งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนเฉพาะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนเฉพาะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง เข้าสู่บทเรียน

2 ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลย
สวัสดีนักเรียนทุกคน ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลย แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนเฉพาะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง โดย ครู พีระพล ศักดาสาวิตร กลับหน้าหลัก

4 1.ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ ก.4 ข.5 ค.6 ง.8

5 เก่งมาก ถูกต้อง ทำต่อข้อ 2

6 ตอบผิด!!!!!! กลับไปทำข้อ1 ใหม่

7 2.ข้อใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
ก.1 ข.2 ค.3 ง.4

8 เก่งมาก ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

9 ตอบผิด!!!!!! กลับไปทำข้อ2ใหม่

10 จำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้
ยกเว้น 1กับตัวมันเอง เช่น 3 แยกตัวประกอบได้ 1,3 เพราะฉะนั้น 3 เป็นจำนวนเฉพาะ 4 แยกตัวประกอบได้ 1,2,4 เพราะฉะนั้น 4 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำนวนเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google