งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองเท้าสำหรับผู้ป่วย เบาหวาน ผศ. นพ.. สยาม ทองประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองเท้าสำหรับผู้ป่วย เบาหวาน ผศ. นพ.. สยาม ทองประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองเท้าสำหรับผู้ป่วย เบาหวาน ผศ. นพ.. สยาม ทองประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Diabetic foot problem

3 Mechanical stress High-pressure penetrating injury Low pressure applied for a prolonged period of time Repetitive stress of walking

4 Podoscope Orthoprint ®

5 Foot scan

6 Why is off-loading need? Plantar pressure  plantar ulcer Ulceration is often a precursor of LEA

7 IWGDF ให้ตรวจเท้าอย่างสม่ำเสมอ ค้นหาเท้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล ให้ความรู้ในการดูแลเท้าเบาหวานแก่ ผู้ป่วย / ผู้ดูแล / บุคลากรทางการแพทย์ การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม ให้การรักษา / แก้ไขปัญหาเท้าผิดรูป IWGDF: International working group on the diabetic foot

8 Pressure off-loading

9 Ulcer healing

10 Recommendation: ulcer treatment Relieving pressure on ulcers should always be a part of the treatment plan Total-contact casts and nonremovable walkers are the preferred interventions

11 Recommendation: ulcer treatment Forefoot off-loading shoes or cast shoes may be used when above-the ankle devices are contraindicated or not tolerated by the patient Conventional or standard therapeutic footwear should not be used because many other devices are more effective

12 Recommendation: ulcer prevention Regular callus removal should be provided by a skilled health-care professional Patients should be urged not to walk barefoot Therapeutic footwear, including a custom molded insole in a shoe with adequate depth, is the preferred intervention

13 การดูแลเท้าเบาหวาน ตามระดับความเสี่ยง

14 รอง เท้า

15 รูปแบบของ รองเท้า

16 ควรเป็นรองเท้าปลายปิดหุ้มปลายเท้า หุ้ม ส้น หรือมีสายรัดส้นกันเท้าเลื่อนหลุด ห้ามใส่รองเท้าแตะแบบคีบ รูปร่างของรองเท้าเข้ากับเท้า ไม่ควรเป็น รองเท้าหน้าแคบ

17

18 รูปแบบของ รองเท้า ส่วนบนของรองเท้าทำจากวัสดุที่ระบาย อากาศได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง เช่นหนัง หรือผ้า ไม่ควรเป็นพลาสติก ไม่มีตะเข็บแข็งภายในรองเท้า พื้นด้านในมีความนิ่ม ยืดหยุ่น มีความหนา เพียงพอ เข้ารูป กับฝ่าเท้า

19 รูปแบบของ รองเท้า สามารถปรับขยายขนาดได้ เช่น รองเท้า ผูกเชือก หรือรองเท้าที่มีแถบแปะ หรือมี เข็มขัด เพื่อปรับความกว้างตามขนาดเท้า ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของวัน ส้นรองเท้าเตี้ยไม่ควรเป็นชนิดส้นแคบหรือ ส้นหมุด พื้นด้านนอกมีความแข็ง ไม่หักงอหรือเสีย รูปทรงง่าย

20 ขนาดของ รองเท้า ควรวัดขนาดใหม่ทุกครั้งเมื่อซื้อรองเท้า ใหม่ ควรเลือกซื้อรองเท้าตอนเย็น วัดในขณะยืนลงน้ำหนัก และวัดสองข้าง เสมอ

21 ขนาดของ รองเท้า

22 ระยะระหว่างปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดกับ ปลายรองเท้า ควรมีระยะห่างประมาณครึ่ง นิ้วฟุต ถึงเศษสามส่วนสี่นิ้วฟุต ส่วนที่กว้างที่สุดของเท้า ตรงกับส่วนที่ กว้างที่สุดของรองเท้า ความยาวจากส้นรองเท้าถึงบริเวณที่กว้าง ที่สุดของรองเท้าสัมพันธ์กับเท้า ส่วนหน้าของรองเท้าควรกว้างและสูงพอที่ นิ้วเท้าสามารถขยับไปมาได้เล็กน้อย ด้านหลังของรองเท้ากระชับกับส้นเท้า

23 ขนาดของ รองเท้า

24 ข้อแนะ นำอื่นๆ สวมถุงเท้าก่อนใส่รองเท้าเสมอ ถุงเท้าควรทำจากผ้าฝ้าย ถุงเท้าไม่ควรรัดแน่นเกินไป หากถุงเท้ามี ตะเข็บ ควรกลับด้านในออกเพื่อลดการกด ทับ และควรเปลี่ยนถุงเท้าทุกวัน ตรวจดูรองเท้าทั้งภายในและภายนอกก่อน ใส่ทุกครั้ง เมื่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ ควรสวมไม่เกินสอง ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนเป็นคู่เก่าสลับกัน ภายในสองสัปดาห์แรก เพื่อป้องกัน รองเท้ากัด

25

26 การปรับ ดัดแปลง รองเท้า ลดแรงกด แรงเสียดสี กระจายน้ำหนักและแรงกดทับ แก้ไขความผิดรูปต่างๆ ลดการเคลื่อนไหวของข้อเพื่อลดอาการ ปวด

27 การดัดแปลง ภายในรองเท้า รองเท้าหน้าลึก

28 การดัดแปลง ภายในรองเท้า แผ่นรองฝ่าเท้าชนิดเข้ารูปกับฝ่าเท้า

29 การดัดแปลง ภายในรองเท้า Metatarsal padToe crest

30 การดัดแปลง ภายนอกรองเท้า Cushion heelWedge

31 การดัดแปลง ภายนอกรองเท้า FlareExtended heel

32 การดัดแปลง ภายนอกรองเท้า Rocker sole –Compensation for limited ankle dorsiflexion –Relieve pressure under MT head or toe

33 การปรับ / ดัดแปลง รองเท้า

34 รองเท้าสำหรับผู้ป่วยที่ ถูกตัดเท้าบางส่วน Provide shoe filler Equalize weight bearing Protect and accommodate the remaining portion of the foot Improve the gait

35 รองเท้าสำหรับผู้ป่วยที่ ถูกตัดเท้าบางส่วน

36


ดาวน์โหลด ppt รองเท้าสำหรับผู้ป่วย เบาหวาน ผศ. นพ.. สยาม ทองประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google