งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC424 Information Technology 1 บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC424 Information Technology 1 บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC424 Information Technology 1 บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)

2 2 ประเภทต่าง ๆ ของปัญหาการใช้ IT & IS  ความประมาทของของผู้ใช้ (Human Carelessness)  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime)  ความหายนะทางธรรมชาติและการเมือง (Natural or Political Disasters)  การผิดพลาดทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Failures)  การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (Computer abuse)

3 BC424 Information Technology3  การโกงข้อมูล (Data diddling)  เทคนิคแบบ Trojan Horse (Trojan Horse Technique)  เทคนิคแบบ Salami (Salami Technique)  การดักข้อมูล (Trapdoor routines)  ระเบิดตรรกะ (Logic bombs)  ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) ชนิดของอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ (Type of computer crime)

4 BC424 Information Technology4 ชนิดของอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ (Type of computer crime) ( ต่อ )  เทคนิคแบบกวาดข้อมูล (Scavenging technique)  การทำให้รั่ว (Leakage)  การลักลอบดักฟัง (Eavesdropping)  โจรสลัดซอฟต์แวร์ (Software piracy)  การแอบเจาะเข้าไปใช้ข้อมูล (Hacking)

5 BC424 Information Technology5 code หรือ software ที่มุ่งร้ายต่อผู้ได้รับ มี 3 ประเภท  Virus  Worms  Trojan Horse

6 BC424 Information Technology6 10 อันดับไวรัสประจำเดือนสิงหาคม 2546

7 BC424 Information Technology7 กลโกงทาง Internet 1. Internet Auction Fraud ความเสียหายที่เกิด : ผู้ซื้อชำระเงิน แต่ไม่ได้รับของ วิธีป้องกัน : ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ ให้บริการด้านการประมูล 2. Internet Service Provider Scams ความเสียหายที่เกิด : ผู้บริโภคถูก เรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต วิธีป้องกัน : เมื่อได้รับเช็คโดยไม่ ทราบสาเหตุ ก็ไม่ควรตกลงกับคนอื่น

8 BC424 Information Technology8 3. Credit card Fraud ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บเงินจาก ธนาคาร โดยไม่ได้ใช้บัตร วิธีป้องกัน : ไม่ควรแจ้งข้อมูลบัตรให้คน อื่นรู้ 4. Intenational Modem Dialing/ Modem Hijacking ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บเงินค่า โทรทางไกลจำนวนมาก วิธีป้องกัน : ไม่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการ ให้บริการที่เป็นของฟรี

9 BC424 Information Technology9 5. Web Cramming ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บ ค่าบริการโดยที่ไม่เคยใช้หรือสมัคร วิธีป้องกัน : เลือกผู้ให้บริการที่มีความ น่าเชื่อถือ 6. Multilevel Marketing Plans/Pyramids ความเสียหายที่เกิด : ไม่ได้รับ ผลประโยชน์ตามที่ผู้หลอกลวงอ้าง วิธีป้องกัน : ระวังในการสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ต้องหาสมาชิก

10 BC424 Information Technology10 7. Nigerian Money Offers ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลอดเวลา วิธีป้องกัน : ไม่หลงเชื่อผู้ที่เสนอ ผลประโยชน์มหาศาล 8. Work-At-Home ความเสียหายที่เกิด : ไม่ได้รับ ค่าตอบแทนตามที่มีผู้กล่าวอ้าง วิธีป้องกัน : ควรสอบถามรายละเอียด ของธุรกิจที่จะลงทุน

11 BC424 Information Technology11 9. Domain Name Registration Scams ความเสียหายที่เกิด : ชำระเงินโดย ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ วิธีป้องกัน : - หลีกเลี่ยงการใช้บริการขอจด domain name ล่วงหน้า - ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขอจด ทะเบียน - ใช้บริการกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

12 BC424 Information Technology12 THE END Of BC424


ดาวน์โหลด ppt BC424 Information Technology 1 บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google