งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับจากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พรดังกล่าวได้มาจาก ความพยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคลเองต่างหาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับจากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พรดังกล่าวได้มาจาก ความพยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคลเองต่างหาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับจากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พรดังกล่าวได้มาจาก ความพยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคลเองต่างหาก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

2 Blood Circulation อ.แน็ต

3 Erythrocyte Leukocyte Thrombocyte

4

5 Heart Fat bodies Liver Stomach

6 Atriums Ventricle

7 Venous System POSTERIOR

8 Sinus venosus Posterior vena cava Hepatic veins

9 Ventral Abdominal veins

10 Liver Posterior vena cava Kidney

11 Posterior vena cava Renal veins Kidney

12 Gall Bladder Renal portal vein Kidney

13 POSTERIOR VEIN

14 Arterial System AORTIC TRUNK COELIACO MESENTERIC ARTERY

15 Aortic trunks Truncus arteriosus Conus arteriosus

16 Aortic trunks Carotid arch Truncus arteriosus Carotid gland Subclavian artery Systemic arch Pulmocutaneous arch Lung

17 Coeliaco mesenteric artery
Pulmocutaneous arch Systemic arch Coeliaco mesenteric artery Dorsal aorta Renal arteries Common iliac artery

18 Coeliaco mesenteric artery
Systemic arch Dorsal aorta Renal artery Common iliac arteries

19 Coeliaco mesenteric artery Anterior mesenteric artery
Subclavian artery Coeliac artery Systemic arch Coeliaco mesenteric artery Anterior mesenteric artery Common iliac artery

20 AORTIC TRUNK ARTERY COELIACO MESENTERIC ARTERY

21


ดาวน์โหลด ppt ใครๆมักถือเอาความสำเร็จว่า เป็นพรที่ได้รับจากสวรรค์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พรดังกล่าวได้มาจาก ความพยายามอย่างลำบากตรากตรำของตัวบุคคลเองต่างหาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google