งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

View 1. Sagittal midline Aorta and left hepatic lobe

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "View 1. Sagittal midline Aorta and left hepatic lobe"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 View 1. Sagittal midline Aorta and left hepatic lobe View 2. Sagittal midline IVC and left hepatic lobe Lt PV View 3. Transverse subxyphoid Confluent of hepatic vein (เขากวาง ของ hepatic vein 3 เส้น )

2 Lt PV View 4. Transverse subcostal Left hepatic vein: Honda sign View 5. Transverse subcostal Caudate lobe + ligamentum venosum View 6. Transverse subcostal Hepatic dome , diaphragm

3 View 7. intercostal view Right PV : anterior & posterior branch View 8. Transverse subcostal Right hepatic vein View 9. Transverse subcostal Hilar portal vein : pipe sign

4 View 10. oblique subcostal
นอนตะแคง ซ้ายลง Gallbladder longitudinal view View 11. Oblique subcostal นอนตะแคง ซ้ายลง Common bile duct View 12. Oblique subcostal นอนตะแคง ซ้ายลง Right kidney and liver


ดาวน์โหลด ppt View 1. Sagittal midline Aorta and left hepatic lobe

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google