งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

4 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ

5 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

6 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

7 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ

8 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

9 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป นอกจากนี้ ตัวเลข 0 ใน ภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกต่างๆกัน ตามการใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

10 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

11 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

12 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป 30 thirty164 a/one hundred and sixty-four 40 forty596 five hundred and ninety-six 50 fifty7,830 seven thousand eight hundred and thirty 60 sixty1,000,000 a/one million 70 seventy1,000,000,000 a/one billion 80 eighty 90 ninety

13 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป 1. การออกเสียงตัวเลขให้ระวังคำเหล่านี้นะ คะ เพราะอาจจะออกเสียงผิดพลาด จนทำ ให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้ : fifteen, eighteen, forty, fifty, eighty. 2. เราสามารถใช้ a หรือ one นำหน้า hundred, thousand หรือ million เช่น There’s a hundred / one hundred meters to go! I’ve told you a thousand times not to do that. Unemployment stands at one million four hundred thousand

14 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ Note. a จะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็น ทางการ, one เป็นรูปแบบปกติ ที่ใช้ สำหรับจำนวนนับ เราไม่สามารถไม่ใช้ a หรือ one ได้ 3. ในรูปแบบ จำนวนนับตามด้วย of เช่น hundreds of, thousands of or millions of เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ ต้องมี a/one หรือตัวเลขจำนวนนับ อื่น นำหน้า โดยกรณีนี้ใช้สำหรับ กรณีที่เป็นจำนวนที่ไม่แน่นอน เช่น หลายสิบ (dozens of) หลายร้อย (hundreds of) หลายพัน (thousands of) หรือ หลายล้าน (millions of)

15 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป เช่น There were hundreds of people in the square, NOT eight hundreds of… A drop of water consists of millions of atoms 4. เราใช้ and เชื่อมระหว่าง hundred และจำนวนตัวเลขที่เหลือ ( แต่ไม่ใช่ สำหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริกา ) 5. สำหรับตัวเลข 1100, 1200 ถึง 1900 บางครั้งเราอ่านว่า eleven hundred, twelve hundred ตามลำดับ เช่น The hostage spent over fourteen hundred days in captivity.

16 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

17 หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ ถัดไป หน้าหลัก เมนูหลัก ย้อนกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google