งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระเพื่อทราบ มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี งบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระเพื่อทราบ มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี งบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระเพื่อทราบ มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี งบประมาณ 2556

2 เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2555 กับปีงบประมาณ 2556 หน่วย ( บาท ) รวมปี 2555 ( ต. ค. – มี. ค.) = 5,583,995.87 บาท รวมปี 2556 ( ต. ค. – มี. ค.) = 8,605,844.75 บาท ส่วนกลา ง เพิ่มขึ้นจากปี 2555 = 3,021,848.88 บาท คิดเป็น 54.12%

3 เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า อาคาร 13 ชั้น และ อาคาร 7 ชั้น เพิ่มขึ้ น 61.5 % เพิ่มขึ้ น 41.6 3%

4 เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า วงแหวนอุตสาหกรรม ( สกส.) และใต้สะพาน ( สบร.) เพิ่มขึ้ น 59.7 5% เพิ่มขึ้ น 44.1 %

5 - เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 น. และปิดเวลา 16.00 น. - ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี งบประมาณ 2556 มาตรการประหยัดไฟฟ้า 1. การใช้ เครื่องปรับอากา ศ

6 2.1 อาคารสำนักงาน ทุกอาคาร - ถอดหลอดไฟฟ้าออกทุก 4 ดวง ถอด 1 ดวง - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงานช่วงเวลาพัก กลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. - ห้องโถงชั้นล่างอาคาร 2 ( ตึก 7 ชั้น ) และ อาคาร 1 ( ตึก 13 ชั้น ) ปิดเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ยกเว้น เฉพาะหน้าลิฟต์ทั้งสองอาคาร 2.2 อาคารจอดรถ - ปิดไฟอาคารตั้งแต่ 20.00 น. ยกเว้นหน้าลิฟต์และ บันไดหนีไฟ 2. การใช้ไฟฟ้าและ แสงสว่าง

7 3.1 อาคาร 1 ( ตึก 13 ชั้น ) วันราชการ - วันคู่เปิดลิฟต์ด้านซ้าย 2 ตัว วันคี่เปิดลิฟต์ ด้านขวา 2 ตัว ยกเว้น ช่วงเวลา 11.30 – 13.00 น. เปิดใช้ทั้ง 2 ด้าน รวม 4 ตัว วันหยุดราชการและช่วงเวลากลางคืน กำหนดเวลา 19.00 – 07.00 น. รุ่งขึ้น เปิดใช้ 1 ตัว 3.2 อาคาร 2 ( ตึก 7 ชั้น ) - ลิฟต์ฝั่งตะวันตก ( ทางเข้าอาคาร 1) เปิดเฉพาะชั้น 1, 3, 5, 7 - ลิฟต์ฝั่งตะวันออก ( ฝั่งด้านโรงอาหาร ) เปิดเฉพาะ ชั้น 1, 3, 4, 6, 7 3. การใช้ลิฟต์ 4. ขอความร่วมมืองดทำอาหารใน สำนักงานทุกหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt วาระเพื่อทราบ มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี งบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google