งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1. นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1. นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1

2 นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม ) พชค. เพิ่ม จาก 1,500 ( เดิม ) รวม รับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) พชค. เพิ่ม จาก 1,500 ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค. 53 - 31 มี. ค.54 (6 เดือน ) 6,000 1,500 7,5008,200 - 11,700 700 2,200 - - - - 1 เม. ย. 54 - 30 ก. ย. 54 (6 เดือน ) 6,200 1,500 7,700 8,200 - 11,700 500 2,000 8,610 - 12,285 910 2,410 410 1 ต. ค. 54 - 31 ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 6,400 1,500 7,900 8,200 - 11,700 300 1,800 8,610 - 12,285 710 2,210 410 1 ม. ค. 55 6,400 1,500 7,900 9,000 - 12,285 1,100 2,600 2

3 นาย B วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง(เดิม) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น (เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้น สูง(ใหม่) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น (ใหม่) ตก เบิก ส่วน ต่าง / เดือน 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค.54 (6 เดือน) 9,000 1,500 10,500 8,200 - 11,700 1,500 - - - 1 เม.ย.54 - 30 ก.ย.54 (6เดือน) 9,200 1,500 10,700 8,200 - 11,700 1,500 8,610 - 12,285 1,500 - 1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 (3 เดือน) 9,400 1,500 10,900 8,200 - 11,700 1,500 8,610 - 12,285 1,500 - 1 ม.ค. 55 9,400 9,000 - 12,285 1,500 3

4 นาย C วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค. 53 - 31 มี. ค.54 (6 เดือน ) 11,500 1,500 13,000 8,200 - 11,700 200 - - 1 เม. ย. 54- 30 ก. ย. 54 (6 เดือน ) 11,700 - 8,200 - 11,700 - 8,610 - 12,285 585 1 ต. ค. 54 - 31 ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 11,900 - 8,200 - 11,700 - 8,610 - 12,285 385 1 ม. ค. 55 11,900 9,000 - 12,285 385 4

5 นาย D วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค. 53 - 31 มี. ค.54 (6 เดือน ) 10,000 1,500 11,500 8,200 - 11,700 1,500 - - - 1 เม. ย.54 - 30 ก. ย. 54 (6 เดือน ) 10,200 1,500 11,700 8,200 - 11,700 1,500 8,610 - 12,285 1,500 - 1 ต. ค. 54 - 31 ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 10,400 1,500 11,900 8,200 - 11,700 1,3008,610 - 12,285 1,500 200 1 ม. ค. 55 10,400 0 - 15,000 4,600 5

6 นาย E วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือ น พชค. 1500 รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค. 53 - 31 มี. ค.54 (6 เดือน ) 12,000 - 8,200 - 11,700 - - - - 1 เม. ย.54- 30 ก. ย.54 (6 เดือน ) 12,200 - 8,200 - 11,700 - 8,610 - 12,285 85 1 ต. ค. 54 - 31 ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 12,400 - 8,200 - 11,700 - 8,610 - 12,285 - - 1 ม. ค. 55 12,400 0 - 15,000 2,600 6

7 นาย F ลูกจ้างชั่วคราววุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค. 53 - 31 มี. ค.54 (6 เดือน ) 6,000 - - - - - - 1 เม. ย.54- 30 ก. ย.54 (6 เดือน ) 6,000 - - - - - - 1 ต. ค. 54 - 31 ธ. ค.54 (3 เดือน ) 6,000 - - - - - - 1 ม. ค. 55 6,000 0 - 9,000 3,000 7

8 นาย G ลูกจ้างชั่วคราววุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือ น พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค. 53 - 31 มี. ค.54 (6 เดือน ) 9,140 - - - - - 1 เม. ย.54- 30 ก. ย.54 (6 เดือน ) 9,140 - - - - - - 1 ต. ค. 54 - 31 ธ. ค.54 (3 เดือน ) 9,140 - - - - - - 1 ม. ค. 55 9,140 0 - 15,000 5,860 8

9 9 ตัวอย่างการคำนวณ พชค. ตามข้อ 7 ของระเบียบฯ นาย H วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือนค่าตอบแทน นอกเหนือ 2% ฐานคำนวณ (1 -18 ม. ค. 55) พชค. ต่อวัน = (15,000 - 10,200)/31 จำนว นวัน พชค. ที่ได้รับ = พชค. ต่อวัน * จำนวนวัน 10,000200 10,200154.8418 2,787.10 เงินเดือนค่าตอบแทน นอกเหนือ 2% ฐานคำนวณ (19 ม. ค. 55) เป็นต้นไป พชค. ต่อวัน = (15,000 - 10,000)/31 จำนว นวัน พชค. ที่ได้รับ = พชค. ต่อวัน * จำนวนวัน 10,000200 10,000161.2913 2,096.77 * ถ้าระเบียบฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ม. ค. 55


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1. นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google