งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ. ฮอร์โมน ( อังกฤษ : hormone มาจากภาษา กรีกที่ว่า hormone แปลว่าเคลื่อนไหว ) คือผู้นำส่งสารเคมีจากเซลล์ หนึ่งหรือกลุ่มของเซลล์ไปยังเซลล์อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ. ฮอร์โมน ( อังกฤษ : hormone มาจากภาษา กรีกที่ว่า hormone แปลว่าเคลื่อนไหว ) คือผู้นำส่งสารเคมีจากเซลล์ หนึ่งหรือกลุ่มของเซลล์ไปยังเซลล์อื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ

2 ฮอร์โมน ( อังกฤษ : hormone มาจากภาษา กรีกที่ว่า hormone แปลว่าเคลื่อนไหว ) คือผู้นำส่งสารเคมีจากเซลล์ หนึ่งหรือกลุ่มของเซลล์ไปยังเซลล์อื่นๆ สิ่งมีชีวิตหลาย เซลล์ (multicellular organism) ทั้งมนุษย์สัตว์และพืช สามารถผลิต ฮอร์โมน ได้ที่ ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) โมเลกุลของฮอร์โมนจะถูกปล่อยโดยตรงยังกระแสเลือด ของเหลวในร่างกายอื่นๆ หรือเนื้อเยื้อใกล้เคียง หน้าที่ ของฮอร์โมน คือการส่งสัญญาณให้ทำงานหรือหยุด ทำงาน

3  การส่งสัญญาณให้ทำงานหรือหยุดทำงาน เช่น 1. กระตุ้นหรือยับยั้งการ เจริญเติบโต 2. กระตุ้นหรือยับยั้งโปรแกรมการ สลายตัวของเซลล์ 3. กระตุ้นหรือยับยั้งระบบภูมิคุ้มกัน 4. ควบคุม กระบวนการสร้างและ สลาย (metabolism) และเตรียมพร้อม สำหรับบทบาทใหม่ๆ เช่น การต่อสู้ หนี หรือ กำหนดช่วงเวลาของชีวิตเช่น วัยรุ่น วัยมีครอบครัวมีลูกหลานไว้สืบสกุล และวัย ทอง

4

5  ฮอร์โมน คือ สารเคมีที่สร้างมาจากต่อมไร้ท่อ ( endocrine gland ) หรือเนื้อเยื่อ ( endocrine tissue ) แล้วเข้าสู่ระบบ หมุนเวียนเลือด ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อ ควบคุมการทำงานของอวัยวะเป้าหมาย ( target organ ) ฮอร์โมนส่วนใหญ่เป็นสารประเภทโปรตีน อามีน และส เตียรอยด์  ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ต่อมใต้สมอง ( pituitary gland ) อยู่ตรงส่วนล่างของสมอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ - ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ( anterior lobe of pituitary gland ) - ต่อมใต้สมองส่วนกลาง ( intermediated lobe of pituitary ) - ต่อมใต้สมองจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ( posterior lobe of pituitary gland )

6 ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ( anterior lobe of pituitary gland ) เป็นส่วนที่ไม่ได้เกิดจากเนื้อเยื่อประสาท การทำงานอยู่ ภายใต้การควบคุมของ hypothalamus สร้างฮอร์โมนประเภท สารโปรตีนหรือพอลิเพ้อไทด์

7 1. Growth hormone(GH) หรือ Somatotrophic hormone(STH) ฮอร์โมนนี้หลั่งตอนหลับมากกกว่า ตอนตื่นและตอนหิวมากกว่าช่วงปกติ เป็นฮอร์โมนที่ ประกอบด้วย Polypeptide ที่มีกรดอมิโน 191 ตัว มีธาตุ กำมะถันอยู่ในรูป disulphid กระตุ้นให้เกิดการเจริญ ของกล้ามเนื้อและกระดูกโดยอาศัย thyroxin และ inrulin เป็นตัวคะตะลิสต์ มีอิทธิพลกระตุ้นการเจริญ และเพิ่มความยาวของกระดูกกระตุ้นการเจริญของ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ความผิดปกติเมื่อ ร่างกายขาดหรือมีมากเกินไป

8  2. Gonadotrophin หรือ Gonadotrophic hormone ประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ 2.1 Follicle stimulating hormone (FSH) ทำหน้าที่กระตุ้นฟอลลิเคิลให้สร้างไข่และไข่สุก มีการ สร้างฮอร์โมน estrogen ออกมา และกระตุ้น seminiferrous tubule ให้สร้างอสุจิ 2.2 Luteinizing hormone (LH) ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ไข่ตกจากฟอลลิเคิล สำหรับในเพศชาย กระตุ้นให้ interstitial cells ในอัณฑะสร้างฮอร์โมน เพศชาย ซึ่งอาจเรียกว่า Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH)

9 3. Prolactin หรือ Lactogenic hormone (LTH) ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญของต่อมน้ำนมในเพศ หญิง นอกจากนี้ทำหน้าที่ร่วมกับ androgen ใน เพศชายกระตุ้นต่อมลูกหมาก การบีบตัวของท่อ นำอสุจิ การสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ

10 4. Andrenocorticotrophin หรือ Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) มีหน้าที่กระตุ้นทั้งการเจริญเติบโตและการ สร้างฮอร์โมนของต่อมหมวกไตส่วนนอกให้ สร้างฮอร์โมนของต่อมหมวกไตส่วนนอก ให้ สร้างฮอร์โมนตามปกติและกระตุ้น การหลั่ง insulin การหลั่ง GH ควบคุมการทำงานของ ต่อมเหนือไตชั้นนอก ( adrenal cortex ) ทำ ให้สีของสัตว์เลือดเย็นเข้มขึ้น มีโครงสร้าง เหมือน MSH


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ. ฮอร์โมน ( อังกฤษ : hormone มาจากภาษา กรีกที่ว่า hormone แปลว่าเคลื่อนไหว ) คือผู้นำส่งสารเคมีจากเซลล์ หนึ่งหรือกลุ่มของเซลล์ไปยังเซลล์อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google