งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0462 Electronic Project Management and Design Examination (Hint) and Assignment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0462 Electronic Project Management and Design Examination (Hint) and Assignment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0462 Electronic Project Management and Design Examination (Hint) and Assignment

2 วันที่สอบ : อาทิตย์ที่ 10 ต. ค. 2553 เวลาสอบ : 14:00 – 17:00 น. ห้องสอบ : จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ คะแนนรวม : 40 คะแนน Examination Remarks:-  Open books  Electronic Drafting template

3 1.Standard Schematic & PCB  Drafting Template 2.Project Planning [AON] 3.Electrical Measurement [Verify] 4.Project Management [idea] 5.Circuit Design [Instrumentation Amp. or Pre-Mic] 5.1 …………5.2 ……………… 5.1 …………5.2 ……………… 5.3 …………5.4 ……………… 5.3 …………5.4 ……………… ตอนที่ 1 (20 คะแนน ) ข้อที่ 1 – 4 ข้อละ 5 คะแนน ตอนที่ 2 (20 คะแนน ) ข้อที่ 5 มี 4 ข้อ ย่อย

4 Assignment รูปที่ 1 Wein- bridge Oscillator จากวงจรในรูปที่ 1 กับข้อมูลที่ให้ในตารางที่ 1 ให้ทำการพัฒนาต้นแบบของวงจรที่มีต้นทุนต่อชิ้นต่ำสุด และใช้พื้นที่ของแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) เล็กที่สุด โดยไม่ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ตามลำดับของการ ดำเนินงานดังต่อไปนี้ Description Through Hold TechnologySurface Mount Technology Price per($B)PCB L x W (mm.) Price per($B)PCB L x W (mm.) 1100100011001000 Resistor 1/8W ±1%0.400.360.306 x 1.51.000.850.701.6 x 0.8 Resistor 1/8W ±5%0.300.270.256 x 1.50.900.750.651.6 x 0.8 Resistor 1/4W ±1%0.400.360.3010 x 2.41.501.251.102.0 x 1.5 Resistor 1/4W ±5%0.200.180.1510 x 2.41.401.201.002.0 x 1.5 Capacitor(Polyester)[SMD0805]3.603.242.708 x 2.41.100.950.852.0 x 1.5 Diode 1N41480.300.270.258 x 2.41.801.551.353.1 x 2 LF35112.0010.809.0010 x 818.0015.5012.505.0 x 4 PCB Single Side ( 1inch 2 )30.0027.0021.0025 x 2530.0027.0021.0025 x 25 ตารางที่ 1 ข้อมูลสำหรับการออกแบบ

5 Assignment 1. ออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณ (Wien-bridge Oscillator) ของวงจร ในรูปที่ 1 ที่ความถี่ 10kHz โดยอาศัย สมการที่กำหนดให้ เมื่อ C1 = C2 = C มีค่า 8.2nF และ R1 = R2 = R พร้อมแสดงวิธีการคำนวณ

6 Assignment 2. เขียนรายการอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด (Bill Of Materials) โดยละเอีย ลง ในตารางที่ 2 ดังแสดงตามตัวอย่าง item Description Company Part Num. Manufacturer Component ID Quantity Part Per 11,000 18.2nF [0805]100 000Cap.Inc.C1, C221.100.85 21N4148100 001Diode Inc.D1, D221.801.35 XXX None XXX None XXX None XXX None ตารางที่ 2 Bill Of Materials(BOM)

7 Assignment 3. คำนวณต้นทุนของอุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งหมดรวมกับ ค่าพัฒนาแผ่นวงจรพิมพ์ที่ จำนวน 1000 ชิ้น 4. อธิบายถึงเหตุผลของการพิจารณาเลือกเทคโนโลยี กับการเลือกใช้อุปกรณ์ค่าซ้ำ เหตุผลของการเลือกเทคโนโลยีแบบ _____________ เพราะว่า ______________ _______________________________________ _________________________ และเหตุผลของการเลือกใช้อุปกรณ์ค่าซ้ำ เพราะว่า ________________________ _______________________________________ _________________________

8 งานที่ได้รับ มอบหมาย ส่งภายในวันที่ 24 กันยายน 2553 นะครับ ตรวจสอบ คะแนนเก็บ

9 กรุณาส่งแบบ ประเมิณการสอน ด้วยครับ... ขอบคุณครับ “ Finish ”


ดาวน์โหลด ppt EEET0462 Electronic Project Management and Design Examination (Hint) and Assignment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google