งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจ สุขภาพ ประจำปี และไว้สังเกตว่าฉัน ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจ สุขภาพ ประจำปี และไว้สังเกตว่าฉัน ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจ สุขภาพ ประจำปี และไว้สังเกตว่าฉัน ป่วย

2 เมื่อพระเยซูวัดความดัน ฉัน เห็นว่า ขาดความอ่อนหวาน

3 เมื่อวัดอุณหภูมิ ปรอทแสดง 40 องศาของ ความกังวล

4 Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios by pases de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío. เมื่อตรวจหัวใจโดยคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า... ต้องทำบายพาส ของ ความรักหลายเส้น เพราะเลือดตัน เนื่องจาก... ความโดดเดี่ยว และ ไม่เลี้ยงหัวใจที่ ว่าเปล่าของฉัน

5 ไปที่ห้อง เพื่อตรวจขา เพราะฉัน ไม่สามารถเดินไปพร้อมกับพี่น้อง และฉันไม่สามารถกอดพี่น้อง เพราะอิจฉา ทำให้ฉันดุดและแข้ง หัก

6 También me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. ฉันก็ได้ตรวจ ด้วยว่าสายตา สั้น เพราะไม่ สามารถ เห็น สิ่งที่ดีในคนอื่น ๆ

7 เมื่อฉันพบว่า ไม่ค่อย ได้ยิน พระเยซูบอกว่า ฉันไม่คอยฟังเสียง ของพระองค์ทุกวัน

8 เพราะเหตุนี้ วันที่พระ เยซูให้ไปตรวจ โดยไม่ เสียเงิน และอาศัยความเมตตา ของพระองค์ ฉันสัญญา ว่าจะทานแต่ยา ธรรมชาติที่พระองค์ ได้ สั่งตามวาจาของ พระองค์

9 เมื่อลูกลุกขึ้น แล้วให้น้ำหนึ่งแก้ว ของความขอบคุณ

10 เมื่อไปทำงาน ให้กินช้อนหนึ่งของความสวยงาม

11 แต่ละชั่วโมงให้ทาน หนึ่งเม็ด ของความ อดทนและความ เมตตา แก้วใหญ่

12 เมื่อกลับไปบ้านให้ฉีดยา เข็มของความรักหนึ่งเข็ม

13 ก่อนนอนให้ทานคับชัวล์ของ มโนธรรมที่สงบสองเม็ด

14 ขอท่านอย่าเสียใจหรือหมด หวัง เพราะเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น พระเป็นเจ้าทรงรู้ว่า ท่านรู้สึกอย่างไร พระเป็นเจ้า รู้ว่าพระองค์ ทรงให้อนุญาต สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ของท่าน

15 พระประสงค์ของพระ เป็นเจ้า ดีที่สุดสำหับ ท่าน พระองค์ทรง ต้องการให้ท่านได้ เห็นและเข้าใจหลาย อย่าง ที่ท่านจะสามารถ เข้าใจ แต่ในสถานที่ และ สถานการณ์ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เท่านั้น

16 ขอให้พระเป็นเจ้า ทรงอวยพรท่าน เสมอ


ดาวน์โหลด ppt ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจ สุขภาพ ประจำปี และไว้สังเกตว่าฉัน ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google