งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากร น้ำ นำเสนอโดย : อาคม สมรัตน์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยบน ระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากร น้ำ นำเสนอโดย : อาคม สมรัตน์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยบน ระบบเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากร น้ำ นำเสนอโดย : อาคม สมรัตน์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยบน ระบบเครือข่าย

2 วัตถุประสงค์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบเครือข่าย อย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ สลับการใช้งานระบบ เครือข่ายบนสมาร์ทโฟนได้ รู้ทันไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านไวรัส และการ ป้องกันอันตรายจากไวรัส พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้าน พรบ. คอมฯ 2550

3 ระบบเครือข่ายภายใน INTERNAL NETWORK Network OverviewNetwork Overview WAN (wide area network)WAN (wide area network) MAN (Metropolitan Area Network)MAN (Metropolitan Area Network) LAN (Local Area Network)LAN (Local Area Network)

4 NETWORK DEVICE LAN PORT ON PC LAN PORT ON LAPTOP NETWORK DEVICE

5 COMEPUTER STAND ALONE PLUBLIC NETWORK INTERNAL NETWORK LAN / WIFI Printer(N) Scanner (N) OS, Program, Game off line, Device USB

6 HOW TO USER INTERNET ON DWR NETWORK COMPUTER OS: MAC, WINDOW NOTEBOOK OS: MAC, WINDOW CONNECTION WIFI/LAN (UTP) DWR NETWORK Internet Protocol (DHCP) Identity Authentication - User Log in - Log

7 HOW TO USER INTERNET ON DWR NETWORK DWR NETWORK Internet Protocol (DHCP) Identity Authentication - User Log in - Log

8 LOG OUT ( ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอินเตอร์เน็ต )

9 VIRUS บูตไวรัส (boot virus) ไฟล์ไวรัส (file virus) มาโครไวรัส (macro virus) หนอน (Worm) เป็น ม้า โทรจัน (Trojan) สทิลต์ไวรัส (Stealth Viruses) โพลีมอร์ฟิกไวรัส (Polymorphic Viruses) Present by VDO

10 VIRUS SCAN VI RUS USB

11 ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไร ไม่ให้โดนจับ พรบ. ว่าก้วยการกระทำความผิดทาง คอมพิวเตอร์ 2550

12

13


ดาวน์โหลด ppt ใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากร น้ำ นำเสนอโดย : อาคม สมรัตน์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยบน ระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google