งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Study of iodine salt ribbon mixer prototype efficiency การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผสมเกลือ ไอโอดีนชนิดริบบอนต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Study of iodine salt ribbon mixer prototype efficiency การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผสมเกลือ ไอโอดีนชนิดริบบอนต้นแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Study of iodine salt ribbon mixer prototype efficiency การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผสมเกลือ ไอโอดีนชนิดริบบอนต้นแบบ ผศ. ดร. วริพัสย์ อารีกุล ( หัวหน้า โครงการวิจัย ) ดร. ประมวล ศรีกาหลง ( นักวิจัย ) คุณ ณรงค์ ด่านวิเศษกาญจน ( นักวิจัย ) คุณ ณิศรา เครือบหิรัญ ( ผู้ช่วย นักวิจัย ) คุณ นิทัศน์ แย้มแสง ( ผู้ช่วย นักวิจัย ) คุณ วลัยวรันธร เดชบุญ ( ผู้ช่วย นักวิจัย ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมแปรรูป อาหาร

2  ผสมแบบครั้งคราว  ผสมได้ 40 กิโลกรัม ต่อครั้ง  ใช้ใบกวนผสมแบบ ริบบอน 2 ชั้น  ให้ความร้อนโดยใช้ ระบบแก๊ส LPG  ควบคุมการหมุนใบ กวนแบบอัตโนมัติ

3  ทำหน้าที่บรรจุ เกลือ และรองรับ การผสม สามารถ ผสมได้คราวละ 40 กิโลกรัม

4  ใบกวนผสม แบบ ริบบอน 2 ชั้น มี หน้าที่ผสม และ คลุกเคล้า เกลือ ให้เข้ากับ สารละลาย ไอโอดีน

5  มีหน้าที่เก็บไอโอดีน และควบคุมการจ่าย ไอโอดีน ให้มี ปริมาตร สม่ำเสมอ

6  มีหน้าที่ควบคุม ความเร็วของใบกวน ในการผสมเกลือ และ สามารถควบคุมทิศ ทางการผสมได้อย่าง ต่อเนื่อง

7 เตรียมสารละลาย โพแทสเซียม ไอโอเดตโดยชั่ง KIO g ปรับปริมาตร ด้วยน้ำกลั่นให้ครบ 1000 ml ชั่งเกลือ 40 kg ปล่อย สารละลาย KIO ml ทำการผสม ที่อุณหภูมิ 50°C,60°C,70°C ที่ความเร็ว รอบ 25Hz,35Hz,45Hz และที่ เวลา 4min,8min,12min,16min เก็บตัวอย่างทุกช่วงเวลา 5 ตำแหน่ง ตัวอย่างละ 100 g นำใส่ถุงแล้ว ทำการปิด ปากถุง ทำการผสม 2 ซ้ำ นำตัวอย่าง ทั้งหมด วิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีน และหา ความชื้น อย่างละ 2 ซ้ำ ตัวอย่างเกลือที่ ผสมแล้ว

8

9

10

11 Mixing time (min) Rep Iodine content (ppm) in 5 position Mean Stand ard Deviat ion %CV

12 Temperature ( °C) Moisture (%) Mixing time (min) Iodine content (ppm) %CV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± RT ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

13  การผสมทั้งแบบ หยดสารละลายไอโอดีน และ แบบพ่นฝอย สามารถนำมาใช้ในการผสมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาในการผสมทั้งหมดประมาณ ( โดยใช้ แรงงาน 1-2 คน ) นาที ( ขึ้นกับความ ชำนาญของแต่ละบุคคล )  ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการผสม 40 กิโลกรัม ต่อ การผสม 1 ครั้ง จะสามารถผสมได้ มากกว่า 1,280 กิโลกรัม

14  ความจุของเครื่องต้นแบบสูงสุดเท่ากับ 40 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต  การใช้เกลือที่มีความชื้นสูง ไม่ควรเกิน 4.5 เปอร์เซ็นต์  กล่องควบคุมการทำงานของระบบ ควรติดตั้ง ให้ห่างจากถังผสม เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือ เพิ่มกล่องป้องกันการกัดกร่อน  การปรับเปลี่ยนลักษณะใบกวนเล็กน้อยจะ ช่วยทำให้การผสม และนำเกลือไอโอดีน ออกจากเครื่องผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15


ดาวน์โหลด ppt King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Study of iodine salt ribbon mixer prototype efficiency การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผสมเกลือ ไอโอดีนชนิดริบบอนต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google