งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Moses ศาสดาของ ศาสนายิว. อัมราฮาม ( อิมราฮิม ) ซาราห์ ฮา การ์ อิสอัค / ไอ แซค อิสมา เอล ยากอบ ( ยา โคบ ) ท่านนบีมูฮัม หมัด พระเยซู กษัตริย์ โซโลมอน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Moses ศาสดาของ ศาสนายิว. อัมราฮาม ( อิมราฮิม ) ซาราห์ ฮา การ์ อิสอัค / ไอ แซค อิสมา เอล ยากอบ ( ยา โคบ ) ท่านนบีมูฮัม หมัด พระเยซู กษัตริย์ โซโลมอน ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Moses ศาสดาของ ศาสนายิว

2 อัมราฮาม ( อิมราฮิม ) ซาราห์ ฮา การ์ อิสอัค / ไอ แซค อิสมา เอล ยากอบ ( ยา โคบ ) ท่านนบีมูฮัม หมัด พระเยซู กษัตริย์ โซโลมอน ( สุไล มาน ) โมเสส กษัตริย์ดาวิด ( เดวิด ) ชาวยิว ชาว อาหรับ

3

4 อียีปต์ ดินแดนคนนาอัน ( ดินแดนแห่งคำ สัญญา )

5

6 ชาวยิวซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัม ได้อาศัยและเพิ่ม จำนวนมากอย่างรวดเร็วในดินแดนอียิปต์ จนผู้ปกครองอี ยีปต์วิตกกังวลและต้องการลดจำนวนชาวยิว จึงได้สั่ง สังหารลูกชายของชาวอียิปต์ที่เกิดมา แต่มีครอบครัวหนึ่งที่นำลูกชายไปซ่อนโดยนำใส่ตะกร้า และลอยน้ำไป

7 ชาวยิวได้รับความลำบากจากการตกเป็นทาส และใช้แรงงานในอียีปต์

8

9 ตะกร้า โมเสสที่ลอยน้ำมา มีคนมาพบได้รับ การเลี้ยงดูโดยเจ้าหญิงในวัง

10

11 พระยะโฮ วาห์ เรียก โมเสสให้ เป็นผู้นำ ชาวยิวออก จากการ เป็นทาสใน อียีปต์

12 พระเยโฮวาห์ ปรากฏแก่โมเสส จากพุ่มไม้ที่ไฟลุก ไหม้แต่ไม่ไหม้บนยอดเขาซีนาย และเลือกโมเสสให้เป็นผู้นำชาวยิวออกจากการเป็น ทาสที่อียีปต์เพื่อกลับไปสู่ดินแดน แห่งคำสัญญา ( ดินแดนคานาอัน หรือ ดินแดน ปาเลสไตน์ )

13 โมเสสบอกให้ฟาโรห์ปล่อยชาวยิวจากการเป็นทาส และให้โมเสสนำกลับสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา แต่ ฟาโรห์ไม่ยอม พระเจ้าจึงให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ( ภัยพิบัติ ) ถึง 10 อย่างจนฟาโรห์ยอมปลดปล่อย ชาวยิวจากการเป็นทาสในที่สุด

14

15 ภัยพิบัติ 10 ประการ (10 Plagues ) 2. กบ อาละวาด 3. ฝูง ตั๊กแตน 4. ฝูงริ้นบิน มาตอม 5. ฝูงเหลือบ บินมาตอม 6. โรค ระบาดใน สัตว์ 7. โรคฝี ระบาด 8. ความ มืด 3 วัน 9. ลูกเห็บ ไฟ 10. การฆ่าบุตรหัวปี ของชาวอียิปต์ 1. แม่น้ำไนล์ กลายเป็นเลือด

16

17 การสูญเสียบุตรหัวปีของชาวอียิปต์ ภัยพิบัติอันสุดท้ายที่ทำให้ฟาโรห์ต้องยอมปลดปล่อชาวยิ วจากการเป็นทาส ที่อียีปต์

18

19 โมเสสนำชาวยิวออกจากอียีปต์ ได้ สำเร็จ

20

21 โมเสสนำชาวยิวที่ออกจากอียีปต์ ข้ามทะเลแดง สู่ดินแดนแห่งคำ สัญญา

22 โมเสสนำชาวยิวข้ามทะเล แดง

23 โมเสสนำชาวยิวข้ามทะเลแดง ก่อนที่ไปไปรับบัญญัติ 10 ประการที่ภูเขาซีนาย

24 โมเสสนำชาวยิวที่ออกจาก อียีปต์ ข้ามทะเลแดง สู่ดินแดน แห่งคำสัญญา

25

26 โมเสสนำชาวยิวข้ามทะเลแดง ก่อนที่ไปไปรับบัญญัติ 10 ประการที่ภูเขาซีนาย

27 โมเสสนำชาวยิวข้ามทะเล แดง

28 โมเสสนำชาวยิวที่ออกจาก อียีปต์ ข้ามทะเลแดง สู่ดินแดน แห่งคำสัญญา

29

30 โมเสสนำชาวยิวออกจากอี ยีปต์มุ่งสู่ภูเขาซีนายเพื่อ รับบัญญัติ 10 ประการ

31 โมเสส รับ บัญญัติ 10 ประการจาก พระเจ้า ที่ ภูเขาซีนาย ( ไซนาย )

32

33 บัญญัติ 10 ประการ

34 1. อย่าได้มีพระเจ้าอื่น ต่อหน้าเราเลย 2. อย่าทำรูปเคารพ สำหรับตน 3. อย่าออกพระนาม ของพระยะโฮวาพระ จ้าของเจ้าอย่างไม่ สมควร 4. จงระลึกถึงวันซะบา โตถือเป็นวัน ศักดิ์สิทธิ์ 5. จงนับคือบิดา มารดาของเจ้า บัญญัติ 10 ประการ 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าล่วงประเวณีผัว เมียเขา 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าเป็นพยานเท็จ ต่อเพื่อนบ้าน 10. อย่าโลภเรือนของ เพื่อนบ้าน อย่าโลภ ภริยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็น ของเพื่อนบ้าน

35 ภูเขาซีนาย ( Mount Sinai )

36

37

38

39 ภูเขาซีนาย ( ไซนาย ) ( Mount Sinai )

40 ทะเลแดง ภูเขาซี นาย ดินแดนแห่งคำ สัญญา

41

42

43

44

45 ชาวยิว แบ่งออกเป็นกลุ่ม 12 กลุ่ม ( เผ่า ) ในดินแดนคานาอัน ( ปาเลสไตน์ ) หลังออกมาจากการเป็น ทาสที่อียีปต์

46

47 BACK


ดาวน์โหลด ppt Moses ศาสดาของ ศาสนายิว. อัมราฮาม ( อิมราฮิม ) ซาราห์ ฮา การ์ อิสอัค / ไอ แซค อิสมา เอล ยากอบ ( ยา โคบ ) ท่านนบีมูฮัม หมัด พระเยซู กษัตริย์ โซโลมอน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google