งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดซื้อร่วม
ประเภท ลดต้นทุน (เป้า/ผล) มูลค่าจัดซื้อร่วม ยา 10/+4.6 20/26.6 วัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ X-ray 20/-10 20/12.5 วัสดุเทคนิคการแพทย์ 20/-2.4 20/12.7 วัสดุทันตกรรม 20/-2.9 20/23.8 วัสดุการแพทย์ (Instrument) ในห้องผ่าตัดที่มีราคาแพง 20

3 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (ไตรมาสที่ 1)
ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อยา ซื้อร่วมเขต %ซื้อยาร่วมเขต ซื้อร่วมจังหวัด %ซื้อยาร่วมจังหวัด ซื้อ GPO %ยาGPO ซื้อเอง เพิ่ม/ลด % เลย 128,378,529 11,404,278 33.1 230,870 0.67 4,481,021 12.99 18,379,813 34,496,028 7.5 วังสะพุง 18,753,118 594,519 16.1 135,000 3.66 1,011,588 27.44 1,945,767 3,686,921 ด่านซ้าย 16,627,744 829,010 20.0 207,252 5.00 506,401 12.22 2,602,386 4,145,087 ภูกระดึง 10,866,812 493,041 14.3 134,788 3.90 1,409,206 40.77 1,419,042 3,456,135 27.2 เชียงคาน 11,872,446 728,667 113,142 3.11 1,308,371 35.92 1,492,711 3,642,950 22.7 ปากชม 6,382,494 190,636 11.9 131,117 8.20 546,477 34.20 729,855 1,598,139 0.2 ท่าลี่ 7,211,408 351,399 25.7 379,447 27.79 570,096 41.75 64,635 1,365,672 ผาขาว 8,390,247 26,000 1.3 180,700 8.87 172,195 8.46 1,657,664 2,036,578 ภูเรือ 4,145,254 328,494 26.4 35,076 2.82 422,497 34.00 456,553 1,242,683 19.9 เอราวัณ 4,950,779 245,387 29.2 33,646 4.01 327,120 38.97 233,200 839,425 นาด้วง 3,519,145 145,682 18.4 185,888 23.49 102,355 12.93 357,436 791,416 ภูหลวง 3,301,107 141,430 13.3 30,377 2.86 395,668 37.21 495,821 1,063,349 28.8 นาแห้ว 2,188,635 202,317 23.0 39,058 4.45 188,028 21.42 448,513 877,965 60.5 รวม 226,587,719 15,680,859 26.5 1,836,360 3.10 11,441,023 19.31 30,283,397 59,242,349 4.6

4 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB) เดือนตุลาคม2556-พฤศจิกายน2556 (ราย 2 เดือน)
ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อวัสดุฯLab ซื้อร่วมเขต %ซื้อร่วมเขต ซื้อร่วมจังหวัด % ซื้อร่วมจังหวัด ซื้อเอง เพิ่ม/ลด % เลย 35,441,536 - 5,822,360 วังสะพุง 9,011,202 1,250,806 ด่านซ้าย 4,350,483 791,436 9.2 ภูกระดึง 4,083,696 315,651 76 101,011 24 416,662 เชียงคาน 3,299,348 837,039 52.2 ปากชม 3,177,833 425,941 ท่าลี่ 3,266,193 308,450 65 124,514 26 40,930 473,894 ผาขาว 4,489,695 648,695 649,695 ภูเรือ 2,368,521 319,407 73 49,467 11 66,450 435,324 10.3 เอราวัณ 4,289,502 843,156 17.9 นาด้วง 2,730,500 343,087 ภูหลวง 3,292,407 348,200 54 104,125 16 187,110 639,435 16.5 นาแห้ว 1,253,233 249,559 19.5 รวม 81,054,150 1,291,708 9.4 379,117 2.8 11,506,568 13,178,393

5 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และX-ray เดือนตุลาคม2556-พฤศจิกายน2556 (ราย 2 เดือน)
ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อ ซื้อร่วมจังหวัด %ซื้อร่วมจังหวัด ซื้อเอง เพิ่ม/ลด % เลย 54,089,947 124,445 1 8,596,706 8,721,151 วังสะพุง 9,775,850 147,231 22 531,292 678,523 ด่านซ้าย 3,543,591 168,991 27 456,974 625,966 6 ภูกระดึง 4,695,388 441,519 54 371,785 813,304 4 เชียงคาน 6,596,705 193,499 23 643,540 837,039 ปากชม 2,474,984 195,800 31 435,638 631,438 53 ท่าลี่ 2,906,885 41,760 10 390,741 432,501 ผาขาว 2,042,440 108,329 35 200,950 309,279 ภูเรือ 1,043,252 76,204 165,967 242,171 39 เอราวัณ 1,216,897 56,165 62 34,930 91,095 นาด้วง 2,097,962 - 137,650 ภูหลวง 2,524,238 65,396 20 259,050 324,446 นาแห้ว 598,816 134,124 64 74,289 208,092 109 รวม 93,606,954 1,753,462 12 12,161,862 14,052,653

6 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม (ไตรมาสที่ 1)
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม (ไตรมาสที่ 1) ร.พ. มูลค่าการจัดซื้อ มูลค่าการจัดซื้อ ต.ค.-ธ.ค. 2556 ปี 2556 ซื้อร่วมเขต %ซื้อร่วมเขต ซื้อเอง รวม เพิ่ม/ลด % เลย 785,200.00 192,750.00 43.24 253,102.00 445,852.00 127.13 นาด้วง 232,809.97 0.00 44,610.00 -23.35 เชียงคาน 767,262.05 138,508.20 -27.79 ปากชม 343,172.30 28,800.00 30.65 65,167.90 93,967.90 9.53 ด่านซ้าย 500,000.00 123,286.00 -1.37 นาแห้ว 307,249.77 21,600.00 30.38 49,498.20 71,098.20 -7.44 ภูเรือ 349,953.00 97,934.00 11.94 ท่าลี่ 774,407.50 189,445.64 -2.15 วังสะพุง 1,186,562.00 121,670.00 28.58 304,150.00 425,820.00 43.55 ภูกระดึง 673,965.00 102,595.00 54.28 86,429.00 186,024.00 10.41 ภูหลวง 469,880.69 35,250.00 -69.99 ผาขาว 727,594.31 53,880.00 -70.38 เอราวัณ 496,691.19 54,261.05 -56.30 7,614,747.78 467,415.00 23.8 1,495,521.99 1,959,936.99 2.95

7 งาน mobile unit รอบที่ 1 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557
ตรวจเฉพาะในงานกาชาด และเขตอำเภอเมืองเลย


ดาวน์โหลด ppt ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google