งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับ จากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พร ดังกล่าวได้มาจาก ความ พยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคล เองต่างหาก อัลเบิร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับ จากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พร ดังกล่าวได้มาจาก ความ พยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคล เองต่างหาก อัลเบิร์ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับ จากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พร ดังกล่าวได้มาจาก ความ พยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคล เองต่างหาก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

2 อ. แน็ต

3 Erythrocyte Leukocyte Thrombocyte

4

5 Heart Fat bodies Liver Stomach

6 Atriums Ventricle

7 Venous SystemVenous System POSTERIOR

8 Posterior vena cava Hepatic veins Sinus venosus

9 Ventral Abdominal veins

10 Posterior vena cava Kidney Liver

11 Posterior vena cava Renal veins Kidney

12 Renal portal vein Kidney Gall Bladder

13 POSTERIOR VEIN

14 AORTIC TRUNK Arterial System COELIACO MESENTERIC ARTERY

15 Aortic trunks Conus arteriosus Truncus arteriosus

16 Aortic trunks Carotid arch Carotid gland Subclavian artery Systemic arch Pulmocutaneous arch Lung

17 Pulmocutaneous arch Systemic arch Coeliaco mesenteric artery Dorsal aorta Renal arteries Common iliac artery

18 Systemic arch Coeliaco mesenteric artery Dorsal aorta Common iliac arteries Renal artery

19 Subclavian artery Systemic arch Coeliaco mesenteric artery Coeliac artery Anterior mesenteric artery Common iliac artery

20 AORTIC TRUNK COELIACO MESENTERIC ARTERY ARTERY

21


ดาวน์โหลด ppt ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับ จากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พร ดังกล่าวได้มาจาก ความ พยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคล เองต่างหาก อัลเบิร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google