งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวรัสคอมพิวเตอร์. ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียน ขึ้นเพื่อให้รบกวนการทำงาน หรือทำลาย ไฟล์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวรัสคอมพิวเตอร์. ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียน ขึ้นเพื่อให้รบกวนการทำงาน หรือทำลาย ไฟล์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไวรัสคอมพิวเตอร์

2 ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียน ขึ้นเพื่อให้รบกวนการทำงาน หรือทำลาย ไฟล์ข้อมูล ตลอดจนไฟล์โปรแกรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียน ขึ้นเพื่อให้รบกวนการทำงาน หรือทำลาย ไฟล์ข้อมูล ตลอดจนไฟล์โปรแกรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติพิเศษของไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถหลบหลีก ซ่อนตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง ใดเครื่องหนึ่ง และสำเนาคัดลอกเพื่อ แพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ คุณสมบัติพิเศษของไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถหลบหลีก ซ่อนตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง ใดเครื่องหนึ่ง และสำเนาคัดลอกเพื่อ แพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้

3 ช่องทางในการแพร่กระจาย ไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยความจำสำรอง Virus

4 2.ระบบเครือข่าย ช่องทางในการแพร่กระจาย ไวรัสคอมพิวเตอร์

5 การทำความเสียหายให้กับ ระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างความเสียหายขึ้นกับวัตถุประสงค์ ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัส การสร้างความเสียหายขึ้นกับวัตถุประสงค์ ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัส ลักษณะการสร้างความเสียหายให้กับ ระบบ 2 ลักษณะ ลักษณะการสร้างความเสียหายให้กับ ระบบ 2 ลักษณะ 1.Time Bomb เป็นการสร้างความ เสียหายเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น Michelangelo จะทำงานเมื่อถึงวันที่ 6 มีนาคม 2.Logic Bomb เป็นการสร้างความ เสียหายเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งใน ระบบเกิดขึ้น เช่น เงื่อนไขหากผู้ใช้ Save ข้อมูลไวรัสก็จะทำงาน

6 ประเภทของไวรัส 1. บูตเซกเตอร์ไวรัส (Boot Sector or Boot Infector Viruses) 2. โปรแกรมไวรัส (Program or File Infector Viruses) 3. มาโครไวรัส (Macro Viruses) 4. สคริปต์ไวรัส (Scripts Viruses) 5. ม้าโทรจัน (Trojan Horses) 6. ไวรัสประเภทกลายพันธุ์ 00

7 1) Boot sector virus ไวรัสที่เก็บตัวเองอยู่ในบูตเซกเตอร์ของดิสก์ ถ้ามีไวรัสเข้าไปฝังตัวอยู่ในบูตเซกเตอร์ในบริเวณที่ เรียกว่า Master Boot Record (MBR) ในทุกครั้งที่ เปิดเครื่อง จะเป็นการปลุกให้ไวรัสขึ้นมาทำงานทุก ครั้งก่อนการเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ ต. ย. Stoned, Angelina, Beijing

8 2) File virus ไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่มักจะระบาดด้วยการ ติดไปกับไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น com, exe, sys, dll ไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่มักจะระบาดด้วยการ ติดไปกับไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น com, exe, sys, dll ไฟล์โปรแกรมจะมีขนาดที่โตขึ้นจากเดิม ไฟล์โปรแกรมจะมีขนาดที่โตขึ้นจากเดิม บางชนิดอาจจะสำเนาตัวเองไปทับบางส่วน ของโปรแกรม บางชนิดอาจจะสำเนาตัวเองไปทับบางส่วน ของโปรแกรม ตัวอย่าง Jerusalem, Die Hard II ตัวอย่าง Jerusalem, Die Hard II

9 3) Macro virus ไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อกวนโปรแกรมสำนักงานต่างๆ เช่น MS Word, Excel, PowerPoint ไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อกวนโปรแกรมสำนักงานต่างๆ เช่น MS Word, Excel, PowerPoint เป็นชุดคำสั่งเล็กๆ ทำงานอัตโนมัติ ติดต่อด้วยการ สำเนาไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง เป็นชุดคำสั่งเล็กๆ ทำงานอัตโนมัติ ติดต่อด้วยการ สำเนาไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง มักจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ การทำงาน หยุดชะงักโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือทำให้ไฟล์ เสียหาย ขัดขวางกระบวนการพิมพ์ เป็นต้น มักจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ การทำงาน หยุดชะงักโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือทำให้ไฟล์ เสียหาย ขัดขวางกระบวนการพิมพ์ เป็นต้น ต. ย. Concept, Bandung ต. ย. Concept, Bandung

10 4) สคริปต์ไวรัส (Scripts Viruses) ไวรัสสายพันธุ์นี้เขียนขึ้นมาจากภาษาที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรม เช่น VBScript, JavaScript ไวรัสสายพันธุ์นี้เขียนขึ้นมาจากภาษาที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรม เช่น VBScript, JavaScript ไวรัสคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดหรือ เรียกใช้งานไฟล์นามสกุล.vbs,.js ที่เป็นไวรัส ซึ่ง อาจจะติดมาจากการเรียกดูไฟล์ HTML ในหน้าเว็บ เพจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไวรัสคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดหรือ เรียกใช้งานไฟล์นามสกุล.vbs,.js ที่เป็นไวรัส ซึ่ง อาจจะติดมาจากการเรียกดูไฟล์ HTML ในหน้าเว็บ เพจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

11 5) Trojan horse เป็นไวรัสประเภทสปาย (SPY) ที่จะคอยล้วง ความลับจากเครื่องของเราส่งไปให้ผู้เขียน โปรแกรม เป็นไวรัสประเภทสปาย (SPY) ที่จะคอยล้วง ความลับจากเครื่องของเราส่งไปให้ผู้เขียน โปรแกรม ระบาดกันมากบนอินเทอร์เน็ต ความลับที่ม้าโทร จันจะส่งกลับไปยังผู้เขียนโปรแกรมได้แก่ Username, Password หรือเลขที่บัตรเครดิต ระบาดกันมากบนอินเทอร์เน็ต ความลับที่ม้าโทร จันจะส่งกลับไปยังผู้เขียนโปรแกรมได้แก่ Username, Password หรือเลขที่บัตรเครดิต

12 6) ไวรัสประเภทกลายพันธุ์ ไวรัสในยุคปัจจุบันนี้ที่มีความสามารถ ในการแพร่กระจายตัวเองได้อย่าง รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงลักษณะตัวเอง ไปเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ และซ่อนแอบอยู่ได้ในระบบ คอมพิวเตอร์ ไวรัสในยุคปัจจุบันนี้ที่มีความสามารถ ในการแพร่กระจายตัวเองได้อย่าง รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงลักษณะตัวเอง ไปเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ และซ่อนแอบอยู่ได้ในระบบ คอมพิวเตอร์ ที่รู้จักกันมากได้แก่ประเภทหนอน (Worm) ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถ แพร่กระจายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่รู้จักกันมากได้แก่ประเภทหนอน (Worm) ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถ แพร่กระจายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของไวรัสประเภทนี้ที่รู้จักกันดี ก็ได้แก่ Love bug จะแพร่กระจาย ผ่านทางอีเมล์ ตัวอย่างของไวรัสประเภทนี้ที่รู้จักกันดี ก็ได้แก่ Love bug จะแพร่กระจาย ผ่านทางอีเมล์

13 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบไวรัสที่เข้ามาคุกคามระบบว่าเป็น ไวรัสอะไร ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ –นำเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีซอฟต์แวร์ Anti-virus ติดตั้งอยู่และได้รับการ update ฐานข้อมูลไวรัส ตรวจสอบ –ใช้บริการระบบตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (ฟรี) เช่น http://housecall.trendmicro.com/housecall/ หรือ http://www.pandasoftware.com/products/activescan/ http://housecall.trendmicro.com/housecall/ http://www.pandasoftware.com/products/activescan/http://housecall.trendmicro.com/housecall/ http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

14 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 2.การจัดหาโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ (Fix Tool) มาใช้ กำจัดไวรัสบนระบบ ซึ่งสามารถ download ได้ฟรีจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น http://securityresponse.symantec.co m/avcenter/tools.list.html หรือ http://www.pandasoftware.com/dow nload/utilities/ เป็นต้น http://securityresponse.symantec.co m/avcenter/tools.list.html http://www.pandasoftware.com/dow nload/utilities/ http://securityresponse.symantec.co m/avcenter/tools.list.html http://www.pandasoftware.com/dow nload/utilities/

15 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 3. ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของท่านมีช่อง โหว่ที่ critical อยู่หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบ และแก้ไข โดยปกติทำได้โดยการ browse ไปที่ http://windowsupdate.microsoft.com/ http://windowsupdate.microsoft.com/ 4. Update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรม Anti-virus แล้วใช้โปรแกรมทำการตรวจหา ไวรัสบนระบบอีกครั้ง

16 การป้องกันไวรัส  ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus บนระบบ  ตรวจสอบและอุดช่องโหว่ของ ระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ  ปรับแต่งการทำงานของ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บน ระบบให้มีความปลอดภัยสูง  ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่านอี - เมล์ และการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึก ข้อมูลต่าง ๆ  สำรองข้อมูลที่สำคัญบนระบบอยู่เสมอ 2 วิธีแรกสำคัญที่สุด

17 โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus software) โปรแกรมป้องกันไวรัสมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ 1. แอนติไวรัส เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส ทั่วๆไป จะค้นหาและทำลายไวรัส 2. แอนติสปายแวร์ เป็นโปรแกรมป้องกันการ โจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์ และ จากแฮ็คเกอร์ รวมถึงการกำจัด Adware ซึ่งเป็นป๊อปอัพโฆษณาอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt ไวรัสคอมพิวเตอร์. ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียน ขึ้นเพื่อให้รบกวนการทำงาน หรือทำลาย ไฟล์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google