งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ แบตเตอรี่ รีเลย์แตร แตรเสียงสูง แตรเสียงต่ำ สวิตช์แตร ฟิวส์ EB-15 0.3 O/B 0.5 G/R 0.5 G/O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ แบตเตอรี่ รีเลย์แตร แตรเสียงสูง แตรเสียงต่ำ สวิตช์แตร ฟิวส์ EB-15 0.3 O/B 0.5 G/R 0.5 G/O."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + แบตเตอรี่ รีเลย์แตร แตรเสียงสูง แตรเสียงต่ำ สวิตช์แตร ฟิวส์ EB-15 0.3 O/B 0.5 G/R 0.5 G/O

2 + แบตเตอรี่ SBF-120A SBF-60A ฟิวส์ C-15 ไฟเบรก 10A สวิตช์ไฟเบรก 0.85 G 0.85 R 5 W ไฟเบรกซ้าย ไฟเบรกขวา ไฟเบรกดวงที่ 3

3 + แบตเตอรี่ B1 IG1 สวิตช์ไฟถอย ฟิวส์ไฟถอย C10-15A SBF5-40A หลอดไฟถอยขวา หลอดไฟถอยซ้าย 0.85 R/Y 3 B/Y 3 W/B 8 B/R 0.85 W

4 + แบตเตอรี่ สวิตช์ไฟฉุกเฉิน สวิตช์ไฟเลี้ยว ฟิวส์เมน 120A IG2 60A B2 IG2 EB16-10A C-4 10A RH LH RH B L E ไฟเลี้ยวขวา ไฟเลี้ยวซ้าย แฟลช เชอร์ 5 6 7 13 582 4 ไฟเลี้ยวซ้าย 0.5 G 2 W 0. 5 W 3 B/R 0.5 BR 0.5 BR/W 0.5 G/B 0.5 G/W 0.5 G/B

5 + แบตเตอรี่ สวิตช์ไฟฉุกเฉิน สวิตช์ไฟเลี้ยว ฟิวส์เมน 120A IG2 60A B2 IG2 EB16-10A C-4 10A RH LH RH B L E ไฟเลี้ยวขวา ไฟเลี้ยวซ้าย แฟลช เชอร์ 5 6 7 13 582 4 ไฟฉุกเฉิน 0.5 G 2 W 0. 5 W 3 B/R 0.5 BR 0.5 BR/W 0.5 G/B 0.5 G/W 0.5 G/B

6 + P-1 P-5 P-10 P-6 วงจรไฟ เลี้ยวและ ไฟ ฉุกเฉิน Design By Wiroon P-2 ขณะเลี้ยวซ้าย MAIN C108 SBF1-120A IG. 2 SBF9-60A B62 B56 8 B/R 5 W B16 B60 B61 H6 H9 F5 F6 H37 C27 C35 D34 H37 H9 C1 C18 H36 D33 H6 H18 B2 IG2 EB16-10A HAZARD HAZARD WARNING SW. FLASHER UNIT TURN SIGNAL LIGHT SW LH RH RR TURN SIGNAL LIGHT-LH SIDE TURN SIGNAL LIGHT-LH FRT TURN SIGNAL LIGHT-LH DOOR MIRROR TURN SIGNAL LIGHT-LH RR TURN SIGNAL LIGHT-RH FRT TURN SIGNAL LIGHT-RH SIDE TURN SIGNAL LIGHT-RH DOOR MIRROR TURN SIGNAL LIGHT-RH C109 C36 C2 1 2 1 7 C4-10ATURN 4 2 3 4 2 1 1 5 8 5 6 7 18 30 10 2 1 1 4 4 8 6 2 2 3 3 22 11 13 3 4 9 1 4 9 15 13 0.5 W 0.5 BR 0.5 B 0.5 BR/W 2 W 0.5 G 0.5 G 0.5 G/W 0.5 G/B 0.5 B 2B 0.5 G/B 0.5 G/B 0.5 G/W 0.5 G/W SW. IG E B L

7 + P-1 P-5 P-10 P-6 วงจรไฟ เลี้ยวและ ไฟ ฉุกเฉิน Design By Wiroon P-2 ขณะเลี้ยวขวา MAIN SBF1-120A IG. 2 SBF9-60A EB16-10A HAZARD HAZARD WARNING SW. FLASHER UNIT TURN SIGNAL LIGHT SW C4-10ATURN RR TURN SIGNAL LIGHT-LH SIDE TURN SIGNAL LIGHT-LH FRT TURN SIGNAL LIGHT-LH DOOR MIRROR TURN SIGNAL LIGHT-LH RR TURN SIGNAL LIGHT-RH FRT TURN SIGNAL LIGHT-RH SIDE TURN SIGNAL LIGHT-RH DOOR MIRROR TURN SIGNAL LIGHT-RH C108 B62 B56 5 W B16 B60 B61 1 7 3 H6 H9 F6 H37 C27 C35 D34 H37 H9 H6 30 4 9 H6 H9 F5 C1 C18 H36 D33 H18 10 9 15 C109 C36 C2 4 4 2 22 4 9 1 13 0.5 B 2B 4 2 3 4 2 1 1 5 8 5 6 7 13 1 13 4 0.5 G/B 0.5 G/W 8 B/R 5 W 2 1 7 18 2 1 1 0.5 W 0.5 B 2 W 0.5 G 0.5 G LH RH 3 1 0.5 BR/W 0.5 G/W 0.5 G/B 0.5 G/B 0.5 G/B 4 1 15 0.5 G/W 22 3 8 6 B2 IG2 SW. IG E B L

8 + P-1 P-5 P-10 P-6 วงจรไฟ เลี้ยวและ ไฟ ฉุกเฉิน Design By Wiroon P-2 MAIN SBF1-120A IG. 2 SBF9-60A EB16-10A HAZARD HAZARD WARNING SW. FLASHER UNIT TURN SIGNAL LIGHT SW RR TURN SIGNAL LIGHT-LH SIDE TURN SIGNAL LIGHT-LH FRT TURN SIGNAL LIGHT-LH DOOR MIRROR TURN SIGNAL LIGHT-LH RR TURN SIGNAL LIGHT-RH FRT TURN SIGNAL LIGHT-RH SIDE TURN SIGNAL LIGHT-RH DOOR MIRROR TURN SIGNAL LIGHT-RH 0.5 BR/W C108 B62 B56 B16 B60 B61 H6 H9 H37 H36 H6 18 6 F5 F6 H37 C27 C35 D34 H37 H9 C1 C18 H36 D33 H18 1 4 1 30 10 4 4 2 3 4 2 1 1 5 8 5 6 7 3 1 13 4 0.5 G/W 2 1 7 18 2 1 1 3 1 3 IG2 C109 C36 C2 4 4 8 2 222 9 1 9 15 13 8 B/R 5 W 0.5 W 0.5 BR 0.5 B 0.5 BR/W 2 W 0.5 G 0.5 G 0.5 G/W 0.5 G/B SW. IG 0.5 B 2B 0.5 G/B 0.5 G/B 0.5 G/W 0.5 G/W E B L

9 + P-1 P-5 P-10 P-6 ไฟเลี้ยว ไม่ติดทั้ง 2 ข้าง Design By Wiroon P-2

10 + P-1 P-5 P-10 P-6 P-2 วงจรไฟ เลี้ยวและ ไฟ ฉุกเฉิน Design By Wiroon


ดาวน์โหลด ppt + แบตเตอรี่ รีเลย์แตร แตรเสียงสูง แตรเสียงต่ำ สวิตช์แตร ฟิวส์ EB-15 0.3 O/B 0.5 G/R 0.5 G/O.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google