งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ. Atelectasis • สภาพที่ปอดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งข้าง แฟบลง (volume loss) เนื่องจากลม ภายในน้อยลงหรือไม่มีเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ. Atelectasis • สภาพที่ปอดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งข้าง แฟบลง (volume loss) เนื่องจากลม ภายในน้อยลงหรือไม่มีเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ

2 Atelectasis • สภาพที่ปอดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งข้าง แฟบลง (volume loss) เนื่องจากลม ภายในน้อยลงหรือไม่มีเลย

3 Atelectasis 1.Obstructive : endobronchial, external compression 2. Passive : pneumothorax, hydrothorax 3.Compressive : space taking lesion (mass, bulla) 4.Adhesive : surfactant deficiency (RDS) 5.Cicatrization : fibrosis, scar

4 Atelectasis • Increased density • Volume loss - Deviation or displacement of fissure - Clouding of bronchus and vessels - Hilar displacement - Elevation of hemidiaphragm - Displacement of mediastinum - Decreased intercostal space - Compensatory overinflation - Tenting or beak diaphragm

5 Atelectasis • Direct signs - Increased density - Displacement of fissure - Clouding of bronchus and vessels

6

7 RUL atelectasis

8 RUL Atelectasis

9

10 RML atelectasis

11

12 RML Atelectasis

13 LUL atelectasis

14

15 LUFTSICHEL SIGN

16 RLL atlectasis

17 RLL atelectasis

18 Discoid Atelectasis

19 Total Left Lung Atelectasis

20 GOLDEN S SIGN • Peripheral lung collapse & central portion is prevented by presence of the mass • Relevant fissures are concave peripherally but convex centrally (resemble S or reverse S) • Importance – realize presence of central obstruction ex. bronchogenic carcinoma • Initially described for RUL atelectasis, in fact applicable for any lobes

21 GOLDEN’S SIGN

22 Golden S

23 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ. Atelectasis • สภาพที่ปอดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งข้าง แฟบลง (volume loss) เนื่องจากลม ภายในน้อยลงหรือไม่มีเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google