งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการหลังการประกาศ การชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีใน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2558/59 กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการหลังการประกาศ การชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีใน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2558/59 กรมส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการหลังการประกาศ การชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีใน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2558/59 กรมส่งเสริม การเกษตร

2

3

4 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 อ่างขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 33 อ่าง (%) บางลาง ปราณบุรี รัชชประภา ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ห้วยหลวง น้ำอูน แม่น้ำโขง น้ำพุง แก่งกระจาน บางพระ หนองปลาไหล สิรินธร แม่งัด กิ่วคอหมา แม่กวง กิ่วลม ทับเสลา กระเสียว ป่าสัก ขุนด่านฯ คลองสียัด ประแสร์ ลำปาว ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแชะ 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดี มาก 0 แห่ง 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 5 แห่ง 31 - 50% เกณฑ์น้ำ พอใช้ 15 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำ น้อย 13 แห่ง ลำนางรอง เกณฑ์ช่วงฤดูฝน อุบลรัตน์ 83 (31%) 4,236 (32%) 3,659 (38%) 34 (13%) 48 (28%) 46 (43%) 135 (14%) แควน้อย 29 (21%) 203 (39%) 38 (23%) 72 (44%) จุฬาภรณ์ 820 (34%) 479 (24%) 86 (27%) 29 (26%) 55 (39%) 99 (36%) 63 (52%) 853 (44%) 98 (10%) 49 (31%) 89 (37%) 12,136 (68%) 19 (8%) 55 (13%) 29 (25%) 76 (46%) 154 (62%) 271 (38%) 84 (21%) 4,059 (72%) 1,130 (78%) จำนวนอ่างความจุที่ รนก. (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) %น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) %ไหลลง (ล้าน ลบ.ม.) ระบาย (ล้าน ลบ.ม.) รับได้อีก (ล้าน ลบ.ม.) 3370,37032,999479,4962021.79100.0237,371 3,683 (42%)

5

6 ผลการ เพาะปลูกพืชฤดู ฝน ในเขต ชลประทาน ปี 2558/59 ลำดับที่จังหวัด พื้นที่ชลประทานฤดูฝน ปี 2558/59* โครงการนาปีพืชไร่ ผัก ขนาดใหญ่และกลางปลูก 1 ตาก 45,00000 2 กำแพงเพชร 702,111194,8222,842 3 อุตรดิตถ์ 39,00018,0000 4 สุโขทัย 56,00077,295195 5 พิจิตร 376,100130,6162 6 พิษณุโลก 445,000400,496232 7 นครสวรรค์ 346,177130,5530 8 ชัยนาท 650,967338,945202 9 สิงห์บุรี 424,000144,4070 10 ลพบุรี 498,040101,6981,012 11 สระบุรี 404,00053,427265 12 อ่างทอง 507,36094,566400 13 สุพรรณบุรี 1,216,600572,8422,146 14 พระนครศรีอยุธยา 1,234,820334,0452,803 15 ปทุมธานี 688,48541,5745,990 16 นนทบุรี 229,79037,6002,318 17 นครปฐม 281,39033,800855 18 กรุงเทพมหานคร 341,90012,7340 19 ฉะเชิงเทรา 573,72079,5650 20 นครนายก 94,54036,8670 21 สมุทรปราการ 378,3001,8699,822 22 สมุทรสาคร 40,00000 รวมทั้งหมด 9,573,3002,835,72129,084

7 แนวทางการดำเนินงาน 1. ส่วนกลาง : การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และเตือนภัยปัญหาความ แห้งแล้งในฤดูฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เกษตรกร ได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ 2. จังหวัด / เขต : ประสานงานกับหน่วยงาน ของกรมชลประทานในพื้นที่ เพื่อติดตาม สถานการณ์ในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวนาปีของ เกษตรกรในปัจจุบัน 3. ส่วนกลาง / จังหวัด : ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือจากเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี โดยขอให้วางแผนเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปี ออกไปจนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการ เพาะปลูก หรือมีปริมาณ ฝนตกชุก


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการหลังการประกาศ การชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีใน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2558/59 กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google