งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง จำนวน เฉพาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง จำนวน เฉพาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง จำนวน เฉพาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง เข้าสู่บทเรียน

2 แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน สวัสดี นักเรียนทุก คน ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเรียนกัน เลย แนะนำบทเรียน ออกจากบทเรียน

3 แนะนำบทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง จำนวน เฉพาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง โดย ครู พีระพล ศักดา สาวิตร กลับหน้าหลัก

4 1. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ ก.4 ค.6 ข.5 ง.8

5 เก่งมาก ถูกต้อง ทำต่อข้อ 2

6 ตอบผิด !!!!!! กลับไปทำข้อ 1 ใหม่

7 2. ข้อใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ก.1 ค.3 ข.2 ง.4

8 เก่งมาก ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

9 ตอบผิด !!!!!! กลับไปทำข้อ 2 ใหม่

10 จำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถ แยกตัวประกอบได้ จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถ แยกตัวประกอบได้ ยกเว้น 1 กับตัวมันเอง เช่น 3 แยกตัวประกอบได้ 1,3 เพราะฉะนั้น 3 เป็นจำนวนเฉพาะ 4 แยกตัวประกอบได้ 1,2,4 เพราะฉะนั้น 4 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 4 แยกตัวประกอบได้ 1,2,4 เพราะฉะนั้น 4 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง จำนวน เฉพาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google