษาระดับราคาสินค้าจำเป็นให้เหมาะสม - มีการปกป้องและส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น โดยเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป ลดภาษีสินค้าวัตถุดิบ คจ. - ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชนมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้าและพลังงาน มีโครงการสร้างถนนางด่วน ทางยกระดับ รถไฟฟ้าบนดิน/ใต้ดิน สะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ๆหลายแห่ง

9 นโยบายหลัก: (ต่อ) อนุญาตให้สามารถนำเงินนอกระบบ มา ลงทุนในตลาดหุ้น และอุตสาหกรรมต่างๆได้ โดยไม่ต้องสำแดงที่มาของเงิน แต่ต้องเสีย ภาษีในอัตราร้อยละ 10 จากที่ปกติต้องเสีย ภาษีเงินได้ร้อยละ 35-40 เพื่อให้มีการ ลงทุนสร้างงานในประเทศมากขึ้น เพื่อ รองรับคนงานที่ตกงานเดินทางกลับประเทศ

10 สำรองเงินตราต่างประเทศ ณ สิงหาคม 2009 Foreign Currency Reserve US $ 8,439.84 Million อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 US $ = 69 -70 TAKA 1 บาท = 2 TAKA อัตราเงินเฟ้อ เฉลี่ย 12เดือน=6.66 /มิ.ย.09 = 2..25

11 General Economy of Bangladesh

12 Structure of GDP (2007 - 2008) Agriculture –A–Agriculture & Forestry –F–Fishing Industry –M–Mining & Quarrying –M–Manufacturing –P–Power, Gas & Water –C–Construction Service –W–Wholesale & Retail Trade –H–Hotel & Restaurant –T–Transport, Storage & Communication –F–Financial Intermediation –R–Real Estate, Renting etc. –P–Public Administration & Defense –H–Health & Social Work –C–Community, Social & Personal Services $40,200 52% $14,500 19% $21,800 29%

13 รายได้หลัก : : ภาษี 7,973 Mil.USD =25% : ส่งออก - 15,565 Mil.USD =30% - RMG 80% : เงินโอนจากต่างประเทศ 9,689 Mil.USD =45% –ชาวบังกลาเทศอพยพอยู่ในต่างประเทศ –แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ

14 Major Exportable Goods of Bangladesh & Export Destination No.Major Exports Major Export Countries 1.Readymade Garments80%USA, Canada & EU Countries 2.Frozen Foods3%USA, UK, Belgium, Japan 3.Jute Manufactures1.7%USA, UK, EU Countries 4.Leather & Leather Manufactures1.2%USA, UK, Hong Kong, Italy, Korea Rep. 5.Raw Jute0.9%USA, India, Pakistan, China 6.TeaPakistan, Kazakhstan, Afghanistan 7.FertilizersIndia, Jordan 8.HandicraftJapan, Italy, Netherlands

15 ศักยภาพของสินค้าและ บริการไทย No.CountryJan.-Jun. 2009Jul 08.-Jun.09 1 China, P.R. 1,551.2 3,104 2 India 1,330.23,384 3 Singapore 883.5 1,272 4 Japan 536.9 827 5 Korea, Republic of 426.9 619 6 Hong Kong 417.0821 7 Malaysia 351.3449 8 Australia 316.3369 9 Thailand 280.7 (8) 500 10 U.S.A. 236.3 488 Million USD

16 Major Importable Goods of Bangladesh & Source of Importation No.Major ImportsMajor Import Countries 1.Cotton, Cotton Yarn & FabricIndia, China, Hong Kong 2.Machinery China, India, Singapore, Germany 3.Mineral FuelsKuwait, Singapore, UAE 4.Electrical Machinery & EquipmentsSweden, China, USA, Singapore 5.CerealsIndia, Singapore 6.Animal or Vegetables FatSingapore, Indonesia, Argentina 7.Man-made Staple FibersChina, Taiwan, India 8.Ship, Boats & Floating StructureJapan, Singapore 9.Plastic & Plastic Products Thailand, India, Singapore, Korea

17 Import from Thailand Comparing with Main Import Partners of Bangladesh During January - June 2009 (in Million USD) No.Commodity Group Thailand China P.R. India Singapore Japan Hong Kong Malaysia Korea R. of Australia U.S.A. 1 Vegetable products 13.630.155.336.8 61.42.1 2 Salt, Sulphur, earth and stone, plastering materials, lime and cement 81.3 26.312.6 23.410.96.1 3 Misc. chemical products 4.1 14.6 8.8 4 Plastics and articles thereof 39.4 29.131.65.312.317.845.6 5 Cotton,(all types) cotton yarn/thread and cotton fabrics 11.9 322.227.1 120.66.7 84.3 6 Man-made filaments 8.859.1 14.0 4.3 7 Man-made staple fibres 17.591.716.1 21.61.64.7 7.9 8 Iron and steel 16.1 62.5 96.8 14.1114.07.330.9 9 Nuclear reactors,Boilers, Machinery and mechanical appliances, parts thereof 22.5252.664.980.644.516.519.538.5 26.3 10 Electrical machinery and equipment and parts thereof, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers and parts and accessories of such articles 7.1181.532.5107.522.834.017.47.94.632.7 11 Others 58.5936.2721.3572.9367.6174.7254.5205.8243.052.2 Total280.81,551.21,330.2883.7537.0417.1351.3426.9316.3236.4

18 ข้อมูลตัวเลขการส่งออกด้านฝั่ง ไทย (1) No. สินค้า Jan.-Jul. 2009Jan.-Dec.08 1 ปูนซีเมนต์ 67.9 89.5 2 เม็ดพลาสติก 43.193.3 3 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 35.4 55.7 4 ผ้าผืน 35.2 61.8 5 น้ำมันสำเร็จรูป 34.7 24.8 6 เคมีภัณฑ์ 14.519.8 7 ตู้เย็น ตู้แช่และส่วนประกอบ 10.619.2 8 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 8.91.9 9 เหล็ก เหล็กกล้า 7.829.5 10 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 7.6 12.7 Million USD

19 ข้อมูลตัวเลขการส่งออกด้านฝั่ง ไทย (2) No. สินค้า Jan.-Jul. 2009Jan.-Dec.08 11 เครื่องเทศและสมุนไพร 7.3 9.8 12 กระดาษและผลิตภัณฑ์ 7.310.8 13 เครื่องจักรและส่วนแระกอบ 7.2 16.7 14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 6.8 10.2 15 เครื่องสำอาง สบู่ ผ.รักษาผิว 5.7 8.7 16 ผลิตภัณฑ์ ยาง 4.96.9 17 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 4.14.2 18 ไม้และผลิตภัณฑ์ 3.73.0 19 แร่ยิปซัม 3.64.4 Million USD

20 ศักยภาพสินค้าและบริการของ ไทย  ชาวบังกลาเทศเชื่อถือในสินค้าไทย ว่าคุณภาพดีกว่าสินค้าผลิตในประเทศ หรือนำเข้าจากอินเดีย จีน แม้ราคาสูง กว่า แต่ก็ยังเน้นราคาถูก ต้องไม่สูง กว่ามาก - มาม่า 50 ตากา แม็กกี้ 15 ตากา  อยู่ใกล้ไทย ใกล้กว่าอาเซียนบาง ประเทศ โดยเฉพาะบริการสุขภาพ มีเที่ยวบิน ทุกวัน  ชอบ อัธยาศัยคนไทย วัฒนธรรม ภาษาคล้ายคลึงกัน  ขาดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การซ่อมบำรุง

21 ศักยภาพสินค้าและบริการของไทย  ใกล้ไทย ใกล้กว่าอาเซียนบางประเทศ

22 กฎระเบียบและขั้นตอนการ นำเข้าสินค้า  Import Policy Order 2006-2009 ฉบับล่าสุด หมดอายุ มิถุนายน 09 ยังใช้ได้ ฉบับใหม่ยังไม่ออก แก้ไขตามนโยบายและกฎหมายงบประมาณใหม่  สาระสำคัญ : -ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ต้องจดทะเบียนและต่ออายุทุกปี - มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตามเพดานมูลค่านำเข้า - ต้องนำเข้าโดยเปิด L/C เท่านั้น

23 Banned List : สินค้าที่ห้ามนำเข้า แผนที่ ซึ่งแสดงตำแหน่งประเทศบังคลาเทศ โปสเตอร์ แผ่นเสียง วีดีโอเทป และสื่อทัศนูปกรณ์ ที่แสดงหรือส่อแสดงถึง ความลามก หรือขัดต่อหลักศาสนา หรือประเพณีที่อันดีงามของประชาชน วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้แล้ว และสินค้าปฏิกูลเหลือใช้ สินค้าบรรจุภัณฑ์ ที่มีข้อความกระทบต่อความเชื่อทางศาสนาของประชาชน สุกรมีชีวิต สัตว์ปีก ไขมันสุกร น้ำมันหมู ขนหมู และน้ำมันจากสัตว์ เมล็ดดอกฝิ่น น้ำมันปาล์มดิบหรือกึ่งแปรรูป น้ำตาลทรายดิบ เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปรสภาพ สุรา ไวน์ น้ำมันมัสตาร์ดเทียม ผ้าไหมหรือเศษไหม เศษผ้าใหม่หรือใช้แล้ว เชือกไนล่อน เรืออายุมากกว่า 15 ปี รถจักรยานยนต์อายุมากกว่า 3 ปี ห้ามมิให้นำเข้าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากอิสราเอล และสินค้าที่ได้รับการ ขนส่งโดยยานพหนะที่ชักธงอิสราเอล สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากเซอร์เบีย (Serbia) และมอนเตนิโกร (Montenigro)

24 Restricted List สินค้าควบคุมต้องขออนุญาตจึงจะนำเข้าได้ ลูกไก่ ผลิตภัณฑ์นม แห อวน ตาข่ายจับปลา ยา สารเคมีใช้ในการผลิต ปุ๋ย ฯลฯ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

25 เงื่อนไขที่กำหนด การตรวจสอบ –สารกัมมันตภาพรังสี : Atomic Test – ราคาสินค้าก่อนลงเรือ : Pre Shipment Inspection –คุณภาพ ความปลอดภัย :BSTI Bangladesh Standards and Testing Institution / WWW.bstibd.org ฉลากสินค้า แตกต่างตามประเภทสินค้า –แหล่งกำเนิดสินค้า –วันเดือนปีผลิต / หมดอายุ –ปริมาณ/น้ำหนัก –ส่วนประกอบ

26 ตัวอย่าง: การนำเข้านม (Milk Food)  นมและอาหารเด็กจะต้องนำเข้าโดยมีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋อง (Tin container)  ต้องระบุข้อความ “There is no alternative for breast feeding” เป็นภาษาบังคลาเทศอย่างเด่นชัดไว้บนภาชนะ กระป๋องที่ใช้บรรจุนมด้วย  มีข้อความเป็นภาษาบังคลาเทศระบุส่วนประกอบและเปอร์เซนต์ ของส่วนประกอบอาหารไว้บนกระป๋อง หรือภาชนะที่ใช้บรรจุ  ต้องมีข้อความระบุวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ จำนวนน้ำหนัก สุทธิของนมหรืออาหารเป็นภาษาบังคลาเทศหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การปิดข้อความดังกล่าวข้างต้นไว้บนภาชนะบรรจุใน ลักษณะแผ่นสติกเกอร์ไม่ถือว่าเป็นการปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้  ต้องบรรจุช้อนตวงไว้ในภาชนะบรรจุนมด้วย

27 สินค้าอาหาร และบริการ สุขภาพ No. สินค้า Jan.-Jul. 2009Jan.-Dec.08 1 ปูนซีเมนต์ 67.9 89.5 2 เม็ดพลาสติก 43.193.3 3 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 35.4 55.7 4 ผ้าผืน 35.2 61.8 5 น้ำมันสำเร็จรูป 34.7 24.8 6 เคมีภัณฑ์ 14.519.8 7 ตู้เย็น ตู้แช่และส่วนประกอบ 10.619.2 8 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 8.91.9 9 เหล็ก เหล็กกล้า 7.829.5 10 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 7.6 12.7 11 เครื่องเทศและสมุนไพร 7.3 9.8

28 Major Importable Goods of Bangladesh & Source of Importation No.Major ImportsMajor Import Countries 1.Cotton, Cotton Yarn & FabricIndia, China, Hong Kong 2.Machinery China, India, Singapore, Germany 3.Mineral FuelsKuwait, Singapore, UAE 4.Electrical Machinery & EquipmentsSweden, China, USA, Singapore 5.CerealsIndia, Singapore 6.Animal or Vegetables FatSingapore, Indonesia, Argentina 7.Man-made Staple FibersChina, Taiwan, India 8.Ship, Boats & Floating StructureJapan, Singapore 9.Plastic & Plastic Products Thailand, India, Singapore, Korea

29 Import from Thailand Comparing with Main Import Partners of Bangladesh During January - June 2009 (in Million USD) No.Commodity Group Thailand China P.R. India Singapore Japan Hong Kong Malaysia Korea R. of Australia U.S.A. 1 Vegetable products 13.630.155.336.8 61.42.1 2 Salt, Sulphur, earth and stone, plastering materials, lime and cement 81.3 26.312.6 23.410.96.1 3 Misc. chemical products 4.1 14.6 8.8 4 Plastics and articles thereof 39.4 29.131.65.312.317.845.6 5 Cotton,(all types) cotton yarn/thread and cotton fabrics 11.9 322.227.1 120.66.7 84.3 6 Man-made filaments 8.859.1 14.0 4.3 7 Man-made staple fibres 17.591.716.1 21.61.64.7 7.9 8 Iron and steel 16.1 62.5 96.8 14.1114.07.330.9 9 Nuclear reactors,Boilers, Machinery and mechanical appliances, parts thereof 22.5252.664.980.644.516.519.538.5 26.3 10 Electrical machinery and equipment and parts thereof, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers and parts and accessories of such articles 7.1181.532.5107.522.834.017.47.94.632.7 11 Others 58.5936.2721.3572.9367.6174.7254.5205.8243.052.2 Total280.81,551.21,330.2883.7537.0417.1351.3426.9316.3236.4

30 กลุ่มสินค้าอาหาร กลุ่มอาหารทะเล ปลาทูน่า – บังกลาเทศส่งออก ไม่นิยมบริโภค จำหน่าย ชาวต่างชาติ กลุ่มผัก ผลไม้ ข้าวโพดแปรรูป – มีโอกาส กลุ่มสับปะรดแปรรูป – นอกฤดูได้ นิยมรับประทานสด ทำฟรุ๊ตสลัด กลุ่มเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน – มีผู้นำเข้าหลายยี่ห้อ เช่น Thaichoic, Max chop, เด็กสมบูรณ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ส่งออกอันดับ ที่ 10 กลุ่มน้ำมันถั่วเหลือง นิยมอาหารทอด มีโอกาส

31 การเข้าสู่ตลาด ต้องหาผู้นำเข้า เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ดี เก่ง เชื่อถือได้ - ขอรายชื่อผู้นำเข้าที่ DEP/ สคต. หรือ ตั้งสำนักงานขายเอง  ก่อนอื่น : เดินทางไปสำรวจตลาดด้วยตนเองก่อน

32 Activities Plan 2009-2010 Trade Mission to BD (12-16 December 2009) Dhaka International Trade Fair 2010 (1 – 31 January 2010) Made in Thailand Exhibition 2010 in Dhaka (3 – 6 March 2010) Construction Material IncomingTrade Mission (July 2010) Trade Mission to Thailand all year round

33 Dhaka International Trade Fair 2009 : DITF During 1 – 31 January 2009 Exhibitors:Local Agents & Importers of Thai Products No. of Participants: 16 Nos. (22 Booths) Exhibit Profile:Household & Decorative items, Jewelry, Fresh Fruits, Cosmetics, Foods etc. No. of Visitors:20,000 per day (average) Total Sales Value:BDT 30,000,000.- (USD 442,000.-)

34 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นบรรยาย โอกาสการค้าสินค้าและบริการของ ไทยในบังกลาเทศ บังกลาเทศ ตลาดที่มีศักยภาพ ศักยภาพของสินค้าและบริการ ไทย กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้า สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google