งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0462 Electronic Project Management and Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0462 Electronic Project Management and Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0462 Electronic Project Management and Design
Examination (Hint) and Assignment

2 Examination วันที่สอบ : อาทิตย์ที่ 10 ต.ค เวลาสอบ : 14:00 – 17:00 น. ห้องสอบ : จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ คะแนนรวม : 40 คะแนน Remarks:- Open books Electronic Drafting template

3 ตอนที่ 1 (20 คะแนน) ข้อที่ 1 – 4 ข้อละ 5 คะแนน ตอนที่ 2 (20 คะแนน)
ข้อที่ 5 มี 4 ข้อย่อย Standard Schematic & PCB  Drafting Template Project Planning [AON] Electrical Measurement [Verify] Project Management [idea] Circuit Design [Instrumentation Amp. or Pre-Mic] 5.1 ………… ……………… 5.3 ………… ………………

4 Through Hold Technology Surface Mount Technology
Assignment จากวงจรในรูปที่ 1 กับข้อมูลที่ให้ในตารางที่ 1 ให้ทำการพัฒนาต้นแบบของวงจรที่มีต้นทุนต่อชิ้นต่ำสุด และใช้พื้นที่ของแผ่นวงจรพิมพ์(PCB)เล็กที่สุด โดยไม่ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ตามลำดับของการ ดำเนินงานดังต่อไปนี้ ตารางที่ 1 ข้อมูลสำหรับการออกแบบ Description Through Hold Technology Surface Mount Technology Price per($B) PCB L x W (mm.) 1 100 1000 Resistor 1/8W ±1% 0.40 0.36 0.30 6 x 1.5 1.00 0.85 0.70 1.6 x 0.8 Resistor 1/8W ±5% 0.27 0.25 0.90 0.75 0.65 Resistor 1/4W ±1% 10 x 2.4 1.50 1.25 1.10 2.0 x 1.5 Resistor 1/4W ±5% 0.20 0.18 0.15 1.40 1.20 Capacitor(Polyester)[SMD0805] 3.60 3.24 2.70 8 x 2.4 0.95 Diode 1N4148 1.80 1.55 1.35 3.1 x 2 LF351 12.00 10.80 9.00 10 x 8 18.00 15.50 12.50 5.0 x 4 PCB Single Side ( 1inch2) 30.00 27.00 21.00 25 x 25 รูปที่ 1 Wein-bridge Oscillator

5 Assignment ออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณ(Wien-bridge Oscillator) ของวงจรในรูปที่ 1 ที่ความถี่ 10kHz โดยอาศัยสมการที่กำหนดให้ เมื่อ C1 = C2 = C มีค่า 8.2nF และ R1 = R2 = R พร้อมแสดงวิธีการคำนวณ

6 Assignment 2. เขียนรายการอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด(Bill Of Materials) โดยละเอีย ลงในตารางที่ 2 ดังแสดงตามตัวอย่าง ตารางที่ 2 Bill Of Materials(BOM) item Description Company Part Num. Manufacturer Component ID Quantity Part Per 1 1,000 8.2nF [0805] Cap.Inc. C1 , C2 2 1.10 0.85 1N4148 Diode Inc. D1 , D2 1.80 1.35 XXX XXX None

7 Assignment 3. คำนวณต้นทุนของอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดรวมกับ
ค่าพัฒนาแผ่นวงจรพิมพ์ที่จำนวน 1000 ชิ้น 4. อธิบายถึงเหตุผลของการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีกับการเลือกใช้อุปกรณ์ค่าซ้ำ เหตุผลของการเลือกเทคโนโลยีแบบ _____________ เพราะว่า ______________ ________________________________________________________________ และเหตุผลของการเลือกใช้อุปกรณ์ค่าซ้ำ เพราะว่า ________________________

8 งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งภายในวันที่ 24 กันยายน 2553 นะครับ
ตรวจสอบคะแนนเก็บ

9 กรุณาส่งแบบประเมิณการสอน ด้วยครับ...ขอบคุณครับ
“ Finish ”


ดาวน์โหลด ppt EEET0462 Electronic Project Management and Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google