งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวรัสคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวรัสคอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไวรัสคอมพิวเตอร์

2 ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร
ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียนขึ้นเพื่อให้รบกวนการทำงาน หรือทำลายไฟล์ข้อมูล ตลอดจนไฟล์โปรแกรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติพิเศษของไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถหลบหลีกซ่อนตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และสำเนาคัดลอกเพื่อแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้

3 ช่องทางในการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำสำรอง Virus

4 ช่องทางในการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์
2. ระบบเครือข่าย

5 การทำความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์
การสร้างความเสียหายขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัส ลักษณะการสร้างความเสียหายให้กับระบบ 2 ลักษณะ Time Bomb เป็นการสร้างความเสียหายเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น Michelangelo จะทำงานเมื่อถึงวันที่ 6 มีนาคม Logic Bomb เป็นการสร้างความเสียหายเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในระบบเกิดขึ้น เช่น เงื่อนไขหากผู้ใช้ Save ข้อมูลไวรัสก็จะทำงาน

6 ประเภทของไวรัส บูตเซกเตอร์ไวรัส (Boot Sector or Boot Infector Viruses)
โปรแกรมไวรัส (Program or File Infector Viruses) มาโครไวรัส (Macro Viruses) สคริปต์ไวรัส (Scripts Viruses) ม้าโทรจัน (Trojan Horses) ไวรัสประเภทกลายพันธุ์ 00

7 1) Boot sector virus ไวรัสที่เก็บตัวเองอยู่ในบูตเซกเตอร์ของดิสก์
ถ้ามีไวรัสเข้าไปฝังตัวอยู่ในบูตเซกเตอร์ในบริเวณที่เรียกว่า Master Boot Record (MBR) ในทุกครั้งที่เปิดเครื่อง จะเป็นการปลุกให้ไวรัสขึ้นมาทำงานทุกครั้งก่อนการเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ ต.ย. Stoned, Angelina, Beijing

8 2) File virus ไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่มักจะระบาดด้วยการติดไปกับไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น com, exe, sys, dll ไฟล์โปรแกรมจะมีขนาดที่โตขึ้นจากเดิม บางชนิดอาจจะสำเนาตัวเองไปทับบางส่วนของโปรแกรม ตัวอย่าง Jerusalem, Die Hard II

9 3) Macro virus ไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อกวนโปรแกรมสำนักงานต่างๆ เช่น MS Word, Excel, PowerPoint เป็นชุดคำสั่งเล็กๆ ทำงานอัตโนมัติ ติดต่อด้วยการสำเนาไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง มักจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ การทำงานหยุดชะงักโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือทำให้ไฟล์เสียหาย ขัดขวางกระบวนการพิมพ์ เป็นต้น ต.ย. Concept, Bandung

10 4) สคริปต์ไวรัส (Scripts Viruses)
ไวรัสสายพันธุ์นี้เขียนขึ้นมาจากภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น VBScript, JavaScript ไวรัสคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดหรือเรียกใช้งานไฟล์นามสกุล .vbs, .js ที่เป็นไวรัส ซึ่งอาจจะติดมาจากการเรียกดูไฟล์ HTML ในหน้าเว็บเพจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

11 5) Trojan horse เป็นไวรัสประเภทสปาย (SPY) ที่จะคอยล้วงความลับจากเครื่องของเราส่งไปให้ผู้เขียนโปรแกรม ระบาดกันมากบนอินเทอร์เน็ต ความลับที่ม้าโทรจันจะส่งกลับไปยังผู้เขียนโปรแกรมได้แก่ Username, Password หรือเลขที่บัตรเครดิต

12 6) ไวรัสประเภทกลายพันธุ์
ไวรัสในยุคปัจจุบันนี้ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายตัวเองได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงลักษณะตัวเองไปเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ และซ่อนแอบอยู่ได้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่รู้จักกันมากได้แก่ประเภทหนอน (Worm) ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของไวรัสประเภทนี้ที่รู้จักกันดีก็ได้แก่ Love bug จะแพร่กระจายผ่านทางอีเมล์

13 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบไวรัสที่เข้ามาคุกคามระบบว่าเป็นไวรัสอะไร ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ นำเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีซอฟต์แวร์ Anti-virus ติดตั้งอยู่และได้รับการ update ฐานข้อมูลไวรัสตรวจสอบ ใช้บริการระบบตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (ฟรี) เช่น หรือ

14 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
2. การจัดหาโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ (Fix Tool) มาใช้กำจัดไวรัสบนระบบ ซึ่งสามารถ download ได้ฟรีจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น หรือhttp://www.pandasoftware.com/download/utilities/ เป็นต้น

15 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของท่านมีช่องโหว่ที่ critical อยู่หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบและแก้ไข โดยปกติทำได้โดยการ browse ไปที่ Update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรม Anti-virus แล้วใช้โปรแกรมทำการตรวจหาไวรัสบนระบบอีกครั้ง

16 การป้องกันไวรัส ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus บนระบบ
2 วิธีแรกสำคัญที่สุด ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus บนระบบ ตรวจสอบและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ปรับแต่งการทำงานของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บนระบบให้มีความปลอดภัยสูง ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่านอี-เมล์ และการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ สำรองข้อมูลที่สำคัญบนระบบอยู่เสมอ

17 โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แอนติไวรัส เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆไป จะค้นหาและทำลายไวรัส แอนติสปายแวร์ เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์ และจากแฮ็คเกอร์ รวมถึงการกำจัด Adware ซึ่งเป็นป๊อปอัพโฆษณาอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt ไวรัสคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google