งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3% ของจำนวนสายทาง ทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้ 2

3 3

4 4

5 ความ เสียหาย หนัก ความ เสียหายเบา 5

6 เสียหายเบา 6

7 เดือ น สำนักทางหลวงชนบทที่ พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. รายงานว่าไม่ชำรุด เสียหาย รายงานว่าชำรุด เสียหาย 7

8 สทช. ที่ 3 AC สาย บ. หนองขนวน ม.3 ต. หนองขยาด อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี หลุมบ่อ 8

9 สทช. ที่ 6 สทช. ที่ 6 สายแยก ทล.2228 – บ. ทิพยโสด ต. หนองแฅง อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น รอยแตกหนัง จระเข้ 9

10 สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ภาพที่ 1 ช่วง กม รอยแตก ตามยาวตาม ขวาง 10

11 รอยแตก ตามยาว สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 11

12 ภาพที่ 3 ช่วง กม กำแพงปากท่อ ชำรุด สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 12

13 ภาพที่ 4 ช่วง กม กำแพงปาก ท่อชำรุด สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 13

14 สทช. ที่ 8 สาย นว.3042 แยก ทล.225 – บ. จิกยาว ต. ห้วยร่ม, ห้วยถั่ว อ. หนอง จ. นครสวรรค์ ภาพที่ 1 ช่วง กม. ที่ ร่องล้อ, รอย แตกหนัง จระเข้ 14

15 สทช. ที่ 8 สาย นว.3042 แยก ทล.225 – บ. จิกยาว ต. ห้วยร่ม, ห้วยถั่ว อ. หนอง จ. นครสวรรค์ ภาพที่ 2 ช่วง กม. ที่ ร่องล้อ, รอย แตกหนัง จระเข้ 15

16 สทช. ที่ 8 สาย บ. เขาปอ – บ. เขานกยูง ต. ท้ายทุ่ง อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร หลุมบ่อ 16

17 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ไหล่ทาง พังทลาย ภาพที่ 1 ช่วง กม. ที่

18 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ภาพที่ 2 ช่วง กม. ที่ ไหล่ทาง พังทลาย 18

19 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ภาพที่ 3 ช่วง กม. ที่ ไหล่ทาง พังทลาย 19

20 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ภาพที่ 4 ช่วง กม. ที่ ไหล่ทาง พังทลาย 20

21 สทช. ที่ 11 สายทางเข้าโรงเรียนบ้านบางนกวัก ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 21 รอย แตกร้าว

22 สทช. ที่ 13 บ้านคู้ยายเอี่ยม หมู่ที่ 11, หมู่ ที่ 12 ต. หนองยาว อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา รอยแตกตาม ขวาง 22

23 23 ไม่ส่ง ภาพ ระหว่าง ดำเนินกา รซ่อม ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ผิวหลุดร่อน ช่วง กม. ที่ สทช. ที่ 16 มห.3023 แยก ทล.212- บ. นาทอง อ. เมือง จ. มุกดาหาร 23

24 24

25 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ยุบตัวเป็นแอ่ง ช่วง กม. ที่ สทช. ที่ 13 สายเทพยา หมู่ 12 ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำ เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา สทช. ที่ 3 ถนน AC สาย รย.5018 สี่แยกพัฒนา บ. คลองยาง อ. เขาชะเมา จังหวัดระยอง

26 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม หลังท่อทรุดตัว ช่วง กม. ที่ สทช. ที่ 13 สายเทพยา หมู่ 12 ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำ เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา ยังไม่เข้า ดำเนินการ แจ้งซ่อมครั้ง ที่ 2 สทช. ที่ 4 สายทาง บ. หนองยาว ม. 7 ซอย 2 ต. เขา ใหญ่ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี

27 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ผิวหลุดร่อน ช่วง กม. ที่ สทช. ที่ 10 ถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ แพะ – บ. แม่แพะ ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ ไม่ส่งภาพ ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม

28 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม หลุมบ่อ ช่วง กม. ที่ สทช. ที่ 13 สายเทพยา หมู่ 12 ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำ เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา ไม่ส่งภาพ ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม

29 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม ( ไม่มีภาพ ) ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ไหล่ทางทรุดตัวเป็น แนวยาว ช่วง กม สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.333- บ้านดอนยอ ต. บ้าน โข้ง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

30 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ยุบตัวเป็นแอ่ง ช่วง กม. ที่ สทช. ที่ 18 สาย แยก ทล.4 - บ้านกอตง ต. คลอง ยา อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ ไม่ส่งภาพ ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม

31 สทช. ชำรุด ( สายทาง ) ยังไม่เข้า ดำเนินการ ( สายทาง ) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ( สายทาง ) ซ่อมแซม แล้วเสร็จ ( สาย ทาง ) ตัดสิทธิ์ เสนอราคา ( สายทาง ) รวม

32 ส่งภาพความชำรุด เสียหาย ไม่ส่งภาพความชำรุด เสียหาย ไม่ชำรุดเสียหาย 32

33 33


ดาวน์โหลด ppt 1. สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google