งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3% ของจำนวนสายทาง ทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้ 2

3 3

4 4

5 ความ เสียหาย หนัก ความ เสียหายเบา 5

6 เสียหายเบา 6

7 เดือ น สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. รายงานว่าไม่ชำรุด เสียหาย รายงานว่าชำรุด เสียหาย 7

8 สทช. ที่ 3 AC สาย บ. หนองขนวน ม.3 ต. หนองขยาด อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี หลุมบ่อ 8

9 สทช. ที่ 6 สทช. ที่ 6 สายแยก ทล.2228 – บ. ทิพยโสด ต. หนองแฅง อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น รอยแตกหนัง จระเข้ 9

10 สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ภาพที่ 1 ช่วง กม.9+980 รอยแตก ตามยาวตาม ขวาง 10

11 รอยแตก ตามยาว สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 11

12 ภาพที่ 3 ช่วง กม.9+695 กำแพงปากท่อ ชำรุด สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 12

13 ภาพที่ 4 ช่วง กม.10+330 กำแพงปาก ท่อชำรุด สทช. ที่ 7 สายแยก ทล.2210 – บ. ไผ่ใหญ่ ต. โพน เมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 13

14 สทช. ที่ 8 สาย นว.3042 แยก ทล.225 – บ. จิกยาว ต. ห้วยร่ม, ห้วยถั่ว อ. หนอง จ. นครสวรรค์ ภาพที่ 1 ช่วง กม. ที่ 15+200 ร่องล้อ, รอย แตกหนัง จระเข้ 14

15 สทช. ที่ 8 สาย นว.3042 แยก ทล.225 – บ. จิกยาว ต. ห้วยร่ม, ห้วยถั่ว อ. หนอง จ. นครสวรรค์ ภาพที่ 2 ช่วง กม. ที่ 15+300 ร่องล้อ, รอย แตกหนัง จระเข้ 15

16 สทช. ที่ 8 สาย บ. เขาปอ – บ. เขานกยูง ต. ท้ายทุ่ง อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร หลุมบ่อ 16

17 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ไหล่ทาง พังทลาย ภาพที่ 1 ช่วง กม. ที่ 0+050 17

18 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ภาพที่ 2 ช่วง กม. ที่ 0+350 ไหล่ทาง พังทลาย 18

19 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ภาพที่ 3 ช่วง กม. ที่ 0+570 ไหล่ทาง พังทลาย 19

20 สทช. ที่ 11 สายบ. จังหูน บ. หนองหอน อ. ท่าเรือ จ. นครศรีธรรมราช ภาพที่ 4 ช่วง กม. ที่ 1+600 ไหล่ทาง พังทลาย 20

21 สทช. ที่ 11 สายทางเข้าโรงเรียนบ้านบางนกวัก ต. สวนหลวง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 21 รอย แตกร้าว

22 สทช. ที่ 13 บ้านคู้ยายเอี่ยม หมู่ที่ 11, หมู่ ที่ 12 ต. หนองยาว อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา รอยแตกตาม ขวาง 22

23 23 ไม่ส่ง ภาพ ระหว่าง ดำเนินกา รซ่อม ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ผิวหลุดร่อน ช่วง กม. ที่ 1+400 สทช. ที่ 16 มห.3023 แยก ทล.212- บ. นาทอง อ. เมือง จ. มุกดาหาร 23

24 24

25 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ยุบตัวเป็นแอ่ง ช่วง กม. ที่ 14+371 25 สทช. ที่ 13 สายเทพยา หมู่ 12 ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำ เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา สทช. ที่ 3 ถนน AC สาย รย.5018 สี่แยกพัฒนา บ. คลองยาง อ. เขาชะเมา จังหวัดระยอง

26 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม หลังท่อทรุดตัว ช่วง กม. ที่ 0+300 26 สทช. ที่ 13 สายเทพยา หมู่ 12 ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำ เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา ยังไม่เข้า ดำเนินการ แจ้งซ่อมครั้ง ที่ 2 สทช. ที่ 4 สายทาง บ. หนองยาว ม. 7 ซอย 2 ต. เขา ใหญ่ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี

27 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ผิวหลุดร่อน ช่วง กม. ที่ 0+000 27 สทช. ที่ 10 ถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ แพะ – บ. แม่แพะ ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ ไม่ส่งภาพ ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม

28 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม หลุมบ่อ ช่วง กม. ที่ 0+400 28 สทช. ที่ 13 สายเทพยา หมู่ 12 ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำ เปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา ไม่ส่งภาพ ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม

29 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม ( ไม่มีภาพ ) ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ไหล่ทางทรุดตัวเป็น แนวยาว ช่วง กม. 1+750- 1+800 29 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.333- บ้านดอนยอ ต. บ้าน โข้ง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

30 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ยุบตัวเป็นแอ่ง ช่วง กม. ที่ 16+850 30 สทช. ที่ 18 สาย แยก ทล.4 - บ้านกอตง ต. คลอง ยา อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ ไม่ส่งภาพ ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม

31 สทช. ชำรุด ( สายทาง ) ยังไม่เข้า ดำเนินการ ( สายทาง ) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ( สายทาง ) ซ่อมแซม แล้วเสร็จ ( สาย ทาง ) ตัดสิทธิ์ เสนอราคา ( สายทาง ) 321-1- 461-5- 101--1- 13131--1- 141-1-- 183--3- รวม 1421110 31

32 ส่งภาพความชำรุด เสียหาย ไม่ส่งภาพความชำรุด เสียหาย ไม่ชำรุดเสียหาย 32

33 33


ดาวน์โหลด ppt 1. สายทางที่ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ปกติชำรุด 585 สายทาง 569 สาย ทาง 16 สาย ทาง 677 กิโลเมตร 658 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 3%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google