งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพอากาศแปรปรวน ส. ค. – ก. ย. 53 ศขอ. กขอ. คปอ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพอากาศแปรปรวน ส. ค. – ก. ย. 53 ศขอ. กขอ. คปอ.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพอากาศแปรปรวน ส. ค. – ก. ย. 53 ศขอ. กขอ. คปอ.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 วัน ที่ ส. ค ส. ค ส. ค.53 ความสูง ( MB ) ระดับสูง ลมฝ่ายตะวันออก (TEJ) ความเร็วระหว่าง 62 – 79 นอต SKEW T. LOG P / VTCC

12 SKEW T. LOG P / VTBS วัน ที่ ส. ค ส. ค.53 ความสูง ( MB ) ระดับสูง ลมฝ่ายตะวันออก (TEJ) ความเร็วระหว่าง 55 – 78 นอต

13 TEJ เคลื่อนตัวผ่านเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

14 km ด้านล่างเป็น convergence ด้านบนเป็น Divergence

15 ฝนตกต่อพื้นที่เดือนสิงหาคม 53 ( % ) วันที่ NNEMD

16

17

18

19

20 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt สภาพอากาศแปรปรวน ส. ค. – ก. ย. 53 ศขอ. กขอ. คปอ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google