งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6 วัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ X-ray 20/-1020/12.5 วัสดุเทคนิคการแพทย์ 20/-2.420/12.7 วัสดุทันตกรรม 20/-2.920/23.8 วัสดุการแพทย์ (Instrument) ในห้อง ผ่าตัดที่มีราคาแพง 20

3 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ( ไตร มาสที่ 1) ข้อมูลจัดซื้อ จริงปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อยา ซื้อร่วม เขต % ซื้อยา ร่วมเขต ซื้อร่วม จังหวัด % ซื้อยา ร่วม จังหวัด ซื้อ GPO % ยา GPO ซื้อเอง รวม จัดซื้อยา เพิ่ม / ลด % เลย 128,378, ,404, , ,481, ,379, ,496, วังสะ พุง 18,753, , , ,011, ,945,76 7 3,686, ด่าน ซ้าย 16,627, , , , ,602,38 6 4,145, ภู กระดึง 10,866, , , ,409, ,419,04 2 3,456, เชียง คาน 11,872, , , ,308, ,492,71 1 3,642, ปาก ชม 6,382, , , , ,855 1,598, ท่าลี่ 7,211, , , , ,635 1,365, ผาขาว 8,390,247 26, , , ,657,66 4 2,036, ภูเรือ 4,145, , , , ,553 1,242, เอราวั ณ 4,950, , , , , , นาด้วง 3,519, , , , , , ภู หลวง 3,301, , , , ,821 1,063, นา แห้ว 2,188, , , , , , รวม 226,587, ,680, ,836, ,441, ,283, ,242,

4 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (LAB) เดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2556 ( ราย 2 เดือน ) ข้อมูลจัดซื้อ จริงปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อวัสดุ ฯ Lab ซื้อร่วม เขต % ซื้อ ร่วมเขต ซื้อร่วม จังหวัด % ซื้อ ร่วม จังหวัด ซื้อเอง รวมจัดซื้อ วัสดุฯ Lab เพิ่ม / ลด % เลย 35,441, ,822, วังสะ พุง 9,011, ,250, ด่าน ซ้าย 4,350, , ภู กระดึ ง 4,083, , , , เชียง คาน 3,299, , ปาก ชม 3,177, , ท่าลี่ 3,266, , , , , ผา ขาว 4,489, , , ภูเรือ 2,368, , , , , เอราวั ณ 4,289, , นา ด้วง 2,730, , ภู หลวง 3,292, , , , , นา แห้ว 1,253, , รวม 81,054,150 1,291, , ,506, ,178,

5 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา และ X- ray เดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2556 ( ราย 2 เดือน ) ข้อมูลจัดซื้อจริง ปี 56 ข้อมูลจัดซื้อจริงปี 57 รพ. รวมจัดซื้อ ซื้อร่วม จังหวัด % ซื้อร่วม จังหวัด ซื้อเอง รวมจัดซื้อ เพิ่ม / ลด % เลย 54,089, , ,596,706 8,721, วังสะพุง 9,775, , , , ด่าน ซ้าย 3,543, , , ,966 6 ภูกระดึง 4,695, , , ,304 4 เชียง คาน 6,596, , , , ปากชม 2,474, , , , ท่าลี่ 2,906,885 41, , , ผาขาว 2,042, , , , ภูเรือ 1,043,252 76, , , เอราวัณ 1,216,897 56, ,930 91, นาด้วง 2,097, , ภูหลวง 2,524,238 65, , , นาแห้ว 598, , , , รวม 93,606,954 1,753, ,161, ,052,

6 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ( ไตรมาสที่ 1) ร.พ.ร.พ. มูลค่าการ จัดซื้อมูลค่าการจัดซื้อ ต. ค.- ธ. ค ปี 2556 ซื้อร่วม เขต % ซื้อร่วม เขตซื้อเอง รวมเพิ่ม / ลด % เลย 785, , , , นาด้วง 232, , เชียง คาน 767, , ปากชม 343, , , , ด่านซ้าย 500, , นาแห้ว 307, , , , ภูเรือ 349, , ท่าลี่ 774, , วังสะพุง 1,186, , , , ภูกระดึง 673, , , , ภูหลวง 469, , ผาขาว 727, , เอราวัณ 496, , รวม 7,614, , ,495, ,959,

7 งาน mobile unit รอบที่ 1 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจเฉพาะในงานกาชาด และเขตอำเภอเมืองเลย


ดาวน์โหลด ppt ลดต้นทุนเวชภัณฑ์ ของหน่วยงาน. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดซื้อร่วม ประเภท ลดต้นทุน ( เป้า / ผล ) มูลค่า จัดซื้อร่วม ( เป้า / ผล ) ยา 10/+4.620/26.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google