งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ อ. เดชรัตน์ ไตรโภค ( อ. โอ๋ ) www. oho888. com โทร. 087-979-5885.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ อ. เดชรัตน์ ไตรโภค ( อ. โอ๋ ) www. oho888. com โทร. 087-979-5885."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศ อ. เดชรัตน์ ไตรโภค ( อ. โอ๋ ) www. oho888. com โทร. 087-979-5885

2 สารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ คือ การนำข้อมูล ที่ถูก จดบันทึกบนกระดาษ นำมาทำการ ประมวลผล (Process) นำมาทำการ ประมวลผล (Process) ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ออกมา เรียกว่า สารสนเทศ ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ออกมา เรียกว่า สารสนเทศ (Information) (Information)

3 ระบบสารสนเทศ คือ อะไร ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการนำข้อมูลมาใช้งาน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิผล ของข้อมูลให้มากที่สุดในการออก ผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบ สารสนเทศทะเบียนราษฎร์, ระบบ สารสนเทศการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา, ระบบสารสนเทศ ทะเบียนรถยนต์, ระบบสารสนเทศทาง ธนาคาร เหล่านี้ เป็นต้น

4

5

6 Browser คืออะไร Browser คือ คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถ ท่องเที่ยวไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดกั้น ทางด้านพรมแดนนอกจากนี้ Browser ยังช่วยอำนวย ความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ บริษัทผลิตซอฟแวร์ค่ายต่างๆ นับวันจะทวีการแข่งขัน กันในการผลิต Browser เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ นักท่องเว็บให้มากที่สุด หน้าตาของ browser แตกต่าง กันไปตามแต่การออกแบบการใช้งานของแต่ละค่าย โปรแกรม โปรแกรม Browser ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ –Internet Explorer –Mozilla FireFox –Google Chrome

7 เทคนิคการใช้เว็ปไซด์ Google เราสามารถ พิมพ์เว็ปไซด์ กูเกิ้ล ได้ ทั้ง –www. google. com –www. google. co. th และถ้าชาวต่างชาติ เข้ามาใช้เว็ป ไซด์ Google ในประเทศไทย –www. google. co. jp –www. google. co. kr

8 การตั้งเว็ปไซด์ Google เป็นหน้าแรก ถ้าใช้ Browser Internet Explorer ถ้าใช้ Browser Internet Explorer – เข้าเมนู Tools  Internet Option  พิมพ์เว็ป www. Google. Co. thwww. Google. Co. th

9 เทคนิคการใส่คำค้นหาใน กูเกิ้ล (Google) ลองพิมพ์คำว่า  เทียบเวลา ประเทศไทย ลองพิมพ์คำว่า  เทียบเวลา ประเทศไทย ลองพิมพ์คำว่า  ราคาทองคำ วันนี้ ลองพิมพ์คำว่า  ราคาทองคำ วันนี้ ลองพิมพ์คำว่า  ราคายางพารา วันนี้ ลองพิมพ์คำว่า  ราคายางพารา วันนี้ ลองพิมพ์คำว่า  คำกล่าวอวย พรงานแต่งงาน ลองพิมพ์คำว่า  คำกล่าวอวย พรงานแต่งงาน ลองพิมพ์คำว่า  วิธีการผูกเนค ไท ลองพิมพ์คำว่า  วิธีการผูกเนค ไท ลองพิมพ์คำว่า  คาถาชิน บัญชร ลองพิมพ์คำว่า  คาถาชิน บัญชร ลองพิมพ์คำว่า  สภาพ การจราจร ลองพิมพ์คำว่า  สภาพ การจราจร

10 นามสกุลของ Internet . go. th = ราชการ (Government) . co. th = บริษัท จำกัด . com หรือ. net = เอกชนจด ทะเบียน, ทั่วไป . ac. th = การศึกษา, การ ฝึกอบรม (Academic) . org = มูลนิธิ, สมาคม, องค์กร

11

12 ต้องการค้นหาข้อมูล บุคคล ในช่องค้นหาของ Google ให้พิมพ์ ชื่อ ( วรรค 2) นามสกุล อยู่ภายใน เครื่องหมาย คำพูด ( “ ) เช่น ในช่องค้นหาของ Google ให้พิมพ์ ชื่อ ( วรรค 2) นามสกุล อยู่ภายใน เครื่องหมาย คำพูด ( “ ) เช่น “ เดชรัตน์ ไตรโภค ” แล้วกด Enter เพื่อเริ่มค้นหา“ เดชรัตน์ ไตรโภค ” แล้วกด Enter เพื่อเริ่มค้นหา

13 ต้องการค้นหาข้อมูล นามสกุล ของเราเอง ในช่องค้นหาของ Google ให้พิมพ์ นามสกุล โดย เว้นวรรคข้างหน้า 2 หลังนามสกุล 2 อยู่ภายใน เครื่องหมาย คำพูด ( “ ) เช่น ในช่องค้นหาของ Google ให้พิมพ์ นามสกุล โดย เว้นวรรคข้างหน้า 2 หลังนามสกุล 2 อยู่ภายใน เครื่องหมาย คำพูด ( “ ) เช่น “ ไตรโภค “ แล้วกด Enter เพื่อ เริ่มค้นหา“ ไตรโภค “ แล้วกด Enter เพื่อ เริ่มค้นหา

14 ต้องการหาเอกสารที่สร้างจาก โปรแกรม Word 2003 ในช่องค้นหาของ Google ให้พิมพ์ คำสั่ง filetype:doc ต่อท้ายเอกสาร ที่เราจะหา เช่น ในช่องค้นหาของ Google ให้พิมพ์ คำสั่ง filetype:doc ต่อท้ายเอกสาร ที่เราจะหา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ filetype:doc ( กด Enter) เพื่อ ค้นหา เทคโนโลยีสารสนเทศ filetype:doc ( กด Enter) เพื่อ ค้นหา

15 filetype: นามสกุลต่าง ๆ filetype:doc = หาเอกสารที่เป็น Word 2003filetype:doc = หาเอกสารที่เป็น Word 2003 filetype:ppt= หาเอกสาร Power Point 2003filetype:ppt= หาเอกสาร Power Point 2003 filetype:xls= หาเอกสาร Excel 2003filetype:xls= หาเอกสาร Excel 2003 filetype:pdf= หาเอกสารที่เป็น Acrobatfiletype:pdf= หาเอกสารที่เป็น Acrobat filetype:docx= หาเอกสาร Word 2007filetype:docx= หาเอกสาร Word 2007 filetype:xlsx= หาเอกสาร Excel 2007filetype:xlsx= หาเอกสาร Excel 2007 filetype:pptx= หาเอกสาร Power Point 2007filetype:pptx= หาเอกสาร Power Point 2007

16 ต้องการโหลดโปรแกรม ในช่อง ค้นหา ของเว็ป กูเกิ้ล ให้ ขึ้นต้นด้วยคำว่า download แล้ว ตามด้วยชื่อโปรแกรมที่ต้องการ เช่น ในช่อง ค้นหา ของเว็ป กูเกิ้ล ให้ ขึ้นต้นด้วยคำว่า download แล้ว ตามด้วยชื่อโปรแกรมที่ต้องการ เช่น –download Windows 7 –download Winamp –download AutoCAD 2012 –download Microsoft Office 2007 Thai –download Google Chrome –download –download

17 ต้องการค้นหารูปบน กูเกิ้ล

18 ต้องการค้นหาเส้นทาง, สถานที่ต่าง ๆ

19 ต้องการแปลคำศัพท์ต่าง ๆ

20 การให้ กูเกิ้ล แปลเว็ปไซด์ เป็น ภาษา ไทย

21


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ อ. เดชรัตน์ ไตรโภค ( อ. โอ๋ ) www. oho888. com โทร. 087-979-5885.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google