งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทานสำหรับเด็ก. การ เล่า นิทาน WhyWhatWhenHow พิธีกรรม, เวลา Voice ท่าทาง ค. รู้สึกที่ ครูมีต่อ นิทาน การเริ่มต้น ไพเราะ และจบ สงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทานสำหรับเด็ก. การ เล่า นิทาน WhyWhatWhenHow พิธีกรรม, เวลา Voice ท่าทาง ค. รู้สึกที่ ครูมีต่อ นิทาน การเริ่มต้น ไพเราะ และจบ สงบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิทานสำหรับเด็ก

2 การ เล่า นิทาน WhyWhatWhenHow พิธีกรรม, เวลา Voice ท่าทาง ค. รู้สึกที่ ครูมีต่อ นิทาน การเริ่มต้น ไพเราะ และจบ สงบ

3 “The soul needs stories Like the body needs food” Rudolf.

4 ทำไมเราต้อง เล่านิทาน เวลาเล่านิทาน เป็นการพูดกับ หัวใจของเด็กๆ ส่วนหัวของเรา ไม่ได้ยินอะไร จนกว่าที่เรารับรู้ ด้วยหัวใจ หัวจะได้ยินก็ ต่อเมื่อหัวใจได้ ยิน หัวจะเข้าใจเมื่อ หัวใจได้รู้ เสียก่อน นิทานไม่ใช่ IQ แต่เป็นเรื่อง หัวใจของเด็กๆ

5 ความงามของภาษาเป็นเหตุหนึ่ง ของการเล่านิทาน บทกลอน กวี คำคล้องจอง บทร้อยแก้วฯลฯ บทเพราะๆก็ช่วยเหลือเด็กๆได้ “ เข็มเล่มเล็กปลาย แหลมเรียว เย็บได้ เชี่ยวชาญล้ำเหลือ โปรดจัดเตรียมบ้าน ข้าเพื่อ รับแขกเหรื่อ ผู้มาเยือน ” กริมม์ นิทานจึงเป็นการมอบ การศึกษาให้กับเด็กเพื่อการ เยียวยา เช่น การเจ็บป่วย ซ้ำซากในเด็ก : ช่วยด้วยการ ย้อนมองชีวประวัติในตัวเค้า อาจหายจากการเจ็บป่วยได้ หรือกรณีเด็กมีปัญหาพ่อแม่ แยกทางกัน เราก็หานิทานที่ ให้เด็กเข้าใจว่าบางครั้งคนเรา ก็ต้องมีภารกิจที่ต้องทำ ต่างกัน เช่นเรื่องนิทานคน สองคนเดินไปเจอทางแยกไป ภูเขา กับ ทะเล

6 เรื่องราวเทพนิยายโบราณ แฝงด้วยภูมิ ปัญญา มีชีวิต สอดแทรกพัฒนาการ วิวัฒนาการและมีความท้าทายเผชิญกับ ปัญหาอุปสรรค เราก็สามารถข้ามพ้นไป ได้ ด้วยความดี เทวดาน้อยกับ ช่างทำรองเท้า หนูน้อยหมวก แดง แฮนเซลกับเกร เทล ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา ต้นหัวผักกาด ยักษ์ ฯลฯ

7 เล่านิทานเพื่อสื่อสาร ผ่านเรื่องเล่า การเล่าจึงเป็นการพัฒนาความ สร้างสรรค์ให้แก่เด็ก : TV ขโมยสิ่งนี้ไปจากเด็ก เด็กได้เรียนรู้การแก้ปัญหา เด็กได้พัฒนาจิตของเขาอย่าง ปลอดภัย ผ่อนคลายหายใจ ได้เอง ฝึกการฟัง การพูด ( เด็กๆต้องการเลียนแบบ )

8 การ เล่า นิทาน WhyWhatWhenHow พิธีกรรม, เวลา Voice ท่าทาง ค. รู้สึกที่ ครูมีต่อ นิทาน การเริ่มต้น ไพเราะ และจบ สงบ

9 ภาพในนิทาน

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt นิทานสำหรับเด็ก. การ เล่า นิทาน WhyWhatWhenHow พิธีกรรม, เวลา Voice ท่าทาง ค. รู้สึกที่ ครูมีต่อ นิทาน การเริ่มต้น ไพเราะ และจบ สงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google