งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case conference จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. สุรัสวดี มรรควัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case conference จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. สุรัสวดี มรรควัลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case conference จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. สุรัสวดี มรรควัลย์

2 Personal data ทารกชายไทยอายุ 2 เดือน 2 สัปดาห์ Chief complaint เสมหะคั่งในปอดทั้งสองข้าง Medical diagnosis Preterm 28 weeks with mild RDS with chronic lung disease Precaution O 2 sat drop บ่อย

3 Subjective Examination Present history Twin A Preterm 28 wks VLBW = 1,010 g APGAR score = 9,10 Dx. Mild RDS with congenital pneumonia on nasal CPAP 2 days Oxygen head box + ATB

4 หายใจลำบาก หอบมากขึ้น O 2 sat drop Dx. Preterm 28 weeks with Mild RDS with chronic lung disease Admit NICU on nasal CPAP, Incubator Consult Chest PT 4/5/48 Student's first exam. Refered

5 Past history  มารดาอายุ 28 ปี ตั้งครรภ์ ครั้งแรก G1P0100  ฝากครรภ์ปกติ  ไม่มีอุบัติเหตุขณะตั้งครรภ์  มารดาปฏิเสธโรคประจำตัว  แฝดคนที่ 2 สุขภาพ แข็งแรง

6 Medical assessment 24 มีนาคม 2548 : Sonogram of brain - Normal study of brain 26 เมษายน 2548 : Ultrasound abdomen - Mild liver parenchymatous change

7 Vital signs แปลผล : Normal Arteraial blood gas แปลผล : Respiratory acidosis complete compensate with metabolic alkalosis Complete blood count แปลผล : Anemia Liver function test แปลผล : Cholestatic Jaundice

8 Objective Examination General appearance Hyposthenic body built (BW 1,720g) Central cyanosis On nasal CPAP 5 cmH 2 O, O 2 flow 6 LPM, FiO 2 0.33 On incubator temperature setting 31 o C On pulse oximeter

9 On OG tube Decrease physiological flexor tone in supine Chest wall inspection Sternal, costal, subcostal retraction Upper chest breathing pattern and Accessory muscle work Palpation Rhonchal fremitus of left upper lobe Asynchronize motion of chest wall and abdomen

10 Auscultation Coarse crepitation of both upper lobes (Left > right) Decrease breath sound of both lungs Neuromuscular assessment Mild hypotonia of UEs and LEs Motor development Orofacial function Special sense unstable child

11 Problem summary Secretion in both upper lobes (left > right) Decrease breath sound in both lungs Mild hypotonia Decrease physiological flexor tone

12 Goal of treatment Remove secretion Improve breath sound Improve muscle tone Prevent complication Lung clearance and improve development Short term goal Long term goal

13 Plan of treatment Chest Physical Therapy to remove secretion and improve breath sound Therapeutic exercise to improve muscle tone and prevent complication Positioning to improve physiological posture Sensory stimulation to stimulate sensory development

14 Treatment 1. Standard PD with vibration and suction Supine lying for anterior segment of BUL 2. Modified PD with vibration and suction Supine lying for apical segment of BUL 3 minutes / position / set, 1 set/day or as tolerance

15 3. Passive chest mobilization Stretch anterior rib cage 5 times/set, 1 set/day or as tolerance 4. Therapeutic exercise Approximation technique 5. Therapeutic positioning in hammock 6. Sensory stimulation

16 Progression note 10 พฤษภาคม 2548 S: ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ร้องไห้เป็นบางครั้ง ขณะทำการรักษา BW 1,815 g Normal Vital sign O: General observation: On oxygen cannula, flow 3 LPM Off OG tube Palpation No Rhonchal fremitus in both lungs

17 Auscultation Decrease breath sound in both lungs No adventitious sound A: lung clear + wean off CPAP จาก Chest PT + Medical treatment + RS Maturity P: same as 4 พฤษภาคม 2548 งด PD และ vibration

18 Discussion Twin A Preterm 28 wks. VLBW = 1,010 g APGAR = 9,10 Mild RDS Chronic lung disease On nasal CPAP 5 cmH 2 O, O 2 flow 6 LPM, FiO 2 0.33 On incubator temp. setting 31 o C Cholestatic Jaundice

19 Respiratory distress syndrome RDS Surfactant Respiratory m. Alveoli Respiratory center Preterm FRC WOBV-Q mismatch Hypoxic Hypoxia ถุงลม แฟบ

20 RDS Complication การดูแลทั่วไปตาม อาการ Incubator radian warmer electrolyte การช่วยหายใจและ ให้ออกซิเจน CPAP ให้ Surfactant Treatment ROP Barotrauma PDA BPD

21 Bronchopulmonary dysplasia BPD +ve airway pressure Oxygen toxicity ใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นเวลานาน Fibrosis เนื้อเยื่อ ปอด ถูก ทำลาย Hypercapnia, lobar atelectasis PDA, pulmonary congestion Left to right shunt

22 Treatment ประคับประคอ งอาการ Wean off Oxygen +ve airway pressure Corticosteroid Diuretic : Lasix, HCTZ Bronchodilator : Ventolin Antibiotic Chest PT

23 Cholestatic jaundice น้ำดีคั่งค้างในตับ และท่อน้ำดี ทางเดิน อาหาร Phenobarbital Bilirubin Blood brain barrier Brain damage

24 Prognosis ตอบสนอ งต่อการ รักษาดี No infection and complications BW and maturityD/C Recurrent pulmonary infection Impair pulmonary function Delay development

25 Thank you for your attention !


ดาวน์โหลด ppt Case conference จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. สุรัสวดี มรรควัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google