งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โวหารภาพพจน์. คือ กลวิธีการนำเสนอสารโดยการพลิก แพลงภาษาที่ใช้พูด หรือเขียนให้แปลก ออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทำให้ผู้อ่าน เกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โวหารภาพพจน์. คือ กลวิธีการนำเสนอสารโดยการพลิก แพลงภาษาที่ใช้พูด หรือเขียนให้แปลก ออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทำให้ผู้อ่าน เกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โวหารภาพพจน์

2 คือ กลวิธีการนำเสนอสารโดยการพลิก แพลงภาษาที่ใช้พูด หรือเขียนให้แปลก ออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทำให้ผู้อ่าน เกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ เกิด ความรู้สึกสะเทือนใจ เป็นการเปรียบเทียบ ให้เห็นภาพอย่างชัดเจน

3 ๑. อุปมา (Simile) การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับ สิ่งหนึ่งโดยใช้คำเชื่อมที่มีความหมาย เช่นเดียวกับ คำว่า " เหมือน " เช่น ดุจ ดั่ง ราว กับ เปรียบ ประดุจ เฉก ปาน ประหนึ่ง ฯลฯ

4 ๑. อุปมา (Simile) จมูกเหมือนลูกชมพู่ ปากเธอเหมือน กระจับอ่อนๆ ใบหูเหมือนทอดมันร้อนๆ ฟันเรียงสลอนเหมือน ข้าวโพดพันธุ์ดี ตาเหมือนตามฤคมาศ พิศคิ้วพระลอราช ประดุจแก้วเกาทัณฑ์ ก่งนา

5 ๒. อุปลักษณ์ (Metaphor) อุปลักษณ์ ก็คล้ายกับอุปมาโวหารคือ เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกัน แต่เป็น การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง อุปลักษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือน อุปมา แต่ใช้วิธีกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจ เอาเอง ที่สำคัญอุปลักษณ์จะไม่มี คำเชื่อมเหมือนอุปมา

6 ๒. อุปลักษณ์ (Metaphor) ขอเป็นเกือกทองรองบาทา ไปจนกว่าชีวันจะ บรรลัย ทหารเป็นรั้วของชาติ เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือหมาวัด เธอเป็นดินหรือเธอเป็นหญ้าแท้จริงมีค่ากว่าใคร นิรันดร์ ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ครูคือแม่พิม์ของชาติ ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง

7 ๓. ปฏิพากย์ (Paradox) ปฏิพากย์ หรือ ปรพากย์ คือการใช้ ถ้อยคำที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกันมากล่าว อย่าง กลมกลืนกันเพื่อเพิ่มความหมายให้มี น้ำหนักมากยิ่งขึ้น

8 ๓. ปฏิพากย์ (Paradox) เลวบริสุทธิ์ เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย สวยเป็นบ้า สวยอย่างร้ายกาจ รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ สวรรค์บนดิน ยิ่งรีบยิ่งช้า น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย

9 ๔. อติพจน์ (Hyperbole) อติพจน์ หรือ อธิพจน์ คือโวหารที่ กล่าวเกินความจริง เพื่อเน้นความรู้สึก ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ภาพพจน์ชนิดนี้นิยมใช้กันมากแม้ใน ภาษาพูด เพราะเป็นการกล่าวที่ทำให้ เห็นภาพได้ง่ายและแสดงความรู้สึก ของกวีได้อย่างชัดเจน

10 ๔. อติพจน์ (Hyperbole) คิดถึงใจจะขาด คอแห้งเป็นผง ร้อนตับจะแตก หนาวกระดูกจะหลุด การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า คิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก

11 ๕. บุคลาธิษฐาน (Personification) บุคลาธิษฐาน หรือบุคคลวัต คือการ กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิต ไม่มี ความคิด ไม่มีวิญญาณ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อิฐ ปูน หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ต้นไม้ สัตว์ โดยให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ แสดงกิริยาอาการและ ความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์

12 ๕. บุคลาธิษฐาน (Personification) มองซิ.. มองทะเล บางครั้งมันบ้าบิ่น ทะเลไม่เคยหลับใหล บางครั้งยัง สะอื้น เห็นลมคลื่นเห่จูบหิน กระแทกหินดังครืน ครืน ใครตอบได้ไหมไฉนจึงตื่น ทะเลมันตื่นอยู่ ร่ำไป

13 ๖. สัญลักษณ์ (Symbol) สัญลักษณ์ เป็นการเรียกชื่อสิ่งๆหนึ่ง โดยใช้คำอื่นมาแทน ไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่คำที่นำมาแทนจะเป็นคำที่ เกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซึ่ง ใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจและรู้จัก กันโดยทั่วไป

14 ๖. สัญลักษณ์ (Symbol) สีดำ แทน ความตาย ความชั่วร้าย สีขาว แทน ความบริสุทธิ์ กุหลาบแดง แทน ความรัก หงส์ แทนคนชั้นสูง กาแทนคนชั้นต่ำ ลาแทน คนโง่ คนน่า สงสาร

15 ๗. นามนัย (Metonymy) นามนัย คือการใช้คำหรือวลีซึ่งบ่ง ลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง คล้ายๆ สัญลักษณ์ แต่ต่างกันตรงที่ นามนัย นั้นจะดึงเอาลักษณะบางส่วนของสิ่ง หนึ่งมากล่าว ให้หมายถึงส่วนทั้งหมด

16 ๗. นามนัย (Metonymy) เมืองโอ่ง หมายถึง จังหวัด ราชบุรี มือที่สาม หมายถึงผู้ก่อกวน ทีมสิงโตคำรามหมายถึงทีมอังกฤษ ฉัตรหมายถึงกษัตริย์ ทีมกังหันลมหมายถึงทีมเนเธอร์แลนด์ เมืองย่าโม หมายถึง จังหวัด นครราชสีมา

17 ๘. สัทพจน์ (Onematoboeia) สัทพจน์ หมายถึงภาพพจน์ที่เลียน เสียง ธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียง สัตว์ เสียงคลื่น เสียงลม เสียงฝน ตก เสียงน้ำไหล ฯลฯ การใช้ภาพพจน์ประเภทนี้จะทำให้ เหมือนได้ยินเสียงนั้นจริง ๆ

18 ๘. สัทพจน์ (Onematoboeia) ลูกหมาร้องบ๊อกๆๆ ลุกนก ร้องจิ๊บๆๆ ลูกแมวร้องเหมียวๆๆ เปรี้ยง ๆ ดังเสียงฟ้าฟาด คลื่นซัดครืนครืนซ่าที่ผาแดง เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีด โหวย กระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหาย

19

20 ขอบคุณครับ ^^

21 โดย - นายศิรวัชร จรัสโชค เลขที่ ๒ - นายนพกร วงศ์หนองเตย เลขที่ ๓ - นายปิยวิช ตันบุรินทร์ทิพย์เลขที่ เลขที่ ๗ - นายธฤต วิประกษิต เลขที่ ๑๓ - นายวริศ ศรีทรัพย์ เลขที่ ๓๑ - นายนพวงศ์ อานุภาพเสถียร เลขที่ ๓๗ - นายกันต์ชญานิน ตันปิชาติ เลขที่ ๓๘


ดาวน์โหลด ppt โวหารภาพพจน์. คือ กลวิธีการนำเสนอสารโดยการพลิก แพลงภาษาที่ใช้พูด หรือเขียนให้แปลก ออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทำให้ผู้อ่าน เกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google