งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล่าวถึงอาหารคาวทั้ง ๑๖ ชนิด คือ แกงมัสมั่นไก่, ยำใหญ่, ตับ เหล็กลวก, หมูแนม, ก้อยกุ้ง, แกงเทโพ, แกงขม, แกงอ่อม, ข้าวหุงเครื่องเทศ, แกงคั่วส้ม, พล่าเนื้อ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล่าวถึงอาหารคาวทั้ง ๑๖ ชนิด คือ แกงมัสมั่นไก่, ยำใหญ่, ตับ เหล็กลวก, หมูแนม, ก้อยกุ้ง, แกงเทโพ, แกงขม, แกงอ่อม, ข้าวหุงเครื่องเทศ, แกงคั่วส้ม, พล่าเนื้อ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กล่าวถึงอาหารคาวทั้ง ๑๖ ชนิด คือ แกงมัสมั่นไก่, ยำใหญ่, ตับ เหล็กลวก, หมูแนม, ก้อยกุ้ง, แกงเทโพ, แกงขม, แกงอ่อม, ข้าวหุงเครื่องเทศ, แกงคั่วส้ม, พล่าเนื้อ, ล่าเตียง, หรุ่ม, ไตปลา, แสร้งว่า, หมู่ป่าต้ม และอาหารหวานอีก ๑ ชนิด คือ รังนก ลักษณะคำประพันธ์ แต่งเหมือนกาพย์เห่เรือ ประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวน ๑ บท และกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๑๕ บท

4 โครงสี่สุภาพ ๏ แกงไก่มัสมั่นเนื้อ นพ คุณ พี่เอย หอมยี่หร่ารส ฉุน เฉียบร้อน ๏ ชายใดบริโภค ภุญช์ พิศวาส หวังนา แรงอยากยอหัตถ์ ข้อน อกให้หวนแสวง

5 ๏ มัสมั่นแกงแก้วตา หอม ยี่หร่ารสร้อนแรง ชายใดได้กลืนแกง แรง อยากให้ใฝ่ฝันหา

6 ๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด วางจาน จัดหลายเหลือตรา รสดีด้วยน้ำปลา ญี่ปุ่นล้ำย้ำ ยวนใจ

7 ๏ ตับเหล็กลวก หล่อนต้ม เจือน้ำส้มโรย พริกไทย โอชาจะหา ไหน ไม่มีเทียบเปรียบมือ นาง

8

9 ก้อยกุ้ง

10 ๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง เป็นมัน ย่องล่องลอยมัน น่าซดรสครามครัน ของ สวรรค์เสวยรมย์

11 แกง อ่อม แกงขม ๏ ความรักยักเปลี่ยน ท่า ทำน้ำยาอย่างแกงขม กลอ่อมกล่อมเกลี้ยง กลม ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น

12

13 แกง คั่วส้ม หมูป่า ต้ม ๏ เหลือรู้หมูป่า ต้ม แกงคั่วส้มใส่ระกำ รอยแจ้งแห่งความ ขำ ช้ำทรวงเศร้าเจ้า ตรากตรอม

14 ๏ ช้าช้าพล่าเนื้อสด ฟุ้ง ปรากฏรสหื่นหอม คิดความยามถนอม สนิท เนื้อเจือเสาวคนธ์

15 ๏ ล่าเตียงคิดเตียง น้อง นอนเตียงทองทำเมือง บน ลดหลั่นชั้นชอบ กล ยลอยากนิทรคิดแนบ นอน ล่าเตี ยง

16 หรุ่ม ๏ เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า รุ่มรุ่มเร้า คือไฟฟอน เจ็บไกลในอาวรณ์ ร้อนรุม รุ่มกลุ้มกลางทรวง

17

18 แสร้งว่า = อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยกุ้ง ปรุงเป็น เครื่องจิ้ม แกงไตปลา

19 ผักโ ฉม ผักหว าน ๏ ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง เป็นโฉม น้องฤๅโฉมไหน ผักหวานซ่านทรวง ใน ใคร่ครวญรักผักหวานนาง

20 นางสาว กมลชนก สุวรรณนุรักษ์รหัส นักศึกษา ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๖๙ กลุ่มเรียน ๕๓๐๘. ๑๕๒ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปี ที่ ๓มหาวิทยาลัยราช ภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt กล่าวถึงอาหารคาวทั้ง ๑๖ ชนิด คือ แกงมัสมั่นไก่, ยำใหญ่, ตับ เหล็กลวก, หมูแนม, ก้อยกุ้ง, แกงเทโพ, แกงขม, แกงอ่อม, ข้าวหุงเครื่องเทศ, แกงคั่วส้ม, พล่าเนื้อ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google